Top

Fleix de alumini

Denominació de l'aliatge Composició química Altres Alumini
Numèrica Simbòlica Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Ga V Notes Cada (màx.) Total (màx.) mín.
EN AW-1050A EN AW-Al 99,5 0,25 màx. 0,40 màx. 0,05 màx. 0,05 màx. 0,05 màx. - 0,07 màx. 0,05 màx. - - - 0,03 - 99,5
EN AW-1070A EN AW-Al 99,7 0,20 màx. 0,25 màx. 0,03 màx. 0,03 màx. 0,03 màx. - 0,07 màx. 0,03 màx. - - - 0,03 - 99,7
EN AW-1200 EN AW-Al 99,0 1,00 Si+ Fe   0,05 màx. 0,05 màx. - - 0,1 màx. 0,05 màx. - - - 0,05 0,15 99
EN AW-2017A EN AW-Al CuMgSi(A) 0,20 - 0,8 0,70 màx. 3,5 - 4,5 0,40 - 1,0 0,40 - 1,0 0,1 màx. 0,25 màx. - - - 0,25 Zr + Ti 0,05 0,15 Resta
EN AW-2024 EN AW-Al CuMg1 0,50 màx. 0,5 màx. 3,8 - 4,9 0,30 - 0,9 1,2 - 1,8 0,1 màx. 0,25 màx. 0,15 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-3003 EN AW-Al Mn1Cu 0,60 màx. 0,7 màx. 0,05 - 0,20 1,0 - 1,5 - - 0,1 màx. - - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-3005 EN AW-Al Mn1Mg0,5 0,60 màx. 0,7 màx. 0,3 màx. 1,0 - 1,5 0,20 - 0,6 0,1 màx. 0,25 màx. 0,1 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-3105 EN AW-AlMn0,5Mg0,5 0,60 màx. 0,7 màx. 0,3 màx. 0,30 - 0,8 0,20 - 0,8 0,2 màx. 0,40 màx. 0,1 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-5005 EN AW-AlMg1(B) 0,30 màx. 0,7 màx. 0,2 màx. 0,2 màx. 0,50-1,1 0,1 màx. - 0,25 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-5052 EN AW-Al Mg2,5 0,25 0,40 màx. 0,1 màx. 0,1 màx. 2,2 - 2,8 0,15 - 0,35 0,1 màx. - - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-5083 EN AW-Al Mg4,5Mn0,7  0,40 màx. 0,40 màx. 0,1 màx. 0,40 - 1,0 4,0 - 4,9 0,05 - 0,2 0,25 màx. 0,15 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-5086 EN AW-Al Mg4 0,40 màx. 0,50 màx. 0,1 màx. 0,20 - 0,7 3,5 - 4,5 0,05 - 0,2 0,25 màx. 0,15 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-5182 EN AW-Al Mg4,5Mn0,4 0,20 màx. 0,35 màx 0,15 màx. 0,20 - 0,50 4,0 - 5,0 0,1 màx. 0,25 màx. 0,1 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-5657 EN AW-Al 99,85Mgl(A) 0,08 màx. 0,10 màx 0,1 màx. 0,03 màx. 0,6-1,0 - - 0,05 màx. 0,03 0,05 - 0,02 0,05 Resta
EN AW-5754 EN AW-Al Mg3 0,40 màx. 0,40 màx. 0,1 màx. 0,50 màx. 2,6 - 3,6 0,30 0,2 màx. 0,15 màx. - - 0,10 - 0,6 Mn + Cr 0,05 0,15 Resta
EN AW-6016 EN AW-Al Si1,2Mg0,4 1,0 - 1,5 0,50 màx. 0,2 màx. 0,2 màx. 0,25 - 0,6 0,1 màx. 0,2 màx. 0,15 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-6082 EN AW-Al Si1MgMn 0,7 - 1,3 0,50 màx. 0,1 màx. 0,40 - 1,0 0,6 - 1,2 0,2 màx. 5 0,2 màx. 0,1 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-7075 EN AW-Al Zn5,5MgCu 0,40 màx. 0,50 màx. 1,2 - 2,0 0,30 màx. 2,1 - 2,9 0,18 - 0,28 5,1 - 6,1 0,2 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
EN AW-8011A EN AW-Al FeSi(A) 0,40 - 0,8 0,50 - 1,0 0,1 màx. 0,1 màx. 0,1 màx. 0,1 màx. 0,1 màx. 0,05 màx. - - - 0,05 0,15 Resta
 
NORMA EUROPEA (EN) Equivalències internacionals aproximades
Classificació
 numèrica
Classificació simbòlica EE.UU (AISI) JAPÓ (JIS) XINA (GB)
               
EN AW-1050A EN AW-Al 99,5            
EN AW-1070A EN AW-Al 99,7            
EN AW-1200 EN AW-Al 99,0            
EN AW-2017A EN AW-Al CuMgSi(A)            
EN AW-2024 EN AW-Al CuMg1            
EN AW-3003 EN AW-Al Mn1Cu            
EN AW-3005 EN AW-Al Mn1Mg0,5            
EN AW-3105 EN AW-Al Mn0,5Mg0,5            
EN AW-5005 EN AW-Al Mg1(B)            
EN AW-5052 EN AW-Al Mg2,5            
EN AW-5083 EN AW-Al Mg4,5Mn0,7            
EN AW-5086 EN AW-Al Mg4            
EN AW-5182 EN AW-Al Mg4,5Mn0,4            
EN AW-5657 EN AW-Al 99,85Mgl(A)            
EN AW-5754 EN AW-Al Mg3            
EN AW-6016 EN AW-Al Si1,2Mg0,4            
EN AW-6082 EN AW-Al Si1MgMn            
EN AW-7075 EN AW-Al Zn5,5MgCu            
EN AW-8011A EN AW-Al FeSi(A)            
 
Les característiques mecàniques que es presenten a les taules següents recullen els rangs intermedis de gruix. En el cas dels gruixos molt fins i/o molt elevats, poden existir divergències respecte a les dades que es presenten.

 

PROPIETATS MECÀNIQUES EN 485-2 

QUALITAT DE L'ALUMINI Estat de tractament Resistència a la tracció Rm Límit elàstic Rp02 Allargament mínim % (segons gruix creixent)
N/mm2  
Denominació Norma Mín. Màx. Mín. Màx. A 50 mm
EN AW-1050A (Al 99,5) EN 485 0/H111 65 95 20 - 20-29
    H14 105 145 85 - 2-5
    H16 120 160 100 - 1-3
    H18 140 - 120 - 1-2
    H22 85 125 55 - 4-11
    H24 105 145 75 - 3-8
    H26 120 160 90 - 2-4
EN AW-1070 (Al 99,7) EN 485 0/H111 60 90 15 - 23-32
    H18 125 - 105 - 2
    H22 80 120 50 - 7-12
    H24 100 140 60 - 5-9
EN AW-1200 (Al 99,0) EN 485 0/H111 75 105 25 - 19-28
    H14 115 155 95 - 2-6
    H18 150 - 130 - 1-2
    H19 160 - 140 - 1
    H24 115 155 90   3-7
AW-2017A (Al Cu4MgSi(A)) EN 485 O - 225 - 145 12-14
    T4 390 - 245 - 14-15
AW-2024 (Al Cu4Mg1) EN 485 O - 220 - 140 12-13
    T4 425 - 275 - 12-14
EN AW-3003 (Al Mn1Cu) EN 485 0/H111 95 135 35 - 15-23
    H14 145 185 125 - 2-4
    H16 170 210 150 - 1-2
    H18 190 - 170 - 1-2
    H24 145 185 115 - 4-6
    H26 170 210 140 - 2-3
EN AW-3005 (Al Mn1Mg0,5) EN 485 H111 115 165 45 - 12-19
    H14 170 215 150 - 1-3
    H22 145 195 110 - 5-7
    H24 220 - 190 - 2-3
EN AW-3105 (Al Mn0,5Mg0,5) EN 485 H111 100 155 40 - 14-17
    H18 195 - 180 - 1
    H24 150 200 120 - 4-5
EN AW-5005 (Al Mg1(B)) EN 485 H111 100 145 35 - 15-22
    H18 185 - 165 - 1-2
    H34 145 185 110 - 3-6
    H36 165 205 135 - 2-4
EN AW-5052 (Al Mg2,5) EN 485 0/H111 170 215 65 - 12-18
    H14 230 280 180 - 3-4
    H18 270 - 240 - 1-2
    H34 230 280 150 - 4-7
EN AW-5083 (Al Mg4,5Mn0,7) EN 485 H111 275 350 125 - 11-15
    H321 305 - 215 - 8-10
    H32 305 380 215 - 5-8
    H34 340 400 250 - 4-7
EN AW-5086 (Al Mg4) EN 485 H111 240 310 100 - 11-17
EN AW-5182 (Al Mg4,5Mn0,4) EN 485 H111 255 315 110 - 11-13
EN AW-5657 (Al 99,85 Mg1(A)) ASTM H241 125 180 - - 13
    H25 140 195 - - 8
    H26 150 205 - - 7
EN AW-5754 (Al Mg3) EN 485 0/H111 190 240 80 - 12-18
    H14 240 280 190 - 3-4
    H18 290 - 250 - 1-2
    H22 220 270 130 - 7-10
    H32 220 270 130 - 7-10
    H34 240 280 160 - 6-8
    H36 265 305 190 - 4-6
EN AW-6016 (Al Si1,2Mg0,4) EN 485 T4 170 250 80 140 24
    T6 260 300 180 260 10
EN AW-6082 (Al Si1MgMn) EN 485 O - 150 - 85 14-18
    T4 205 - 110 - 12-15
    T6 310 - 260 - 6-10
EN AW-7075 (Al Zn5,5MgCu) EN 485 O - 275 - 145 10
    T6 545 - 475 - 6-8
    T76 500 - 425 - 7-8
    T73 460 - 385 - 7-8
EN AW-8011A (Al FeSi(A) EN 485 O/H111 85 130 30 - 19-25
    H18 165 - 145 - 1-2
    H24 125 165 100 - 3-6

 

 

EXPLICACIÓ DE LES DENOMINACIONS DELS ESTATS DE TRACTAMENT QUE APAREIXEN A LA TAULA EN 485-2

Denominació de l'estat de tractament Explicació
O Recuita: els productes que, després de la conformació en calent, presenten les propietats requerides per a l'estat de recuita poden tenir la denominació d'estat O
H14 Acritud: 1/2 dur
H16 Acritud: 3/4 dur
H18 Acritud: 4/4 dur
H19 Acritud: extradur
H111 Recuit i amb lleu acritud (inferior a H11) en el curs de les operacions finals, com ara l'estiratge o l'aplanament
H22 / H32 Acritud: 1/4 dur
H24 / H34 Acritud: 1/2 dur
H26 / H36 Acritud: 3/4 dur
H321 Acritud i estabilització: 1/4 dur, s'aplica als aliatges d'alumini-magnesi per als quals s'especifica una resistència a la corrosió per exfoliació i a la corrosió intergranular
T4 Solució i maduració natural
T6 Solució i maduració artificial
T73 Solució i sobremaduració artificial per tal d'obtenir la millor resistència a la corrosió sota tensió
T76 Solució i sobremaduració artificial per tal d'obtenir una bona resistència a la corrosió per exfoliació

 

 
EQUIVALÈNCIES EN ELS ESTATS
H2 ~ H12 ~ H22 ~ H32
H4 ~ H14 ~ H24 ~ H34
H8 ~ H18 ~ H28 ~ H38
  • Mitjançant acord comercial
  • Existeix la possibilitat de subministrar alumini anoditzable i anoditzat
  • De manera addicional, oferim les següents opcions de neteja de material (en funció de l'aliatge): 
    • Rentatge
    • Desgreixatge químic
 

ALLOY GROUP

Alloy Group
Group I 1080A 1070A 1050A 1220        
3003 3103 3005 3105        
4006 4007            
5005 5050            
8011A              
 
Group II 2014 2017A 2024          
3004              
5040 5049 5251 5052 5154A 5454 5754 5182
5083 5086            
6061 6082            
7020 7021 7022 7075        

 

 

TOLERÀNCIES DE GRUIX

Gruix nominal Toleràncies de gruix per a amplàries nominals segons EN 485-4 de
≤ 1000 1000 < w ≤ 1250
> Alloy Group Alloy Group
I II I II
0,2 0,4 ± 0,02 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,05
0,4 0,5 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,05
0,5 0,6 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,06
0,6 0,8 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,06 ± 0,07
0,8 1 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,08
1 1,2 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,07 ± 0,09
1,2 1,5 ± 0,05 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,11
1,5 1,8 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,12
1,8 2 ± 0,06 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,13
2 2,5 ± 0,07 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,14
2,5 3 ± 0,08 ± 0,11 ± 0,13 ± 0,15
3 3,5 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,17
3,5 4 ± 0,15 - ± 0,20 -
4 5 ± 0,18 - ± 0,22 -

Mides en mm

 

TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA

Gruix nominal t Toleràncies de tall Estàndard per Vinco1) Toleràncies d'amplària per a amplàries nominals segons norma EN 485-4 de:
> 3-15 15-50 50-150 >150 ≤ 100 100 < w ≤  300 300< w ≤ 500 500
- 0,2 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,2 - - - -
0,2 0,4 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,5
0,4 0,6 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,2 0;+0,24 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,5
0,6 1 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,2 0;+0,24 0;+0,3 0;+0,5 0;+1 0;+1,5
1 1,5 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,7 0;+1,2 0;+2
1,5 2 bajo consulta 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,4 0;+1 0;+1,2 0;+2
2 2,5 bajo consulta 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+1 0;+1 0;+1,5 0;+2
2,5 3 bajo consulta bajo consulta 0;+0,32 0;+0,35 0;+1 0;+1 0;+1,5 0;+2
3 5 bajo consulta bajo consulta 0;+0,32 0;+0,35 - 0;+1,5 0;+2 0;+3

Mides en mm.
1) Altres toleràncies dimensionals més restringides són factibles mitjançant acord comercial.

 

TOLERÀNCIES DE FLETXA

Amplària nominal (W) Toleràncies més restringides de corbament de vores factibles mitjançant acord comercial. Toleràncies segons norma EN 485-4 de: en el corbament de vores
Desviació màxima
2.000 mm
Gruix (t)
Desviació màxima
2.000 mm
Gruix (t)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm Tolerància en el corbament dmàx
3 ≤ W < 6 10,00 15,00 -
6 < W ≤  10 8,00 12,00 -
10 < W  ≤  20 4,00 6,00 -
20 < W  < 25 2,00 4,00 -
25 ≤ W  ≤  100 2,00 4,00 8 1)
100 2,00 4,00 6,00
300 < W  ≤  350 2,00 4,00 5,00
350 < W  ≤  600 - - 5,00
600 < W  ≤  1000 - - 4,00

Mides en mm
1) Per a amplàries nominals inferiors a 25 mm, cal acordar les toleràncies en el moment de fer la consulta o la comanda.

 

ONDULACIÓ / PLANITUD LONGITUDINAL

La tolerància de planicitat dels fleixos en tires en la direcció de laminatge ha de ser de 10 mm com a màxim sobre 1.000 mm. Qualsevol altre requisit de planicitat haurà d'acordar-se en efectuar la comanda.
 

DENOMINACIÓ DELS ESTATS BÀSICS DEL PROCÉS

F: Brut de fabricació

S'aplica al procés de fabricació de semiproductes en què no es controlen de manera específica les condicions tèrmiques ni la deformació en fred utilitzades. No hi ha valors establerts per a les característiques mecàniques.

O: Recuit

S'aplica als semiproductes per obtenir l'estat més baix de resistència.

H: Acritud (generalment estiratge/laminatge).

S'aplica a semiproductes que han augmentat la seva resistència mitjançant la deformació en fred, amb o sense tractament tèrmic intermedi, per aconseguir reducció de les característiques mecàniques.

W: Tractament tèrmic de posta en solució i tremp

És un estat que s'aplica únicament als aliatges que maduren de manera espontània a temperatura ambient després del tractament de posta en solució i tremp. Aquest estat només s'utilitzarà quan s'indiqui el temps de la maduració natural. Per exemple: W 1/2 hora.

T: Tractament tèrmic d'enduriment estructural

S'aplica a semiproductes que augmenten la seva resistència mecànica mitjançant un tractament tèrmic, amb o sense acritud suplementària, per tal d'obtenir estats estables.

 

SUBDIVISIONS DELS ESTATS BÀSICS DE TRACTAMENT DE L'ALUMINI

1. SUBDIVISIÓ DE L'ESTAT H: ACRITUD

1.1. La primera xifra després de la H indica la variació específica de les operacions bàsiques del procés en funció de:

H1: Només acritud

Les característiques mecàniques s'obtenen mitjançant un darrer procés de deformació en fred.

H2: Acritud i recuita parcial

Les característiques mecàniques s'obtenen mitjançant un tractament tèrmic final. Habitualment aquest estat presenta un allargament més gran que un H1 amb la mateixa resistència.

H3: Acritud i estabilització

S'aplica als semiproductes que s'endureixen per deformació plàstica en fred i que se posteriorment sotmeten a un tractament tèrmic de baixa temperatura per estabilitzar-ne les característiques mecàniques. Habitualment l'estabilització redueix la resistència mecànica i augmenta la ductilitat. Aquesta denominació només s'aplica als aliatges que s'estoven a temperatura ambient si no s'han estabilitzat, com ara els d'AlMg.

1.2 El dígit que va després de les denominacions H1, H2 i H3 fa referència a les característiques mecàniques del semiproducte:

HX2: Estat 1/4 dur. La resistència a la tracció es troba aproximadament a mig camí entre la de l'estat recuit i la del semidur.

HX4: Estat semidur. La resistència a la tracció es troba aproximadament a mig camí entre la de l'estat recuit i la del dur.

HX6: Estat 3/4 dur. La resistència a la tracció es troba aproximadament a mig camí entre la de l'estat semidur i la del dur.

HX8: Estat dur. Presenta el grau màxim d'acritud que s'utilitza habitualment.

HX9: Estat extradur. La resistència a la tracció és superior a la de l'estat dur. Els dígits imparells indicaran estats amb una resistència a la tracció equivalent a la mitjana de les resistències dels estats de dígits parells adjacents.

1.3 Tercera xifra (x) de la subdivisió de l'estat H

Les tres xifres que van després de la lletra H serveixen per a tots els aliatges forjables:

H (x)11: S'aplica als semiproductes que, després d'una recuita final, mantenen un enduriment per deformació en fred suficient per no classificar-los com a recuits (0), però insuficient per classificar-los com a H(x)1. Exemple: L'enduriment propi d'un redreçat per tracció controlada es denomina H111 (allargament aproximat d'un 1%).

H 112: S'aplica als semiproductes que poden adquirir un determinat grau d'enduriment per deformació a temperatura alta associat a uns límits de característiques mecàniques.

H 113: S'aplica a les xapes que, després d'una recuita final, mantenen un enduriment per deformació en fred suficient per no classificar-les com a recuites (0), però insuficient per classificar-les com a H(x) (l'allargament aproximat és d'un 3%).

 

2. SUBDIVISIÓ DELS ESTATS T: TRACTAMENT TÈRMIC

Les xifres de l'1 al 10 que van després de la lletra "T" indiquen les seqüències específiques dels tractaments bàsics, tal i com es descriu tot seguit.

T1: Tractament de tremp des de la temperatura d'extrusió i maduració natural

S'aplica als semiproductes que, a partir de la temperatura d'extrusió, són sotmesos a un refredament prou ràpid (tremp) de manera que, amb una maduració natural posterior, se n'incrementen les propietats mecàniques. En aquest estat s'hi inclouen els productes que, un cop refredats, se sotmeten a un aplanament o redreçament per tracció que no afecta de manera perceptible les propietats mecàniques.

T3: Tractament tèrmic de posta de solució (1), tremp (1), acritud i maduració natural

S'aplica als semiproductes que, després d'un tractament de posta de solució o tremp, reben una acritud determinada i, a continuació, se sotmeten a maduració natural per tal de millorar-ne la resistència mecànica. En aquest estat s'hi inclouen els productes que després del tremp se sotmeten a un aplanament o redreçament per tracció que n'afecta les propietats mecàniques.

T4: Tractament tèrmic de posta en solució (1), tremp (1) i maduració natural

S'aplica als semiproductes que, després d'un tractament de posta en solució, tremp i maduració natural, milloren les seves propietats mecàniques. En aquest estat s'hi inclouen els productes que, després del tremp, se sotmeten a un aplanament o redreçament per tracció que no n'afecta les propietats mecàniques.

T5: Tractament tèrmic de tremp des de la temperatura d'extrusió i maduració artificial

S'aplica als semiproductes que des de la temperatura d'extrusió se sotmeten a un refredament prou ràpid (tremp) amb aire forçat, de manera que, amb una maduració artificial posterior, se n'incrementen les propietats mecàniques. En aquest estat s'hi inclouen els productes que, un cop refredats, se sotmeten a un aplanament o redreçament per tracció que no afecta de manera perceptible les seves propietats mecàniques.

T6: Tractament tèrmic de posta en solució (1), tremp (1) i maduració artificial

S'aplica als semiproductes que, després d'un tractament de posta en solució, tremp sobtat i maduració artificial, milloren les propietats mecàniques. En aquest estat s'hi inclouen els productes que, després del tremp, se sotmeten a un aplanament o redreçament per tracció que no afecta les seves propietats mecàniques.

T7: Tractament tèrmic de posta en solució (1), tremp (1) i sobremaduració/estabilització

S'aplica als semiproductes que es sotmeten a una maduració artificial després del tractament de posta en solució i tremp, més enllà del límit corresponent a la resistència màxima, per tal de controlar-ne alguna característica significativa.

T8: Tractament tèrmic de posta en solució (1), tremp (1), acritud i maduració artificial

S'aplica als semiproductes que reben una acritud determinada entre el tremp i la maduració artificial per tal de millorar-ne la resistència. En aquest estat s'hi inclouen els productes que, un cop refredats, se sotmeten a un aplanament o redreçament per tracció que afecta les seves propietats mecàniques.

T9: Tractament tèrmic de posta en solució (1), tremp (1), maduració artificial i acritud

S'aplica als semiproductes que, després del tractament de posta en solució, tremp i maduració artificial, es deformen en fred per tal de millorar-ne la resistència mecànica.

T10: Tractament tèrmic de tremp des de la temperatura d'extrusió, acritud i maduració artificial

S'aplica als semiproductes que, després del refredament (tremp) i abans de la maduració artificial, reben una acritud determinada.

2.1 Segona xifra de la subdivisió de l'estat T

Una segona xifra afegida (que no pot ser 0) indica variacions en el tractament que alteren de manera significativa les propietats dels semiproductes. Les variacions més significatives són les següents:

T31: Tractament tèrmic de posta en solució, tremp i acritud de l'1%.

T31: Tractament tèrmic de posta en solució, tremp i acritud de l'1%.

T41: Tractament tèrmic de posta en solució i tremp amb refrigerant a temperatura.

T35: Tractament tèrmic de posta en solució, tremp i tracció controlada de l'1,5% al 3%.

T36: Tractament tèrmic de posta en solució, tremp i acritud del 7%.

T42: Tractament tèrmic de posta en solució a partir de 0 o F, tremp i maduració natural.

T62: Tractament de posta en solució a partir de 0 o F, tremp i maduració artificial.

T51, T52, T53, T54: Refredament (tremp) des de la temperatura d'extrusió amb diversos graus de refredament per tal d'aconseguir característiques mecàniques finals diverses amb una mateixa maduració artificial.

T53: Refredament, (tremp), des de la temperatura d'extrusió i doble maduració artificial.

T61: Tractament tèrmic de posta en solució, tremp i maduració artificial en condicions diferents de la T6.

T72: Tractament d'estabilització a partir de T42.

T73: Tractament tèrmic de posta en solució, tremp i maduració amb doble tractament (estabilització per millorar la resistència a la corrosió sota tensions i maduració).

T74: Tractament tèrmic de posta en solució, tremp en aigua a temperatura superior a 50 ºC i maduració amb doble tractament (estabilització + maduració).

T76: Tractament tèrmic de posta en solució, tremp i maduració amb doble tractament (estabilització per millorar la resistència a la corrosió exfoliant + maduració).

T81: Tractament tèrmic de posta en solució, tremp, enduriment per deformació i maduració artificial. L'enduriment per tracció de l'1,5% al 3%.

T83: Similar al T8 per a aliatge Simagaltok 63/EN AW 6063.

T86: Tractament tèrmic de posta en solució, tremp, acritud i maduració artificial. L'acritud prové generalment d'un redreçament per tracció del 6%.

T87: Tractament tèrmic de posta en solució, tremp, enduriment per deformació i maduració artificial. L'acritud prové generalment d'un redreçament per tracció del 7%.

T89: Tractament tèrmic de posta en solució, tremp i enduriment suficient per obtenir les característiques mecàniques i maduració artificial.

T93, T94: Tractament tèrmic de posta en solució, tremp i enduriment suficient per obtenir les característiques mecàniques.

2.2 Tercera xifra (x) de la subdivisió de l'estat T

La tercera xifra afegida indica l'eliminació de tensions mitjançant el redreçament per tensió controlada, per exemple:

T(x)51: S'aplica als semiproductes que, després del tractament tèrmic de posta en solució i tremp, reben acritud mitjançant un darrer redreçament per tracció controlada de l'1% al 3%. Aquestes barres no es sotmetran a un redreçament posterior.

T(x)50: Com l'anterior però aplicat a barres, perfils, tubs extrudits i estirats: Percentatge d'acritud mitjançant redreçament per tracció controlada del 3%, excepte el tub del 0,5% al 3%.

T(x)511: Com l'anterior, però admet un estiratge menor després de la tracció controlada.

* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.