Top

Eslingas cerradas de poliéster

Definición Eslingas cerradas de poliéster:

  • Accesorio de elevación de bajo peso y alta flexibilidad.
  • Fácil de manipular y almacenar.
  • Factor de seguridad 7:.1
  • No provocan daños en la superficie de la carga a elevar.
  • EN 1492-1.

Eslingas cerradas de poliéster

 

* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.