Top

Filterro de Alumini

COMPOSICIÓ QUÍMICA EN 573-3

Denominació del material Composició química Altres elements Al mín.
Classificació simbòlica Classificació numèrica Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Notes Cada Total
EN AW-1050A EN AW-Al 99,5 0,25 0,40 0,05 0,05 0,05 - 0,07 0,05       99,5
EN AW-2017A EN AW-Al CuMgSi (A) 0,20 - 0,8 0,70 3,5 - 4,5 0,40 - 1,0 0,40 - 1,0 0,10 0,25 0,25 (Ti+Zr)   0,05 0,15 Resta
EN AW-2024 EN AW-Al Cu4MgSi 0,50 0,50 3,8 - 4,9 0,30 - 0,9 1,2 - 1,8 0,10 0,25 0,15        
EN AW-5052 EN AW-Al Cu4Mg1 0,25 0,40 0,10 0,10 2,2 - 2,8 0,15 - 0,35 0,15 - 0,35 0,10   0,05 0,15 Resta
EN AW-5754 EN AW-Al Mg3 0,40 0,40 0,10 0,50 2,6 - 3,6 0,30 0,20 0,15 0,10 - 0,6 (Mn + Cr) 0,05 0,15 Resta
EM AW-6082 EN AW-Al Si1MgMn 0,7 - 1,3 0,50 0,10 0,40 - 1,00 0,6 - 1,2 0,25 0,20 0,10   0,05 0,15 Resta
EN AW-7075 EN AW-Al Zn5,5MgCu 0,40 0,50 1,2 - 2,0 0,30 2,1 - 2,9 0,18 - 0,28 5,1 - 6,1 0,2 - 0,25 (Zr+Ti)   0,05 0,15 Resta
 
  Equivalències internacionals aproximades
Classificació simbòlica Classificació numèrica EE.UU (AISI) Japó (JIS) Xina (GB)
EN AW-1050A EN AW-Al 99,5            
EN AW-2017A EN AW- Al CuMgSi (A)            
EN AW-2024 EN AW-Al Cu4MgSi            
EN AW-5052 EN AW-Al Cu4Mg1            
EN AW-5754 EN AW-Al Mg3            
EN AW-6082 EN AW - Al Si1MgMn            
EN AW-7075 EN AW-Al Zn5,5MgCu            
 

PROPIETATS MECÀNIQUES EN 1301-2
 

SERIE 1000 (Al)

Denominació del material Estat metal·lúrgic Diàmetre d fins a - inclòs (mm) Resistència a la tracció Límit elàstic Rp0,2 Allargament
Rm
MPA MPa A100 mm
mín. màx. típic (% típic)
  O 20 - 95 - 35
EN AW-1050A [Al 99,5] H14 18 100 - 95 5
  H16 15 120 - 115 3
  H18 10 140 - 135 3

 

SÈRIE 2000 (Al Cu)

Denominació del material Estat metal·lúrgic Diàmetre d fins a - inclòs (mm) Resistència a la tracció Límit elàstic Rp0,2 Allargament
Rm
MPA MPa A100 mm
mín. màx. típic (% típic)
  H13 18 210 300 190 5
EN AW-2017A [Al Cu4MgSi(A)] T4 18 380 - 255 18
  H18 10 315 - - -
  H13 18 230 300 200 5
EN AW-2024 [Al Cu4Mg1] T4 18 420 - 315 18
  H18 10 320 - - -

 

SÈRIE 5000 (Al Mn)

Denominació del material Estat metal·lúrgic Diàmetre d fins a - inclòs (mm) Resistència a la tracció Límit elàstic Rp0,2 Allargament
Rm
MPA MPa A100 mm
mín. màx. típic (% típic)
  O 20 - 225 100 15
  H14 18 225 275 225 4
EN AW-5052 [Al Mg2,5] H18 10 275 - 275 3
  H32 18 190 240 145 11
  H34 15 215 265 195 8
  H38 10 260 - 245 5
  O 20 - 250 110 16
  H12 18 230 280 200 6
  H14 18 255 305 250 3
EN AW-5754 [Al Mg3] H18 10 305 - 300 2
  H32 18 220 270 160 11
  H34 15 245 295 210 8
  H38 10 290 - 260 4

 

 

SÈRIE 6000 (Al MgSi) 

Denominació del material Estat metal·lúrgic Diàmetre d fins a - inclòs (mm) Resistència a la tracció Límit elàstic Rp0,2 Allargament
Rm
MPA MPa A100 mm
mín. màx. típic (% típic)
  H13 ≤ 18 165 225 130 4
  H18 ≤ 10 220 - 200 2
  T39 ≥ 6 310 - - -
EN AW-6082 [Al Si1MgMn] T39 < 6 360 - - -
  T4 ≤ 20 205 285 135 13
  T6 ≤ 20 300 - 270 10
  T89 < 6 340 - - -

 

SÈRIE 7000 (Al Zn)

Denominació del material Estat metal·lúrgic Diàmetre d fins a - inclòs (mm) Resistència a la tracció Límit elàstic Rp0,2 Allargament
Rm
MPA MPa A100 mm
mín. màx. típic (% típic)
  O 20 - 275 110 13
EN AW-7075 [Al Zn5,5MgCu] H13 18 230 310 230 2,5
  H18 10 285 - 260 2
  T6 20 510 - 485 10
 
  • S'haurà de determinar mitjançant acord comercial en el moment de formalitzar la comanda o sol·licitar l'oferta.

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS SEGONS NORMA UNE-EN 1301-3

 

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS FILFERRO RODÓ

Diàmetre especificat Tolerància
De Fins a (inclòs) Aplicació general
- 1 ± 0,02
1 3 ± 0,03
3 6 ± 0,04
6 10 ± 0,05
10 15 ± 0,07
15 20 ± 0,11

 

 

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS FILFERRO RECTANGULAR

Amplària o gruix Tolerància
De Fins a Gruix Amplària
- 1 ± 0,03 ± 0,04
1 3 ± 0,04 ± 0,05
3 6 ± 0,05 ± 0,07
6 10 ± 0,07 ± 0,1
10 15 ± 0,1 ± 0,14
15 20 ± 0,14 ± 0,18

 

TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA ESTÀNDARD

LLARGÀRIA NOMINAL TOLERÀNCIA
L < = 1.000 mm. +/- 1 mm.
1000 < L < = 4000 - 0 mm / +3 mm
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.