Top

Polityka prywatności

VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. informuje, że dane o charakterze osobowym udostępnione dobrowolnie na tej stronie internetowej będą przetwarzane i zostaną dodane do odpowiednich archiwów podlegających VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A., zgłoszonych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. O przeznaczeniu, możliwości udostępniania i innych okolicznościach dotyczących danych o charakterze osobowym informuje się w momencie ich udostępnienia, natomiast w konkretnym wypadku mogą one mieć następujące przeznaczenie: rozpatrzenie wniosku, skargi lub wątpliwości, podtrzymanie kontaktu, zintegrowane zarządzanie klientami biznesowymi, obsługa księgowa i wystawianie faktur lub prowadzenie korespondencji, również za pośrednictwem Internetu, powiadomień i działań dotyczących VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

Dane zgromadzone w naszych archiwach są całkowicie poufne i zachowana zostanie ich poufność, zgodnie z wymogami Prawa Organicznego 15/1999 z dn. 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych.  

Zaleca się nie przekazywać danych osobowych o wysokim stopniu poufności, zgodnie z przepisami dotyczącymi Ochrony Danych, takich jak dane o stanie zdrowia, ponieważ podczas przesyłania nie są one szyfrowane. Przekazywanie danych tego typu odbywa się więc wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili będzie mógł skorzystać z prawa dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub zaprzeczenia, zgodnie z zapisami Prawa Organicznego 15/1999 z dn. 13 grudnia w zakresie Ochrony Danych o Charakterze Osobowym, po przesłaniu kserokopii dowodu tożsamości na adres C/Bizkargi, 6 | Pol. Ind. Sarrikola E-48195 LARRABETZU | Bizkaia – ESPAÑA. 
VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie udostępnia stronom trzecim danych osobowych udostępnionych przez użytkowników. 
 
Użytkownik gwarantuje, że udostępnione dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznymi i ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie wszelkich zmian. 
 
W przypadku, gdy użytkownik udostępnia dane osobowe stron trzecich na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej, przed ich udostępnieniem powinien poinformować o ich wrażliwej zawartości zgodnie z niniejszą notą prawną. 
 
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za krzywdy lub szkody bezpośrednie lub pośrednie wobec właściciela tej strony internetowej lub jakichkolwiek strony trzecich spowodowane podaniem danych fałszywych, niedokładnych, niekompletnych lub nieaktualnych.  

Informacja na temat plików cookies 

Strona główna korzysta z plików cookies, dzięki którym system zapamiętuje język wybrany przez użytkownika podczas pierwszej sesji. W ten sposób unika się konieczności wyboru języka przy każdej następnej wizycie. Pliki cookies nie są niebezpieczne ani szkodliwe i ich jedynym zadaniem jest poinformowanie systemu, jaki język wybrał poprzednio użytkownik. Jeśli takie jest życzenie użytkownika, może on zablokować wszystkie pliki cookies poprzez opcję w menu używanej przeglądarki. 
 
Aby zmienić język plików cookies, należy go usunąć i wybrać język przy ponownym wejściu na stronę.
Więcej informacji na temat naszej polityki cookies można znaleźć w zakładce na temat używania plików cookies na naszej stronie internetowej.

Prywatność formularzy

Zgodnie z tym, co przewiduje Prawo Organiczne 15/1999 z dn. 13 grudnia informujemy Państwa, że dane o charakterze osobowym udostępniane za pomocą formularzy znajdujących się na naszej stronie będą przetwarzane w plikach danych, za które odpowiedzialność ponosi VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A., między innymi na potrzeby zarządzania informacjami dotyczącymi usług świadczonych przez VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. O tych archiwach został poinformowany hiszpański Urząd Ochrony Danych Osobowych i zostały one zabezpieczone w sposób niezbędny do zagwarantowania ich pełnego bezpieczeństwa.

Przypominamy Państwu o możliwości dostępu do danych udostępnionych, a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, żądania ich sprostowania, zaprzeczenia lub usunięcia, zgodnie z zapisami wzmiankowanej Ustawy, w formie pisemnego powiadomienia pracownika VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, ze wskazaniem nazwy pliku w wiadomości wysłanej na adres e-mail: info@vinco.es lub na adres C/Bizkargi, 6 | Pol. Ind. Sarrikola E-48195 LARRABETZU | Bizkaia - ESPAÑA

 

Użytkowanie zdjęć i ilustracji

Wszystkie zdjęcia i ilustracje opublikowane na stronie internetowej www.vinco.es są używane w celach zgodnych z prawem. VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. przykłada szczególną troskę i uwagę do publikacji tychże, w celu pełnego poszanowania prywatności osób, które na nich się pojawiają. Jeśli jednak którakolwiek z osób zainteresowanych nie wyraża zgody na zamieszczenie zdjęć, może w każdej chwili zażądać usunięcia tychże, kierując swoją prośbę do: VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. na adres: C/Bizkargi, 6 | Pol. Ind. Sarrikola E-48195 LARRABETZU | Bizkaia – ESPAÑA.
Ilustracje publikowane na stronie internetowej www.vinco.es zawierają dane o charakterze osobowym i podporządkowane są aktualnemu ustawodawstwu w kwestii ochrony danych. Nie stanowią one źródła informacji o charakterze publicznym i nie mogą być powielane w całości lub części, ani przekazywane czy rejestrowane przez żaden system gromadzenia informacji bez zgody samych zainteresowanych.

Wyszukiwarka produktuTaśma, drut i siatka.