Top
Recobriments
A banda dels recobriments definits a les normes internacionals, VINCO pot subministrar fleix amb els següents recobriments no normalitzats:

Llautonat

Courejat

Niquelat

Daurat

Argentat

Prepintat/laquejat

Estanyat

Oferim també recobriment selectiu

 

Nota: Els recobriments normalitzats es descriuen a l'apartat "Acabats" de la fitxa tècnica de cada producte.

* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.