Top
Recobriments
A més dels recobriments normalitzats, n'oferim altres opcions per a aplicacions diverses: 

Estanyat

Llautonat

Electrozincat

Niquelat

Plastificat (en diversos colors)

Nota: Els recobriments normalitzats es descriuen a l'apartat "Acabats" de la fitxa tècnica de consulta de cada producte.

* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.