Top

Fleix d'alumini

17.07.2017+ informació fleix d’alumini de VINCO

Banda d'alumini tallada a mida del client.

Coneixes les referències d'alumini que li podem subministrar des de VINCO?

Volem apropar-li l'aposta de Vizcaína de Industria y Comercio amb una selecció de productes en alumini i aliatges d'alumini. Addicionalment podem subministrar, sota acord comercial, diferents acabats i recobriments, així com Alumini Anoditzable i Anoditzat.

Gràcies a la tecnologia dels nostres centres de servei, dotats de línies de tall longitudinal, i altres línies secundàries que possibiliten el subministrament de productes aplanats, encarretats, i exempt de rebava, desde VINCO podem subministrar banda d'alumini tallada a mida del client i amb l'acondicionament que millor s'ajusti a les necessitats de la seva cadena de producció.

En funció de l'aliatge oferim diferents solucions de neteja de la banda d'alumini: Rentat o desengreixant químic.

En l'apartat de Fleix/Alumini de la nostra pàgina web i catàleg posem a la seva disposició tota la informació tècnica necessària sobre aquest i altres productes, a on podrà consultar també el rang de toleràncies i els estats bàsics de l'alumini.

Consulti aquí el catàleg general de Fleix de VINCO

Denominació de l'aliatge
Composiciò Química
Altres
Alumini
Numèrica
Simbòlica
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
Ti
Ga
V
Notas
Cada (màx.)
Total (màx.)
mín.
EN AW-1050A EN AW-Al 99,5 0,25 màx. 0,40 màx. 0,05 màx. 0,05 màx. 0,05 màx. - 0,07 màx. 0,05 màx. - - - 0,03 - 99,5
EN AW-1070A EN AW-Al 99,7 0,20 màx. 0,25 màx. 0,03 màx. 0,03 màx. 0,03 màx. - 0,07 màx. 0,03 màx. - - - 0,03 - 99,7
EN AW-1200 EN AW-Al 99,0 1,00 Si+ Fe   0,05 màx. 0,05 màx. - - 0,1 màx. 0,05 màx. - - - 0,05 0,15 99
EN AW-2017A EN AW-Al CuMgSi(A) 0,20 - 0,8 0,70 màx. 3,5 - 4,5 0,40 - 1,0 0,40 - 1,0 0,1 màx. 0,25 màx. - - - 0,25 Zr + Ti 0,05 0,15 Resta
EN AW-2024 EN AW-Al CuMg1 0,50 màx. 0,5 màx. 3,8 - 4,9 0,30 - 0,9 1,2 - 1,8 0,1 màx. 0,25 màx. 0,15 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-3003 EN AW-Al Mn1Cu 0,60 màx. 0,7 màx. 0,05 - 0,20 1,0 - 1,5 - - 0,1 màx. - - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-3005 EN AW-Al Mn1Mg0,5 0,60 màx. 0,7 màx. 0,3 màx. 1,0 - 1,5 0,20 - 0,6 0,1 màx. 0,25 màx. 0,1 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-3105 EN AW-AlMn0,5Mg0,5 0,60 màx. 0,7 màx. 0,3 màx. 0,30 - 0,8 0,20 - 0,8 0,2 màx. 0,40 màx. 0,1 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-5005 EN AW-AlMg1(B) 0,30 màx. 0,7 màx. 0,2 màx. 0,2 màx. 0,50-1,1 0,1 màx. - 0,25 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-5052 EN AW-Al Mg2,5 0,25 0,40 màx. 0,1 màx. 0,1 màx. 2,2 - 2,8 0,15 - 0,35 0,1 màx. - - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-5083 EN AW-Al Mg4,5Mn0,7  0,40 màx. 0,40 màx. 0,1 màx. 0,40 - 1,0 4,0 - 4,9 0,05 - 0,2 0,25 màx. 0,15 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-5086 EN AW-Al Mg4 0,40 màx. 0,50 màx. 0,1 màx. 0,20 - 0,7 3,5 - 4,5 0,05 - 0,2 0,25 màx. 0,15 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-5182 EN AW-Al Mg4,5Mn0,4 0,20 màx. 0,35 màx. 0,15 màx. 0,20 - 0,50 4,0 - 5,0 0,1 màx. 0,25 màx. 0,1 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-5657 EN AW-Al 99,85Mgl(A) 0,08 màx. 0,10 màx. 0,1 màx. 0,03 màx. 0,6-1,0 - - 0,05 màx. 0,03 0,05 - 0,02 0,05 Resta
EN AW-5754 EN AW-Al Mg3 0,40 màx. 0,40 màx. 0,1 màx. 0,50 màx. 2,6 - 3,6 0,30 0,2 màx. 0,15 màx. - - 0,10 - 0,6 Mn + Cr 0,05 0,15 Resta
EN AW-6016 EN AW-Al Si1,2Mg0,4 1,0 - 1,5 0,50 màx. 0,2 màx. 0,2 màx. 0,25 - 0,6 0,1 màx. 0,2 màx. 0,15 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-6082 EN AW-Al Si1MgMn 0,7 - 1,3 0,50 màx. 0,1 màx. 0,40 - 1,0 0,6 - 1,2 0,2 màx.5 0,2 màx. 0,1 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-7075 EN AW-Al Zn5,5MgCu 0,40 màx. 0,50 màx. 1,2 - 2,0 0,30 màx. 2,1 - 2,9 0,18 - 0,28 5,1 - 6,1 0,2 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-8011A EN AW-Al FeSi(A) 0,40 - 0,8 0,50 - 1,0 0,1 màx. 0,1 màx. màx. 0,1 màx. 0,1 màx. 0,1 màx. 0,05 màx. - - - 0,05 0,15 Resta

1) 0.25 Zr+Ti    |   2) 0.10 - 0.6 Mn+Cr

Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.