Top

Filferro de Coure

FILFERRO DE COURE PER A APLICACIONS ELÈCTRIQUES

COMPOSICIÓ DEL COURE Cu-ETP (CW004A) I Cu-OF (CW008A) EN 13602
Denominació del material Norma europea (EN) Composició en % (fracció màssica)
Cu mín. Bi màx. O màx. Pb màx. Altres elements (vegeu la nota)
Simbòlica Numèrica EN total màx. exclòs
Cu-ETP CW004A EN 13602 99,90 0,0005 0,04 0,005 0,03 Ag, O
Cu-OF CW008A EN 13602 99,95 0,0005 _ 0,005 0,03 Ag

 

 

FILFERRO DE COURE PER A USOS GENERALS

COMPOSICIÓ QUÍMICA EN 12166
Denominació del material Norma europea (EN) Composició en % (fracció màssica)
Cu mín. P mín. P màx. Be mín. Be màx. Co màx. Fe màx. Ni màx. Altres elements (vegeu la nota)
Simbòlica Numèrica EN total exclòs
Cu-DHP CW024A EN 12166 99,91) 0,015 0,04 - - - - - - -
Cu-Be2 CW101C EN 12166 Resta - - 1,8 2,1 0,3 0,2 0,3 - 0,6

1) Inclòs l'argent fins a un màxim de 0,015 %.
NOTA: El total d'altres elements (diferents del coure) es defineix com la suma de Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, O, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te i Zn, sotmesa a l'exclusió de tots els elements individuals indicats.

EUROPEA (EN) AMERICANA ASTM JAPONESA (JIS) XINESA GB
Cu-ETP C11000 C1100 -
Cu-OF C10200 C1020 -
Cu-DHP C12200 C1220 / C1221 -
Cu-Be2 - - -
 

Propietats mecàniques EN 13602

Propietats mecàniques per al filferro sense recobriment
Denominacions Diàmetre nominal Resistència a la tracció Rm Allargament
mm N/mm² At o A200 mm
Material Estat metal·lúrgic a) superior a fins a inclòs mín.
Simbòlica Numèrica % mín.
    A010 0,04 b) 0,08 (200) 10
    A015 0,08 0,16 (200) 15
    A021 0,16 0,32 (200) 21
    A022 0,32 0,50 (200) 22
    A024 0,50 1,00 (200) 24
    A026 1,00 1,50 (200) 26
    A028 1,50 3,00 (200) 28
    A033 3,00 5,00 (200) 33
Cu-ETP Cu-OF CW004A CW008A R460 0,16 1,12 460 -
    R440 1,12 1,50 440 -
    R430 1,50 2,00 430 -
    R420 2,00 2,40 420 -
    R400 2,40 3,00 400 -
    R390 3,00 3,55 390 -
    R380 3,55 4,00 380 -
    R370 4,00 4,50 370 -
    R360 4,50 5,00 360 -

NOTA: Els valors entre parèntesis no són requisits d'aquesta norma, i només tenen valor orientatiu.
a) Els estats metal·lúrgics identificats amb A… corresponen al terme "recuit", i els identificats amb R… al terme "estirat en fred".
b) Inclòs el valor 0,04

 

 

Propietats mecàniques EN 12166

Denominacions Diàmetre nominal Resistència a la tracció Rm Límit elàstic convencional al 0,2 % Rp0,2
mm N/mm²
Material Estat metal·lúrgic des de superior a fins a mín. màx. N/mm²
Simbòlica Numèrica
    M            
                 
    R200 1,5 - 20,0 200 270 (60)
    H040 1,5 - 20,0 - - -
                 
    R270 1,0 - 8,0 270 - (250)
    H065 1,0 - 8,0 - - -
    R250 - 8,0 20,0 250 - (230)
    H055 - 8,0 20,0 - - -
Cu-DHP CW024A              
    R330 1,0 - 8,0 330 - (290)
    H090 1,0 - 8,0 - - -
    R300 - 8,0 15,0 300 - (250)
    H090 - 8,0 15,0 - - -
                 
    R400 1,0 - 8,0 400 - (360)
    H105 1,0 - 8,0 - - -
    R350 - 8,0 12,0 350 - (320)
    H105 - 8,0 12,0 - - -
    R390 0,2 - 1,0 390 540 (220)
    R410 - 1,0 10,0 410 540 (200)
    H090 0,2 - 10,0 - - -
                 
    R550 1,0 - 10,0 510 610 (485)
    H120 1,0 - 10,0 - - -
                 
    R580 1,0 - 10,0 580 690 (570)
    H170 1,0 - 10,0 - - -
                 
    R750 0,2 - 1,0 750 1140 (929)
    R750 - 1,0 10,0 750 1140 (800)
    H220 0,2 - 10,0 - - -
                 
Cu-Be2 CW101C R1130 0,2 - 1,0 1130 1350 (1090)
    R1100 - 1,0 10,0 1103 1520 (1050)
    H350 0,2 - 10,0 - - -
                 
    R1190 1,0 - 10,0 1190 1450 (1150)
    H360 1,0 - 10,0 - - -
                 
    R1270 1,0 - 10,0 1270 1450 (1250)
    H370 1,0 - 10,0 - - -
                 
    R1310 0,2 - 1,0 1310 1520 (1380)
    H390 0,2 - 1,0 - - -
    R1310 - 1,0 10,0 1310 1520 (1300)
    H380 - 1,0 10,0 - - -
                 

NOTA 1: Els valors entre parèntesis no són requisits d'aquesta norma, i només tenen valor orientatiu.
NOTA 2: 1 N/mm² equival a 1 MPa.

  • Possibilitat de subministrament amb acabat superficial estanyat, niquelat i altres, mitjançant acord comercial. 

 

TOLERÀNCIES DE DIÀMETRE DE FILFERRO RODÓ EN 12166

Diàmetre valor nominal Toleràncies
superior a fins a inclòs Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E
- 0,25 ± 0,005 - - -0,025;0 -0,006;0
0,25 0,5 ± 0,005 - - -0,03;0 -0,010;0
0,5 1,0 ± 0,012 - - -0,03;0 -0,014;0
1,0 2,0 ± 0,02 -0,10;0 -0,05;0 0,0 -0,025;0
2,0 4,0 ± 0,03 -0,10;0 -0,05;0 0,0 -0,025;0
4,0 8,0 ± 0,04 -0,12;0 -0,05;0 -0,05;0 -0,030;0
8,0 10,0 ± 0,06 -0,15;0 -0,09;0 -0,06;0 -0,035;0
10,0 18,0 ± 0,08 -0,18;0 -0,11;0 -0,07;0 -0,040;0

 

TOLERÀNCIES 13602

Toleràncies de diàmetre
Diàmetre nominal Tolerància del diàmetre màx. Circularitat màx.
superior a fins a inclòs
0,08 0,25 ± 0,003 mm 0,006 mm
0,25 0,4 ± 0,004 mm 0,008 mm
0,4 5 ± 1 % 2 %

 

 

TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA ESTÀNDARD

LLARGÀRIA NOMINAL TOLERÀNCIA
L < = 1.000 mm. +/- 1 mm.
1000 < L < = 4000 - 0 mm / +3 mm
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.