Top

Avís legal

VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A., titular d'aquest lloc web, en compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, crea el següent avís legal.

La navegació per aquest lloc web està sotmesa a les condicions recollides en el present "Avís legal", que podran actualitzar-se de manera periòdica i sense avís previ.
En navegar per aquest lloc web, l'usuari admet que ha entès completament les condicions esmentades i les accepta de manera expressa.

 

Actualització i modificació del web:

VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. es reserva el dret a modificar o eliminar, sense avís previ, tant la informació continguda en el lloc web com la configuració i presentació de l'esmentada informació, sense assumir cap responsabilitat per aquest concepte. En aquest cas, el nou avís legal entrarà en vigor en el moment que estigui disponible i accessible per a l'usuari a l'adreça www.vinco.es

 

Informació general

-Denominació social: VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
-Domicili social: C/Bizkargi, 6 | Pol. Ind. Sarrikola E-48195 LARRABETZU | Biscaia - ESPANYA
-CIF: A-48108021

 

Propietat intel·lectual 

Tot el contingut del lloc web www.vinco.es (inclosos, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges i fotografies, dibuixos, gràfics i fitxers de text) són propietat de VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. o dels proveïdors de contingut que hagi estat objecte de llicència o cessió per part dels proveïdors esmentats, i està protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual, especialment pel text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual aprovada per Reial Decret 1/1996 de 12 d'abril. Els usuaris es comprometen a utilitzar el contingut inclòs a www.vinco.es d'acord amb la llei esmentada, així com la moral i els bons costums acceptats i l'ordre públic
Per tant, se'n prohibeix de manera expressa la reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense autorització expressa per escrit de VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A..
L'usuari evitarà dur a terme conductes que atemptin contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. o de tercers, o que vulnerin o transgredeixin la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin contra la moralitat. En qualsevol cas, l'usuari exonerarà VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. de qualsevol responsabilitat legal davant reclamacions judicials o extrajudicials que puguin presentar-se a conseqüència de l'ús esmentat.
Les marques, rètols, signes distintius o logotips del lloc web www.vinco.es són propietat de VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. i estan degudament registrats. En cap cas se'n cedeix a l'usuari cap dret d'explotació més enllà d'allò estrictament necessari per a l'ús adequat del web.
Els textos, dades i dibuixos gràfics són propietat de VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. o de les entitats proveïdores d'informació, i no se'n permet la modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció ulteriors per part de tercers sense autorització expressa del titular del contingut esmentat. El fet que es posin a disposició textos, dades i dibuixos gràfics no implica en cap cas que se'n cedeixi a l'usuari la titularitat o se'n concedeixi un dret d'explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució o transmissió, a part del dret d'ús que comporta la utilització legítima de www.vinco.es 

 

Contingut del web 

VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. no es farà responsable dels danys o perjudicis que puguin derivar-se de la utilització del contingut per part dels usuaris o de la infracció per part d'aquests de qualsevol disposició legal vigent. 
Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d'enllaços o cercadors des d'aquest lloc web.

 

Enllaços

Els titulars d'altres llocs web que desitgin crear un hipervincle a www.vinco.es es comprometen a no establir enllaços a llocs web en els quals no aparegui el logotip de VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. i a no fer manifestacions falses, inexactes o incorrectes que puguin induir a error o, en general, que siguin contràries a la legalitat.
Els titulars d'altres llocs web que desitgin crear un hipervincle a www.vinco.es es comprometen igualment a no establir hipervincles amb llocs web que continguin material, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que, en general, puguin perjudicar de qualsevol manera la bona reputació o la imatge de VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
La inclusió d'hipervincles a www.vinco.es no implica necessàriament que VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. mantingui relacions mercantils o vincles associatius amb el titular del lloc web amb el qual s'estableixi l'enllaç.
L'hipervincle només ha de permetre accedir a la pàgina principal o a la pàgina d'inici del portal, però no ha de poder reproduir-les de cap manera. No es permet crear frames o marcs sobre la pàgina web. No es permet fer manifestacions falses o incorrectes sobre VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. No es permet declarar ni donar a entendre que VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumeix d'alguna manera els serveis que s'ofereixen o faciliten a la pàgina web amb la qual s'estableix l'enllaç.
La presència d'hipervincles no implica en cap cas l'existència de relacions entre VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. i l'empresa que estableixi l'enllaç, ni en suposa l'acceptació i aprovació dels continguts o serveis. 
La presència d'hipervincles a www.vinco.es té finalitat exclusivament informativa, raó per la qual VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. no es fa responsable ni atorga garantia de cap mena, ni expressa ni implícita, pel que fa a la comerciabilitat, idoneïtat , qualitat, característiques, procedència, comercialització o qualsevol altre aspecte de la informació i/o productes i/o serveis que s'ofereixin a través del lloc web referenciat.

 

Indicacions sobre aspectes tècnics 

VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de problemes tècnics o fallades dels equips informàtics durant la connexió a la xarxa d'Internet, ni de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
També restem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a causa d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem, quan aquesta informació procedeixi de fonts alienes a nosaltres.
El lloc web www.vinco.es podria contenir inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud i actualitat de les dades contingudes en el seu lloc web. L'usuari que accedeix a www.vinco.es exonerarà VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o expectatives falses que aquest lloc web pugui suggerir-li.

 

Normativa legal i jurisdicció aplicable

L'"Avís legal" de www.vinco.es així com la resta del seu contingut s'han redactat de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, i es podran modificar en qualsevol moment amb la finalitat d'ajustar-se als canvis que puguin produir-se en la legislació vigent. En aquest cas s'hi aplicarà el contingut de l'apartat denominat "modificacions de l'avís legal".
L'ús d'aquesta pàgina web, inclosos l'accés i la navegació per part dels usuaris, és lliure i gratuït i implica el compliment de l'"Avís legal" d'aquesta pàgina de VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. i de la legislació espanyola aplicable en la matèria.
Per a qualsevol litigi que es derivi dels detalls o condicions d'aquesta pàgina de VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A., s'aplicarà la legislació espanyola, i per a la resolució de tots els conflictes seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari, si l'usuari es troba a Espanya, o els Jutjats i Tribunals de Biscaia, si l'usuari es troba fora d'Espanya, i l'usuari renunciarà de manera expressa a qualsevol altre fur o jurisdicció que pugui correspondre-li. 

Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.