Top
Tipus d'embalatge

Format

Galeta/Rotlle 

Fleixat
Per disposició
Radial
Radial (Hi ha l'opció de definir el nombre de fleixos)
Perimetral / Circunferencial
Perimetral / Circumferencial
 
Per material
Radial
Plàstic
Perimetral / Circunferencial
Metàl·lic
 
Tipus
Radial
Sobre Nucli de Cartó (amb / sense)
Rebava Interior
Rebava Interior
Rebava Exterior
Rebava Exterior
 
Sentit de desenrotllament
Horario
Horari
Antihorario
Antihorari
 

 

En rodet

Tipus de rodet. Dimensions i capacitat.

   Pes màxim    Ø interior mín.  Ø exterior màx. 
Fusta   300 / 400 / 500mm 760mm
Metàl·lic      
Plàstic      
Sobre Nucli de Cartó     300 / 400 / 500mm 1200 mm

 

Helycoil

Imatge. Helycoil amb Separadors de Cartró

 

Paletitzat

Tipus de palet
Pallet Cuadrado
Palet Quadrat
Pallet Redondo
Palet Rodó
Pallet a medida
Palet a Mida
Europallet
Europalet
 
Orientació de l'eix de les bobines
Eje horizontal
Eix Horitzontal
Eje vertical
Eix Vertical
 
Protecció
Caja
Caixa
Tapa
Tapa
Tacos intermedios de Cartón
Tacs Intermedis de Cartó
Tacos intermedios de Madera
Tacs Intermedis de Fusta
 
Cantoneras
Cantoneres
Saco plástico Antipolvo
Sac
Papel VCI Antihumedad
Paper VCI Antihumitat
Plástico VCI Antihumedad
Plàstic VCI Antihumitat
 
Embalaje Fitosanitario
Embalatge Fitosanitari
Embalaje Marítimo
Embalatge Marítim
Sacos antihumedad
Sacs Antihumitat
 
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.