Top

Acer trefilat dur

COMPOSICIÓ QUÍMICA, % EN MASSA EN 10270-1:2011

  Composició química %
Denominació Norma europea (EN) C Si Mn P màx. S màx. Cu màx.
SL EN 10270-1 0,35 - 1,00 0,10 - 0,30 0,40 - 1,20 0,035 0,035 0,20
SM EN 10270-1 0,35 - 1,00 0,10 - 0,30 0,40 - 1,20 0,035 0,035 0,20
SH EN 10270-1 0,35 - 1,00 0,10 - 0,30 0,40 - 1,20 0,035 0,035 0,20
DM EN 10270-1 0,45 - 1,00 0,10 - 0,30 0,40 - 1,20 0,020 0,025 0,12
DH EN 10270-1 0,45 - 1,00 0,10 - 0,30 0,40 - 1,20 0,020 0,025 0,12
CLASSE II DIN 17223:1964-1 valors no garantits 0,030 0,030 0,12

Per a diàmetres ≥ 1,6 mm, el subministrament es pot fer a partir de material patentat al plom o sense patentar.

 

EQUIVALÈNCIES APROXIMADES 

  EUROPEA   AMERICANA JAPONESA XINESA
DENOMINACIÓ NORMA EN DIN ASTM G-3506 / G3522 GB / T 4357
SL EN 10270-1 CLASSE A A 227 SWB SL
SM EN 10270-1 CLASSE B A 227 SWC SM
SH EN 10270-1 CLASSE C A 228 SWP-B SH
DM EN 10270-1 - A 227 - -
DH EN 10270-1 CLASSE D A 228 SWP-B DH
CLASSE II DIN 17223:1964-1 CLASSE II - - -
 

APLICACIÓ

TIPUS APLICACIÓ
SL Molles de tracció, compressió o torsió sotmeses principalment a una tensió estàtica baixa.
SM Molles de tracció, compressió o torsió sotmeses a tensions estàtiques mitjanes o grans o a tensions dinàmiques poc freqüents.
DM Molles de tracció, compressió o torsió sotmeses a tensions dinàmiques mitjanes o grans. També per a les formes de filferro que requereixen doblegaments intensos.
SH Molles de tracció, compressió o torsió sotmeses a tensions estàtiques grans o a tensions dinàmiques lleus.
DH Muelles o formas de alambres a tracción, compresión o torsión que están sometidos a tensiones estáticas altas o a niveles de medios de tensiones dinámicas.
CLASSE II Ressorts de compressió, de tracció, de braços i de forma d'alta sol·licitació i o de sol·licitació oscil·lant.

 

Tipus de filferros per a molles. Classificació segons EN 10270-1: 

Resistència a la tracció Règim estàtic Règim dinàmic
Baixa SL -
Mitjana SM DM
Alta SH DH

 

 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I REQUISITS DE QUALITAT DELS TIPUS DE FILFERRO D'ACER SL, SM, DM, SH I DH EN 10270-1

Diàmetre del filferro d Resistència a la tracció Rm per a filferros d'acer del tipus CLASSE II (aprox.) 1) Reducció mínima de l'àrea després de la ruptura Z per als tipus de filferro SL, SM, SH, DM i DH
Valor nominal mm SL SM DM SH DH
MPa MPa MPa MPa MPa %
d = 0,05 - - - - 2800 - 3520    
0,05 < d ≤ 0,06 - - - - 2800 - 3520    
0,06 < d ≤ 0,07 - - - - 2800 - 3520    
0,07 < d ≤ 0,08 - - - - 2800 - 3480    
0,08 < d ≤ 0,09 - - - - 2800 - 3430    
0,09 < d ≤ 0,10 - - - - 2800 - 3380    
0,10 < d ≤ 0,11 - - - - 2800 - 3350    
0,11 < d ≤ 0,12 - - - - 2800 - 3320 2700 - 3090  
0,12 < d ≤ 0,14 - - - - 2800 - 3250    
0,14 < d ≤ 0,16 - - - - 2800 - 3200    
0,16 < d ≤ 0,18 - - - - 2800 - 3160    
0,18 < d ≤ 0,20 - - - - 2800 - 3110    
0,20 < d ≤ 0,22 - - - - 2770 - 3080    
0,22 < d ≤ 0,25 - - - - 2770 - 3010    
0,25 < d ≤ 0,28 - - - - 2680 - 2970    
0,28 < d ≤ 0,30 - 2370 - 2650 2370 - 2650 2660 - 2940 2660 - 2940    
0,30 < d ≤ 0,32 - 2350 - 2630 2350 - 2630 2640 - 2920 2640 - 2920    
0,32 < d ≤ 0,34 - 2330 - 2600 2330 - 2600 2610 - 2890 2610 - 2890    
0,34 < d ≤ 0,36 - 2310 - 2580 2310 - 2580 2590 - 2870 2590 - 2870 2650 - 3040  
0,36 < d ≤ 0,38 - 2290 - 2560 2290 - 2560 2570 - 2850 2570 - 2850    
0,38 < d ≤ 0,40 - 2270 - 2550 2270 - 2550 2560 - 2830 2560 - 2830    
0,40 < d ≤ 0,43 - 2250 - 2520 2250 - 2520 2530 - 2800 2530 - 2800    
0,43 < d ≤ 0,45 - 2240 - 2500 2240 - 2500 2510 - 2780 2510 - 2780    
0,45 < d ≤ 0,48 - 2220 - 2480 2220 - 2480 2490 - 2760 2490 - 2760 2650 - 2940  
0,48 < d ≤ 0,50 - 2200 - 2470 2200 - 2470 2480 - 2740 2480 - 2740    
0,50 < d ≤ 0,53 - 2180 - 2450 2180 - 2450 2460 - 2720 2460 - 2720    
0,53 < d ≤ 0,56 - 2170 - 2430 2170 - 2430 2440 - 2700 2440 - 2700    
0,56 < d ≤ 0,60 - 2140 - 2400 2140 - 2400 2410 - 2670 2410 - 2670    
0,60 < d ≤ 0,63 - 2130 - 2380 2130 - 2380 2390 - 2650 2390 - 2650 2550 - 2840  
0,63 < d ≤ 0,65 - 2120 - 2370 2120 - 2370 2380 - 2640 2380 - 2640    
0,65 < d ≤ 0,70 - 2090 - 2350 2090 - 2350 2360 - 2610 2360 - 2610    
0,70 < d ≤ 0,75 - 2070 - 2320 2070 - 2320 2330 - 2580 2330 - 2580    
0,75 < d ≤ 0,80 - 2050 - 2300 2050 - 2300 2310 - 2560 2310 - 2560   40
0,80 < d ≤ 0,85 - 2030 - 2280 2030 - 2280 2290 - 2530 2290 - 2530 2500 - 2800 40
0,85 < d ≤ 0,90 - 2010 - 2260 2010 - 2260 2270 - 2510 2270 - 2510   40
0,90 < d ≤ 0,95 - 2000 - 2240 2000 - 2240 2250 - 2490 2250 - 2490   40
0,95 < d ≤ 1,00 1720 - 1970 1980 - 2220 1980 - 2220 2230 - 2470 2230 - 2470   40
1,00 < d ≤ 1,05 1710 - 1950 1960 - 2200 1960 - 2200 2210 - 2450 2210 - 2450 2450 - 2750 40
1,05 < d ≤ 1,10 1690 - 1940 1950 - 2190 1950 - 2190 2200 - 2430 2200 - 2430   40
1,10 < d ≤ 1,20 1670 - 1910 1920 - 2160 1920 - 2160 2170 - 2400 2170 - 2400   40
1,20 < d ≤ 1,25 1660 - 1900 1910 - 2140 1910 - 2140 2150 - 2380 2150 - 2380   40
1,25 < d ≤ 1,30 1640 - 1890 1900 - 2130 1900 - 2130 2140 - 2370 2140 - 2370 2350 - 2650 40
1,30 < d ≤ 1,40 1620 - 1860 1870 - 2100 1870 - 2100 2110 - 2340 2110 - 2340   40
1,40 < d ≤ 1,50 1600 - 1840 1850 - 2080 1850 - 2080 2090 - 2310 2090 - 2310   40
1,50 < d ≤ 1,60 1590 - 1820 1830 - 2050 1830 - 2050 2060 - 2290 2060 - 2290 2260 - 2500 40
1,60 < d ≤ 1,70 1570 - 1800 1810 - 2030 1810 - 2030 2040 - 2260 2040 - 2260   40
1,70 < d ≤ 1,80 1550 - 1780 1790 - 2010 1790 - 2010 2020 - 2240 2020 - 2240 2210 - 2450 40
1,80 < d ≤ 1,90 1540 - 1760 1770 - 1990 1770 - 1990 2000 - 2220 2000 - 2220   40
1,90 < d ≤ 2,00 1520 - 1750 1760 - 1970 1760 - 1970 1980 - 2200 1980 - 2200 2110 - 2350 40
2,00 < d ≤ 2,10 1510 - 1730 1740 - 1960 1740 - 1960 1970 - 2180 1970 - 2180   40
2,10 < d ≤ 2,25 1490 - 1710 1720 - 1930 1720 - 1930 1940 - 2150 1940 - 2150   40
2,25 < d ≤ 2,40 1470 - 1690 1700 - 1910 1700 - 1910 1920 - 2130 1920 - 2130 - 40
2,40 < d ≤ 2,50 1460 - 1680 1690 - 1890 1690 - 1890 1900 - 2110 1900 - 2110   40
2,50 < d ≤ 2,60 1450 - 1660 1670 - 1880 1670 - 1880 1890 - 2100 1890 - 2100   40
2,60 < d ≤ 2,80 1420 - 1640 1650 - 1850 1650 - 1850 1860 - 2070 1860 - 2070 - 40
2,80 < d ≤ 3,00 1410 - 1620 1630 - 1830 1630 - 1830 1840 - 2040 1840 - 2040 - 40
3,00 < d ≤ 3,20 1390 - 1600 1610 - 1810 1610 - 1810 1820 - 2020 1820 - 2020 - 40
3,20 < d ≤ 3,40 1370 - 1580 1590 - 1780 1590 - 1780 1790 - 1990 1790 - 1990 - 40
3,40 < d ≤ 3,60 1350 - 1560 1570 - 1760 1570 - 1760 1770 - 1970 1770 - 1970 - 40
3,60 < d ≤ 3,80 1340 - 1540 1550 - 1740 1550 - 1740 1750 - 1950 1750 - 1950 - 40
3,80 < d ≤ 4,00 1320 - 1520 1530 - 1730 1530 - 1730 1740 - 1930 1740 - 1930 - 35
4,00 < d ≤ 4,25 1310 - 1500 1510 - 1700 1510 - 1700 1710 - 1900 1710 - 1900 - 35
4,25 < d ≤ 4,50 1290 - 1490 1500 - 1680 1500 - 1680 1690 - 1880 1690 - 1880 - 35
4,50 < d ≤ 4,75 1270 - 1470 1480 - 1670 1480 - 1670 1680 - 1860 1680 - 1860 - 35
4,75 < d ≤ 5,00 1260 - 1450 1460 - 1650 1460 - 1650 1660 - 1840 1660 - 1840 - 35
5,00 < d ≤ 5,30 1240 - 1430 1440 - 1630 1440 - 1630 1640 - 1820 1640 - 1820 - 35
5,30 < d ≤ 5,60 1230 - 1420 1430 - 1610 1430 - 1610 1620 - 1800 1620 - 1800 - 35
5,60 < d ≤ 6,00 1210 - 1390 1400 - 1580 1400 - 1580 1590 - 1770 1590 - 1770 - 35
6,00 < d ≤ 6,30 1190 - 1380 1390 - 1560 1390 - 1560 1570 - 1750 1570 - 1750 - 35
6,30 < d ≤ 6,50 1180 - 1370 1380 - 1550 1380 - 1550 1560 - 1740 1560 - 1740 - 35
6,50 < d ≤ 7,00 1160 - 1340 1350 - 1530 1350 - 1530 1540 - 1710 1540 - 1710 - 35
7,00 < d ≤ 7,50 1140 - 1320 1330 - 1500 1330 - 1500 1510 - 1680 1510 - 1680 - 30
7,50 < d ≤ 8,00 1120 - 1300 1310 - 1480 1310 - 1480 1490 - 1660 1490 - 1660 - 30
8,00 < d ≤ 8,50 1110 - 1280 1290 - 1460 1290 - 1460 1470 - 1630 1470 - 1630 - 30
8,50 < d ≤ 9,00 1090 - 1260 1270 - 1440 1270 - 1440 1450 - 1610 1450 - 1610 - 30
9,00 < d ≤ 9,50 1070 - 1250 1260 - 1420 1260 - 1420 1430 - 1590 1430 - 1590 - 30
9,50 < d ≤ 10,00 1060 - 1230 1240 - 1400 1240 - 1400 1410 - 1570 1410 - 1570 - 30
10,00 < d ≤ 10,50 - 1220 - 1380 1220 - 1380 1390 - 1550 1390 - 1550 - 30
10,50 < d ≤ 11,00 - 1210 - 1370 1210 - 1370 1380 - 1530 1380 - 1530 - 30
11,00 < d ≤ 12,00 - 1180 - 1340 1180 - 1340 1350 - 1500 1350 - 1500 - 30
12,00 < d ≤ 12,50 - 1170 - 1320 1170 - 1320 1130 - 1480 1130 - 1480 - 28
12,50 < d ≤ 13,00 - 1160 - 1310 1160 - 1310 1320 - 1470 1320 - 1470 - 28
13,00 < d ≤ 14,00 - 1130 - 1280 1130 - 1280 1290 - 1440 1290 - 1440 - 28
14,00 < d ≤ 15,00 - 1160 - 1260 1160 - 1260 1270 - 1410 1270 - 1410 - 28
15,00 < d ≤ 16,00 - 1090 - 1230 1090 - 1230 1240 - 1390 1240 - 1390 - 28
16,00 < d ≤ 17,00 - 1070 - 1210 1070 - 1210 1220 - 1360 1220 - 1360 - 28
17,00 < d ≤ 18,00 - 1050 - 1190 1050 - 1190 1200 - 1340 1200 - 1340 - 28
18,00 < d ≤ 19,00 - 1030 - 1170 1030 - 1170 1180 - 1320 1180 - 1320 - 28
19,00 < d ≤ 20,00 - 1020 - 1150 1020 - 1150 1160 - 1300 1160 - 1300 - 28

1) Els valors inclosos a la norma DIN 17223:1964 s'expressaven en kg/mm2; la conversió efectuada és orientativa.

 

 

INTERVAL DE RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ ADMISSIBLE (MPa) EN UN SOL PAQUET EN 10270-1:2011

Diàmetre nominal d mm SL, SM, SH DM, DH
d < 0,80 150 150
0,80 ≤ d < 1,60 120 100
1,60 ≤ d 120 70

Els requisits s'apliquen als paquets unitaris en què la massa en kg no supera el valor de 250 x d (d = diàmetre del filferro en mm) o un valor de 1.000 kg. En el cas de les bobines amb una massa més gran, cal acordar condicions específiques.

Recobriments contemplats a la norma:

Recobriment   Descripció
Fosfatat ph El filferro es tracta en una solució per formar una capa de metall fosfatat a la seva superfície.
Galvanitzat Z La superfície es recobreix amb una capa de zinc.
Zinc-Alumini ZA La superfície es recobreix amb una capa de Zn 95 / Al 5 (%).
Rogenc rd La superfície es recobreix amb una capa prima de coure, generalment de conversió.
Coure Cu La superfície es recobreix amb una capa densa (uniforme) de coure.

 

MASSA MÍNIMA REQUERIDA DEL RECOBRIMENT DE ZINC O ZINC/ALUMINI EN 10270-1

Diàmetre nominal d mm Massa de recobriment mínima a) b) g/m²
0,20 ≤ d < 0,25 20
0,25 ≤ d < 0,40 25
0,40 ≤ d < 0,50 30
0,50 ≤ d < 0,60 35
0,60 ≤ d < 0,70 40
0,70 ≤ d < 0,80 45
0,80 ≤ d < 0,90 50
0,90 ≤ d < 1,00 55
1,00 ≤ d < 1,20 60
1,20 ≤ d < 1,40 65
1,40 ≤ d < 1,65 70
1,65 ≤ d < 1,85 75
1,85 ≤ d < 2,15 80
2,15 ≤ d < 2,50 85
2,50 ≤ d < 2,80 95
2,80 ≤ d < 3,20 100
3,20 ≤ d < 3,80 105
3,80 ≤ d < 10,00 110

a) Els requisits pel que fa al recobriment de zinc corresponen a la classe C de la norma EN 10244-2:2009.
b) En cas que calguin diferents pesos del recobriment, tindran preferència les referències als pesos de recobriment definits a la norma EN 10244-2 (exemple: classe D de la norma EN 10244-2:2009).

 

ASSAIG DE BOIRA SALINA

Massa mínima del recobriment amb el fi d'assolir un nombre determinat d'hores. (Dada orientativa)

RECOBRIMENT GALVANITZAT RECOBRIMENT DE Zn - Al
Període d'exposició (hores) Massa de Zn (g/m2) Període d'exposició (hores) Massa de Zn - Al (g/m2)
36 80 - -
48 90 120 > 40
72 105 240 > 60
96 125 264 > 75
120 165 288 > 85
144 195 312 > 100
168 220 360 > 110
192 240 408 > 125

 

El recobriment Zn - Al ofereix una resistència a la corrosió entre 2 i 3 vegades més gran que el zinc en un assaig de boira salina (NaCl) i en una atmosfera de SO2.

Acer trefilat dur

 

Toleràncies de diàmetre. Desviacions admissibles segons EN 10270-1

Diàmetre del filferro d
Valor nominal mm Desviacions admissibles mm
0,05 < d ≤ 0,09 ± 0,003
0,09 < d ≤ 0,16 ± 0,004
0,16 < d ≤ 0,25 ± 0,005
0,25 < d ≤ 0,63 ± 0,008
0,63 < d ≤ 0,75 ± 0,010
0,75 < d ≤ 1,00 ± 0,015
1,00 < d ≤ 1,20 ± 0,020
1,20 < d ≤ 1,70 ± 0,020
1,70 < d ≤ 2,60 ± 0,025
2,60 < d ≤ 4,00 ± 0,030
4,00 < d ≤ 5,30 ± 0,035
5,30 < d ≤ 7,00 ± 0,040
7,00 < d ≤ 9,00 ± 0,045
9,00 < d ≤ 10,00 ± 0,050
10,00 < d ≤ 11,00 ± 0,070
11,00 < d ≤ 14,00 ± 0,080
14,00 < d ≤ 18,00 ± 0,090
18,00 < d ≤ 20,00 ± 0,100

 

 

OVALITAT

La diferència entre el diàmetre màxim i el diàmetre mínim del filferro en la mateixa secció transversal no pot ser superior al 50 % de la desviació total admissible especificada a la taula de característiques mecàniques

 

PER A SUBMINISTRAMENT EN BARNILLA. Filferro redreçat:

Diàmetre nominal d mm Tolerància de diàmetre a) mm Capacitat de subministrament b) mm
Tolerància inferior Tolerància superior Llargària mínima Llargària màxima
0,65 ≤ d < 0,80 -0.010 +0,022 50 2000
0,80 ≤ d < 1,01 -0.015 +0,030 30 2000
1,01 ≤ d < 1,35 -0.020 +0,040    
1,35 ≤ d < 1,78 -0.020 +0,045    
1,78 ≤ d < 2,01 -0.025 +0,055    
2,01 ≤ d < 2,35 -0.025 +0,060 30 4000
2,35 ≤ d < 2,78 -0.025 +0,065    
2,78 ≤ d < 3,01 -0.030 +0,075    
3,01 ≤ d < 3,35 -0.030 +0,080 30 4000
3,35 ≤ d < 4,01 -0.030 +0,090    
4,01 ≤ d < 4,35 -0.035 +0,100    
4,35 ≤ d < 5,01 -0.035 +0,110 30 4350
5,01 ≤ d < 5,45 -0.035 +0,120    
5,45 ≤ d < 6,01 -0.040 +0,130    
6,01 ≤ d < 7,12 -0.040 +0,150 250 4350
7,12 ≤ d < 7,67 -0.045 +0,160    
7,67 ≤ d < 9,01 -0.045 +0,180    
9,01 ≤ d < 10,01 -0.050 +0,200    
10,01 ≤ d < 10,50 -0.070 +0,240    

a) Toleràncies de diàmetre de les llargàries redreçades i tallades segons EN 10270-1
b) Dada aproximada amb valor orientatiu
.

 

TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA ESTÀNDARD

LLARGÀRIA NOMINAL TOLERÀNCIA
L < = 1.000 mm. +/- 1 mm.
1000 < L < = 4000 - 0 mm / +3 mm
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.