Top

Altres filterros

Mitjançant acord podem subministrar altres qualitats: Titani, Monel, Inconel, Haste Alloy, zinc, plom, tungstè.

* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.