Top

Filferro de Llautó

COMPOSICIÓ QUÍMICA EN 12166 

Denominació del material Composició en % (fracció màssica)
Cu mín. Cu màx. Fe màx. Ni màx. Pb mín. Pb màx. Sn màx. Zn mín. Al màx. Altres elements (vegeu la nota)
Simbòlica Numèrica exclòs
CuZn37 CW508L 62,0 64,0 0,1 0,3 - 0,1 0,1 Resta 0,05 0,1
CuZn38Pb2 CW608N 60,0 61,0 0,2 0,3 1,6 2,5 0,2 Resta 0,05 0,2
CuZn39Pb2 CW612N 59,0 60,0 0,3 0,3 1,6 2,5 0,3 Resta 0,05 0,2
 
Inclòs l'argent fins a un màxim de 0,015 %. 
NOTA: El total d'altres elements (diferents del coure) es defineix com la suma de Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, O, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te i Zn, sotmesa a l'exclusió de tots els elements individuals indicats.
  Equivalències internacionals aproximades
Classificació simbòlica Classificació
 numèrica
Norma europea (EN) EE.UU (AISI) Japó (JIS) Xina (GB)
CuZn37 CW508L EN 12166      
CuZn39Pb2 CW612N EN 12167      

PROPIETATS MECÀNIQUES EN 12166:1998 

Denominacions Diàmetre nominal Resistència a la tracció Rm Límit elàstic convencional al 0,2 % Rp0,2
mm N/mm²
Material Estat Estat metal·lúrgic des de superior a fins a mín. màx. N/mm²
Classificació simbòlica Classificació
 numèrica
      R420 0,5 - 1,5 420 510 (280)
      R380 - 1,5 4,0 380 460 (260)
    1/8 dur H105 1,5 - 4,0 - - -
      R370 - 4,0 20,0 370 470 (250)
      H095 - 4,0 20,0 - - -
      R510 0,5 - 1,5 510 610 (420)
      R470 - 1,5 4,0 470 570 (390)
    1/4 dur H130 1,5 - 4,0 - - -
      R450 - 4,0 8,0 450 560 (350)
CuZn37 CW508L   H125 - 4,0 8,0 - - -
      R510 0,5 - 1,5 610 750 (610)
      R550 - 1,5 4,0 560 700 (570)
    1/2 dur H160 1,5 - 4,0 - - -
      R550 - 4,0 8,0 550 680 (550)
      H155 - 4,0 8,0 - - -
      R800 0,1 - 0,5 800 - (640)
      R750 - 0,5 1,5 750 - (760)
    Dur ressort R700 - 1,5 4,0 700 - (710)
      H190 1,5 - 4,0 - - -
      M            
      R400 0,5 - 1,5 400 - (200)
      R400 - 1,5 4,0 400 - (250)
    1/4 dur H110 1,5 - 4,0 - - -
      R390 - 4,0 6,0 390 - (188)
      R380 - 8,0 20,0 380 - (180)
      H100 - 4,0 20,0 - - -
      R450 0,5 - 1,5 450 - (300)
      R440 - 1,5 4,0 440 - (300)
    1/2 dur H130 1,5 - 4,0 - - -
CuZn38Pb2 / CuZn39Pb2 CW608N / CW612N   R430 - 4,0 6,0 430 - (300)
      R420 - 8,0 20,0 420 - (300)
      H120 - 4,0 20,0 - - -
      R500 0,5 - 1,5 500 - (433)
      R500 - 1,5 4,0 500 - (433)
    Dur H150 1,5 - 4,0 - - -
      R490 - 4,0 6,0 490 - (406)
      R480 - 8,0 14,0 480 - (406)
      H140 - 4,0 14,0 - - -
    Dur ressort R570 1,5 - 4,0 570 - (520)
      H165 1,5 - 4,0 - - -
 
  •  Possibilitat de subministrament de material estanyat, niquelat i altres acabats, mitjançant acord comercial. 

TOLERÀNCIES DE DIÀMETRE DE FILFERRO RODÓ EN 12166

Diàmetre valor nominal Toleràncies
Des de Fins a Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E
- 0,25 ± 0,005 - - -0,025;0 -0,006;0
0,25 0,5 ± 0,005 - - -0,03;0 -0,010;0
0,5 1,0 ± 0,012 - - -0,03;0 -0,014;0
1,0 2,0 ± 0,02 -0,10;0 -0,05;0 0,0 -0,025;0
2,0 4,0 ± 0,03 -0,10;0 -0,05;0 0,0 -0,025;0
4,0 8,0 ± 0,04 -0,12;0 -0,05;0 -0,05;0 -0,030;0
8,0 10,0 ± 0,06 -0,15;0 -0,09;0 -0,06;0 -0,035;0
10,0 18,0 ± 0,08 -0,18;0 -0,11;0 -0,07;0 -0,040;0

 

TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA ESTÀNDARD

LLARGÀRIA NOMINAL TOLERÀNCIA
L < = 1.000 mm. +/- 1 mm.
1000 < L < = 4000 - 0 mm / +3 mm
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.