Top
Tipus d'embalatge

Embalatge

A continuació es detallen les diferents opcions que VINCO ofereix per al subministrament de filferro en funció del tipus i qualitat del material. 
 
TIPUS D'EMBALATGE QUALITAT
Filferro trefilat dur/alt carboni Acer trempat Acer inoxidable per a ressorts Acer inoxidable d'ús general Acer baix carboni 
i fil de màquina 51CrV4
No fèrrics             "Pesos màxims kg"
ROTLLE   500
ORBIT           1200
PERXA / CARRIER           2000
BOBINA Z   800
BOBINA EN RODET             400
RODET PLÀSTIC DIN 160             7
RODET PLÀSTIC DIN 300           17
RODET PLÀSTIC DIN 355           45
RODET PLÀSTIC SH 390           15
RODET PLÀSTIC SH 460           45
RODET METÀL·LIC DIN 560 G200/32         150
RODET METÀL·LICG200/40             150
RODET METÀL·LIC G240/40       300
RODET METÀL·LIC DIN 760 G280/40           400
RODET METÀL·LIC G360/40         450
RODET FUSTA G240/40       300
RODET FUSTA G360/40         300
BARNILLES    

 

Paletitzat

Tipus
Rollo
Rotlle
Sobre perxa
Sobre Perxa
 
Tipus de palet
Palet quadrat
Palet Quadrat
Europalet
Europalet
 
Orientació de l'eix de les bobines i els rodets
Eix horitzontal
Eix Horitzontal
Eix vertical
Eix Vertical
 
Protecció
Tapa
Tapa
Paper VCI antihumitat
Paper VCI Antihumitat
Plàstic VCI antihumitat
Plàstic VCI Antihumitat
Embalatge fitosanitari
Embalatge Fitosanitari
 
Embalatge marítim
Embalatge Marítim
Sacs antihumitat
Sacs Antihumitat
 
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.