Top
Definicja techniczna

Helix i Cast

PRZEMIESZCZENIE OSIOWE
Jak wynika z wzoru, przemieszczenie osiowe (Pitch lub Helix według ich angielskich nazw) jest związane ze średnicą wolnego zwoju (lub Cast) oraz średnicą drutu.
W stanie niepodatności na skręcanie uważa się, że zostaje zachowany warunek nie występowania napięcia szczątkowego w drutach o średnicy mniejszej niż 5,00 mm, jeśli zachowane zostaje: 

Skręty

Jest określone, ile skrętów wokół samego siebie wytrzymuje drut, zanim ulegnie przerwaniu.

próximamente

 

Zgięcia

Przy przyjęciu pewnych założeń dotyczących kąta i promienia zgięcia, badanie określa, jaką (co najmniej) ich liczbę wytrzyma drut, zanim ulegnie przerwaniu.

 

Ścienienie

Jest to redukcja obszaru, która następuje w punkcie przerwania, obliczana jako iloraz przekroju końcowego i początkowego, wyrażony w procentach.

 

Owalność

Warunkuje kształt drutów okrągłych i daje pojęcie o jednolitości średnicy. 
Jest uzupełnieniem tolerancji średnicy. 

* Dane zawarte na tej stronie internetowej mają charakter czysto informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią warunków handlowych dostawy. Z wyjątkiem błędu lub niedopatrzenia.
Wyszukiwarka produktuTaśma, drut i siatka.