Top

Certificació ISO 14001

05.07.2014Certificació ISO 14001

A VINCO estem compromesos amb el medi ambient i hem incorporat aquesta variable com a element fonamental de la nostra gestió diària, amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental de la nostra activitat i els nostres productes i serveis.

El Sistema de Gestió Ambiental que hem implantat a la Central de VINCO, d'acord amb la norma internacional ISO 14001, ha estat certificat per Lloyd's Register Quality Assurance Limited.

A VINCO estem compromesos amb el consum responsable del paper, els embalatges, l'aigua i l'energia. Optimitzem dia a dia la gestió dels residus que generem. És per això que a VINCO comptem amb la implicació i la participació de tots els treballadors de la organització.

Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.