Top
Capacitats

Capacitats de subministrament

Disposem de filferro rodó, quadrat i pla. 
En funció de la nostra capacitat productiva, oferim també el subministrament en barnilla.
 

Rodó

Ø mín.   Ø màx
  0,10 mm      22,00 mm  
 
 

Filferro pla, quadrat

 
 
 
 
 

Podem subministrar perfils especials segons plànol.


Gamma de filferros plans i quadrats

Gràfica. Capacitats*: Gamma de filferros plans i quadrats.
*Les capacitats només són indicatives i les mides s'han d'entendre segons el cas. 

 

Barnilla

Llargària màx. Llargària mín. Ø mín. Ø màx.
4.000 mm 35 mm 0,7 mm 10 mm
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.