Top

Stal Ciągniona Twarda

SKŁAD CHEMICZNY, % W MASIE EN 10270-1:2011

  Skład chemiczny %
Oznaczenie Norma Europejska (EN) C Si Mn P maks. S maks. Cu maks..
SL EN 10270-1 0,35 - 1,00 0,10 - 0,30 0,40 - 1,20 0,035 0,035 0,20
SM EN 10270-1 0,35 - 1,00 0,10 - 0,30 0,40 - 1,20 0,035 0,035 0,20
SH EN 10270-1 0,35 - 1,00 0,10 - 0,30 0,40 - 1,20 0,035 0,035 0,20
DM EN 10270-1 0,45 - 1,00 0,10 - 0,30 0,40 - 1,20 0,020 0,025 0,12
DH EN 10270-1 0,45 - 1,00 0,10 - 0,30 0,40 - 1,20 0,020 0,025 0,12
KLASA II DIN 17223:1964-1 wartości niegwarantowane 0,030 0,030 0,12

Uwaga- Dla średnic  ≥ 1,6 mm , dostawa może być zrealizowana w oparciu o materiał patentowany ołowiem lub niepatentowany..

 

SZACUNKOWE ODPOWIEDNIKI 

  EUROPEJSKI   AMERYKAŃSKI JAPOŃSKI CHIŃSKI
OZNACZENIE NORMA EN DIN ASTM G-3506 / G3522 GB / T 4357
SL EN 10270-1 KLASA A A 227 SWB SL
SM EN 10270-1 KLASA B A 227 SWC SM
SH EN 10270-1 KLASA C A 228 SWP-B SH
DM EN 10270-1 - A 227 - -
DH EN 10270-1 KLASA D A 228 SWP-B DH
KLASA II DIN 17223:1964-1 KLASA II - - -
 

ZASTOSOWANIE

TYP ZASTOSOWANIE
SL Sprężyny naciągowe, naciskowe lub skrętne są narażone, przede wszystkim, na niskie naprężenie statyczne.
SM Sprężyny naciągowe, które są narażone na średnie lub duże naprężenie statyczne lub, rzadko, na naprężenie dynamiczne.
DM Sprężyny naciągowe, naciskowe lub skrętne są narażone na średnio-duże naprężenie dynamiczne. Również dla kształtów drutów, które wymagają ostrych zgięć.
SH Sprężyny naciągowe, naciskowe lub skrętne narażone na duże naprężenie statyczne lub naprężenie lekko dynamiczne.
DH Sprę yny naciągowe , ściskane i skrętne przeznaczone głównie do średnich i większych naprę eń statycznych i średnich naprę eń dynamicznych.
KLASA II Sprężyny naciskowe, naciągowe, z ramionami i w kształtach o dużych naprężeniach, również dla naprężeń oscylacyjnych.

 

Rodzaje drutu na sprężyny. Klasyfikacja zgodnie z EN 10270-1: 

Wytrzymałość na rozciąganie Porządek statyczny Porządek dynamiczny
Niska SL -
Średnia SM DM
Wysoka SH DH

 

 

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA I WYMOGI DOTYCZĄCE JAKOŚCI TYPÓW DRUTU STALOWEGO SL, SM, DM, SH I DH EN 10270-1

Średnica drutu d Wytrzymałość na rozciąganie Rm Dla drutów stalowych typu KLASA II (około) 1) Redukcja minimalna obszaru po przerwaniu Z dla rodzajów drutu SL, SM, SH, DM i DH
Wartość nominalna mm SL SM DM SH DH
MPa MPa MPa MPa MPa %
d = 0,05 - - - - 2800 - 3520    
0,05 < d ≤ 0,06 - - - - 2800 - 3520    
0,06 < d ≤ 0,07 - - - - 2800 - 3520    
0,07 < d ≤ 0,08 - - - - 2800 - 3480    
0,08 < d ≤ 0,09 - - - - 2800 - 3430    
0,09 < d ≤ 0,10 - - - - 2800 - 3380    
0,10 < d ≤ 0,11 - - - - 2800 - 3350    
0,11 < d ≤ 0,12 - - - - 2800 - 3320 2700 - 3090  
0,12 < d ≤ 0,14 - - - - 2800 - 3250    
0,14 < d ≤ 0,16 - - - - 2800 - 3200    
0,16 < d ≤ 0,18 - - - - 2800 - 3160    
0,18 < d ≤ 0,20 - - - - 2800 - 3110    
0,20 < d ≤ 0,22 - - - - 2770 - 3080    
0,22 < d ≤ 0,25 - - - - 2770 - 3010    
0,25 < d ≤ 0,28 - - - - 2680 - 2970    
0,28 < d ≤ 0,30 - 2370 - 2650 2370 - 2650 2660 - 2940 2660 - 2940    
0,30 < d ≤ 0,32 - 2350 - 2630 2350 - 2630 2640 - 2920 2640 - 2920    
0,32 < d ≤ 0,34 - 2330 - 2600 2330 - 2600 2610 - 2890 2610 - 2890    
0,34 < d ≤ 0,36 - 2310 - 2580 2310 - 2580 2590 - 2870 2590 - 2870 2650 - 3040  
0,36 < d ≤ 0,38 - 2290 - 2560 2290 - 2560 2570 - 2850 2570 - 2850    
0,38 < d ≤ 0,40 - 2270 - 2550 2270 - 2550 2560 - 2830 2560 - 2830    
0,40 < d ≤ 0,43 - 2250 - 2520 2250 - 2520 2530 - 2800 2530 - 2800    
0,43 < d ≤ 0,45 - 2240 - 2500 2240 - 2500 2510 - 2780 2510 - 2780    
0,45 < d ≤ 0,48 - 2220 - 2480 2220 - 2480 2490 - 2760 2490 - 2760 2650 - 2940  
0,48 < d ≤ 0,50 - 2200 - 2470 2200 - 2470 2480 - 2740 2480 - 2740    
0,50 < d ≤ 0,53 - 2180 - 2450 2180 - 2450 2460 - 2720 2460 - 2720    
0,53 < d ≤ 0,56 - 2170 - 2430 2170 - 2430 2440 - 2700 2440 - 2700    
0,56 < d ≤ 0,60 - 2140 - 2400 2140 - 2400 2410 - 2670 2410 - 2670    
0,60 < d ≤ 0,63 - 2130 - 2380 2130 - 2380 2390 - 2650 2390 - 2650 2550 - 2840  
0,63 < d ≤ 0,65 - 2120 - 2370 2120 - 2370 2380 - 2640 2380 - 2640    
0,65 < d ≤ 0,70 - 2090 - 2350 2090 - 2350 2360 - 2610 2360 - 2610    
0,70 < d ≤ 0,75 - 2070 - 2320 2070 - 2320 2330 - 2580 2330 - 2580    
0,75 < d ≤ 0,80 - 2050 - 2300 2050 - 2300 2310 - 2560 2310 - 2560   40
0,80 < d ≤ 0,85 - 2030 - 2280 2030 - 2280 2290 - 2530 2290 - 2530 2500 - 2800 40
0,85 < d ≤ 0,90 - 2010 - 2260 2010 - 2260 2270 - 2510 2270 - 2510   40
0,90 < d ≤ 0,95 - 2000 - 2240 2000 - 2240 2250 - 2490 2250 - 2490   40
0,95 < d ≤ 1,00 1720 - 1970 1980 - 2220 1980 - 2220 2230 - 2470 2230 - 2470   40
1,00 < d ≤ 1,05 1710 - 1950 1960 - 2200 1960 - 2200 2210 - 2450 2210 - 2450 2450 - 2750 40
1,05 < d ≤ 1,10 1690 - 1940 1950 - 2190 1950 - 2190 2200 - 2430 2200 - 2430   40
1,10 < d ≤ 1,20 1670 - 1910 1920 - 2160 1920 - 2160 2170 - 2400 2170 - 2400   40
1,20 < d ≤ 1,25 1660 - 1900 1910 - 2140 1910 - 2140 2150 - 2380 2150 - 2380   40
1,25 < d ≤ 1,30 1640 - 1890 1900 - 2130 1900 - 2130 2140 - 2370 2140 - 2370 2350 - 2650 40
1,30 < d ≤ 1,40 1620 - 1860 1870 - 2100 1870 - 2100 2110 - 2340 2110 - 2340   40
1,40 < d ≤ 1,50 1600 - 1840 1850 - 2080 1850 - 2080 2090 - 2310 2090 - 2310   40
1,50 < d ≤ 1,60 1590 - 1820 1830 - 2050 1830 - 2050 2060 - 2290 2060 - 2290 2260 - 2500 40
1,60 < d ≤ 1,70 1570 - 1800 1810 - 2030 1810 - 2030 2040 - 2260 2040 - 2260   40
1,70 < d ≤ 1,80 1550 - 1780 1790 - 2010 1790 - 2010 2020 - 2240 2020 - 2240 2210 - 2450 40
1,80 < d ≤ 1,90 1540 - 1760 1770 - 1990 1770 - 1990 2000 - 2220 2000 - 2220   40
1,90 < d ≤ 2,00 1520 - 1750 1760 - 1970 1760 - 1970 1980 - 2200 1980 - 2200 2110 - 2350 40
2,00 < d ≤ 2,10 1510 - 1730 1740 - 1960 1740 - 1960 1970 - 2180 1970 - 2180   40
2,10 < d ≤ 2,25 1490 - 1710 1720 - 1930 1720 - 1930 1940 - 2150 1940 - 2150   40
2,25 < d ≤ 2,40 1470 - 1690 1700 - 1910 1700 - 1910 1920 - 2130 1920 - 2130 - 40
2,40 < d ≤ 2,50 1460 - 1680 1690 - 1890 1690 - 1890 1900 - 2110 1900 - 2110   40
2,50 < d ≤ 2,60 1450 - 1660 1670 - 1880 1670 - 1880 1890 - 2100 1890 - 2100   40
2,60 < d ≤ 2,80 1420 - 1640 1650 - 1850 1650 - 1850 1860 - 2070 1860 - 2070 - 40
2,80 < d ≤ 3,00 1410 - 1620 1630 - 1830 1630 - 1830 1840 - 2040 1840 - 2040 - 40
3,00 < d ≤ 3,20 1390 - 1600 1610 - 1810 1610 - 1810 1820 - 2020 1820 - 2020 - 40
3,20 < d ≤ 3,40 1370 - 1580 1590 - 1780 1590 - 1780 1790 - 1990 1790 - 1990 - 40
3,40 < d ≤ 3,60 1350 - 1560 1570 - 1760 1570 - 1760 1770 - 1970 1770 - 1970 - 40
3,60 < d ≤ 3,80 1340 - 1540 1550 - 1740 1550 - 1740 1750 - 1950 1750 - 1950 - 40
3,80 < d ≤ 4,00 1320 - 1520 1530 - 1730 1530 - 1730 1740 - 1930 1740 - 1930 - 35
4,00 < d ≤ 4,25 1310 - 1500 1510 - 1700 1510 - 1700 1710 - 1900 1710 - 1900 - 35
4,25 < d ≤ 4,50 1290 - 1490 1500 - 1680 1500 - 1680 1690 - 1880 1690 - 1880 - 35
4,50 < d ≤ 4,75 1270 - 1470 1480 - 1670 1480 - 1670 1680 - 1860 1680 - 1860 - 35
4,75 < d ≤ 5,00 1260 - 1450 1460 - 1650 1460 - 1650 1660 - 1840 1660 - 1840 - 35
5,00 < d ≤ 5,30 1240 - 1430 1440 - 1630 1440 - 1630 1640 - 1820 1640 - 1820 - 35
5,30 < d ≤ 5,60 1230 - 1420 1430 - 1610 1430 - 1610 1620 - 1800 1620 - 1800 - 35
5,60 < d ≤ 6,00 1210 - 1390 1400 - 1580 1400 - 1580 1590 - 1770 1590 - 1770 - 35
6,00 < d ≤ 6,30 1190 - 1380 1390 - 1560 1390 - 1560 1570 - 1750 1570 - 1750 - 35
6,30 < d ≤ 6,50 1180 - 1370 1380 - 1550 1380 - 1550 1560 - 1740 1560 - 1740 - 35
6,50 < d ≤ 7,00 1160 - 1340 1350 - 1530 1350 - 1530 1540 - 1710 1540 - 1710 - 35
7,00 < d ≤ 7,50 1140 - 1320 1330 - 1500 1330 - 1500 1510 - 1680 1510 - 1680 - 30
7,50 < d ≤ 8,00 1120 - 1300 1310 - 1480 1310 - 1480 1490 - 1660 1490 - 1660 - 30
8,00 < d ≤ 8,50 1110 - 1280 1290 - 1460 1290 - 1460 1470 - 1630 1470 - 1630 - 30
8,50 < d ≤ 9,00 1090 - 1260 1270 - 1440 1270 - 1440 1450 - 1610 1450 - 1610 - 30
9,00 < d ≤ 9,50 1070 - 1250 1260 - 1420 1260 - 1420 1430 - 1590 1430 - 1590 - 30
9,50 < d ≤ 10,00 1060 - 1230 1240 - 1400 1240 - 1400 1410 - 1570 1410 - 1570 - 30
10,00 < d ≤ 10,50 - 1220 - 1380 1220 - 1380 1390 - 1550 1390 - 1550 - 30
10,50 < d ≤ 11,00 - 1210 - 1370 1210 - 1370 1380 - 1530 1380 - 1530 - 30
11,00 < d ≤ 12,00 - 1180 - 1340 1180 - 1340 1350 - 1500 1350 - 1500 - 30
12,00 < d ≤ 12,50 - 1170 - 1320 1170 - 1320 1130 - 1480 1130 - 1480 - 28
12,50 < d ≤ 13,00 - 1160 - 1310 1160 - 1310 1320 - 1470 1320 - 1470 - 28
13,00 < d ≤ 14,00 - 1130 - 1280 1130 - 1280 1290 - 1440 1290 - 1440 - 28
14,00 < d ≤ 15,00 - 1160 - 1260 1160 - 1260 1270 - 1410 1270 - 1410 - 28
15,00 < d ≤ 16,00 - 1090 - 1230 1090 - 1230 1240 - 1390 1240 - 1390 - 28
16,00 < d ≤ 17,00 - 1070 - 1210 1070 - 1210 1220 - 1360 1220 - 1360 - 28
17,00 < d ≤ 18,00 - 1050 - 1190 1050 - 1190 1200 - 1340 1200 - 1340 - 28
18,00 < d ≤ 19,00 - 1030 - 1170 1030 - 1170 1180 - 1320 1180 - 1320 - 28
19,00 < d ≤ 20,00 - 1020 - 1150 1020 - 1150 1160 - 1300 1160 - 1300 - 28

1) Wartości zebrane w DIN 17223:1964 zostały podane w kg/mm2; przeliczenie wykonane w przybliżeniu.

 

 

DOPUSZCZALNY ZAKRES WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE (MPa) W POJEDYNCZYM OPAKOWANIU EN 10270-1:2011

Średnica nominalna d mm SL, SM, SH DM, DH
d < 0,80 150 150
0,80 ≤ d < 1,60 120 100
1,60 ≤ d 120 70

Wymogi są stosowane do opakowań jednorodnych, gdzie masa w kilogramach nie przekracza wartości 250 x d (d = średnica drutu w milimetrach) lub wartości 1000 kg. W przypadku szpul o większej masie, należy zrobić stosowne uzgodnienia.

Powłoki zebrane w Normie:

Powłoka   Opis
Fosforowanie ph Drut obrabia się w roztworze, aby utworzyć warstwę metalu fosforowanego na jego powierzchni.
Galwanizowanie Z Powierzchnia jest pokrywana warstwą cynku.
Cynk-Aluminium ZA Powierzchnia pokrywana jest warstwą Zn 95 / Al 5 (%).
Czerwonawy rd Powierzchnia pokrywana jest cienką warstwą miedzi, generalnie warstwą konwersyjną.
Miedziany Cu Powierzchnia pokrywana jest gęstą (jednolitą) warstwą miedzi

 

MINIMALNA MASA WYMAGANA DLA POWŁOKI Z CYNKU LUB CYNKU/ALUMINIUM EN 10270-1

Średnica nominalna d mm Minimalna masa powłoki a) b) g/m²
0,20 ≤ d < 0,25 20
0,25 ≤ d < 0,40 25
0,40 ≤ d < 0,50 30
0,50 ≤ d < 0,60 35
0,60 ≤ d < 0,70 40
0,70 ≤ d < 0,80 45
0,80 ≤ d < 0,90 50
0,90 ≤ d < 1,00 55
1,00 ≤ d < 1,20 60
1,20 ≤ d < 1,40 65
1,40 ≤ d < 1,65 70
1,65 ≤ d < 1,85 75
1,85 ≤ d < 2,15 80
2,15 ≤ d < 2,50 85
2,50 ≤ d < 2,80 95
2,80 ≤ d < 3,20 100
3,20 ≤ d < 3,80 105
3,80 ≤ d < 10,00 110

a) Wymagania dotyczące powłok cynkowych odpowiadają klasie C Normy EN 10244-2:2009.
b) W wypadku, gdyby wymagane były różne masy powłok, w pierwszej kolejności brane pod uwagę będą te dane, które znajdują się w Normie En 10244-2 (na przykład: klasa D normy En 10244-2:2009).

 

PRÓBA MGŁY SOLNEJ

Minimalna masa powłoki w celu osiągnięcia danej ilości godzin. (Dane przytoczone w celu informacyjnym)
POWŁOKA GALWANIZOWANA POWŁOKA Zn - Al
Okres ekspozycji (godziny) Masa Zn (g/m2) Okres ekspozycji (godziny) Masa Zn - Al (g/m2)
36 80 - -
48 90 120 > 40
72 105 240 > 60
96 125 264 > 75
120 165 288 > 85
144 195 312 > 100
168 220 360 > 110
192 240 408 > 125

 

Powłoka Zn - Al oferuje odporność na korozję 2 lub 3 razy wyższą niż cynk w próbie mgły solnej (NaCl) i w atmosferze SO2.

Stal Ciągniona Twarda

 

Tolerancje średnicy. Dopuszczalne odchyłki S/EN 10270-1

Średnica drutu d
Wartość nominalna w mm Dopuszczalne odchyłki mm
0,05 < d ≤ 0,09 ± 0,003
0,09 < d ≤ 0,16 ± 0,004
0,16 < d ≤ 0,25 ± 0,005
0,25 < d ≤ 0,63 ± 0,008
0,63 < d ≤ 0,75 ± 0,010
0,75 < d ≤ 1,00 ± 0,015
1,00 < d ≤ 1,20 ± 0,020
1,20 < d ≤ 1,70 ± 0,020
1,70 < d ≤ 2,60 ± 0,025
2,60 < d ≤ 4,00 ± 0,030
4,00 < d ≤ 5,30 ± 0,035
5,30 < d ≤ 7,00 ± 0,040
7,00 < d ≤ 9,00 ± 0,045
9,00 < d ≤ 10,00 ± 0,050
10,00 < d ≤ 11,00 ± 0,070
11,00 < d ≤ 14,00 ± 0,080
14,00 < d ≤ 18,00 ± 0,090
18,00 < d ≤ 20,00 ± 0,100

 

 

OWALNOŚĆ

Różnica między maksymalną i minimalną średnicą drutu w takim samym przekroju poprzecznym nie powinna być większa niż 50% całkowitej dopuszczalnej odchyłki opisanej w tabeli charakterystyki mechanicznej

 

DO WYKONANIA W FORMIE PRĘTA. Drut prostowany:

Średnica nominalna d mm Tolerancja średnicy a) mm  Zdolność zasilania b) mm.
Tolerancja dolna Tolerancja górna Długość minimalna Długość maksymalna
0,65 ≤ d < 0,80 -0,010 +0,022 50 2000
0,80 ≤ d < 1,01 -0,015 +0,030 30 2000
1,01 ≤ d < 1,35 -0,020 +0,040    
1,35 ≤ d < 1,78 -0,020 +0,045    
1,78 ≤ d < 2,01 -0,025 +0,055    
2,01 ≤ d < 2,35 -0,025 +0,060 30 4000
2,35 ≤ d < 2,78 -0,025 +0,065    
2,78 ≤ d < 3,01 -0,030 +0,075    
3,01 ≤ d < 3,35 -0,030 +0,080 30 4000
3,35 ≤ d < 4,01 -0,030 +0,090    
4,01 ≤ d < 4,35 -0,035 +0,100    
4,35 ≤ d < 5,01 -0,035 +0,110 30 4350
5,01 ≤ d < 5,45 -0,035 +0,120    
5,45 ≤ d < 6,01 -0,040 +0,130    
6,01 ≤ d < 7,12 -0,040 +0,150 250 4350
7,12 ≤ d < 7,67 -0,045 +0,160    
7,67 ≤ d < 9,01 -0,045 +0,180    
9,01 ≤ d < 10,01 -0,050 +0,200    
10,01 ≤ d < 10,50 -0,070 +0,240    

a) Tolerancje w średnicy długości prostowanych i ciętych S/EN 10270-1
b) Dana szacunkowa w celu informacyjnym
.

 

STANDARDOWA TOLERANCJA DŁUGOŚCI

DŁUGOŚĆ NOMINALNA TOLERANCJA
L < = 1000 mm. +/- 1 mm.
1000 < L < = 4000 - 0 mm. / +3 mm.
* Dane zawarte na tej stronie internetowej mają charakter czysto informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią warunków handlowych dostawy. Z wyjątkiem błędu lub niedopatrzenia.
Wyszukiwarka produktuTaśma, drut i siatka.