Top

Acer alt carboni: Amb duresa de laminatge (+CR)

Classificació simbòlica Classificació
 numèrica
Norma europea (EN) Composició química
C Si Mn P màx. S màx. Cr Mo Ni
C45E 1.1191 EN 10132-3 0,42 - 0,50 màx. 0,40 0,50 - 0,80 0,035 0,035 màx. 0,40 màx. 0,10 màx. 0,40
C67S 1.1231 EN 10132-4 0,65 - 0,73 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 0,025 0,025 màx. 0,40 màx. 0,10 màx. 0,40
C75S 1.1248 EN 10132-4 0,70 - 0,80 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 0,025 0,025 màx. 0,40 màx. 0,10 màx. 0,40
Classificació simbòlica Classificació
 numèrica
Norma europea (EN) Equivalències internacionals aproximades
EE.UU (AISI) Japó (JIS) Xina (GB)
                 
C45E 11191 EN 10132-3 1045 A682/684 S45C G4051 45 GB 3522
C67S 11231 EN 10132-4 1065 A682/684 S65C-CSP G4802 70 GB/T 1222
C75S 11248 EN 10132-4 1074 A682/684 - - - -
Classificació simbòlica Classificació
 numèrica
Norma europea (EN) Propietats mecàniques i requisits de duresa
Laminatge en fred (+CR)
Rm N/mm² màx HV màx.
C45E 1.1191 EN 10132 1020 290
C67S 1.1231 EN 10132 1140 315
C75S 1.1248 EN 10132 1170 320

Nota: És possible especificar els valors de duresa o els de resistència a la tracció, però no pas tots dos. Si no s'especifica cap dels dos valors, el valor deduït serà el de la resistència a la tracció.
L'especificació de resistència/duresa ha d'estar en un rang de 150 N/mm² o de 50 HV, excepte en cas d'acord comercial exprés.

EN 10132-3:2000, EN 10132-4:2000

  • Els requisits pel que fa a la rugositat poden acordar-se en el moment de sol·licitar l'oferta o la comanda. 
  • Els fleixos laminats en fred han de tenir un acabat superficial final brillant, d'acord amb els resultats obtinguts en el procés de laminatge.

TOLERÀNCIES DE GRUIX

A) Toleràncies d'espessor especificades per a fleixos laminats en fred i fleixos en tires obtinguts de fleixos de precisió de l'ample de laminació w.
Segons norma EN 10140:2006
Gruix nominal t Toleràncies de gruix segons EN 10140 per a amplàries nominals w de:
<125 ≥ 125 i <600
> A
normal
B
fi
C
precís
A
normal
B
fi
C
precís
- 0,10 ± 0,008 ± 0,006 ± 0,004 ± 0,010 ± 0,008 ± 0,005
0,10 0.15 ±0,010 ± 0,008 ± 0,005 ± 0,015 ± 0,012 ± 0,010
0,15 0,25 ±0,015 ± 0,012 ± 0,008 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010
0,25 0.40 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012
0,40 0,60 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015
0,60 1,00 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020
1,00 1.50 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,040 ± 0,035 ± 0,025
1,50 2.50 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030
2,50 4.00 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035
4,00 6.00 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,070 ± 0,055 ± 0,040

Mides en mm.

 

TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA

Toleràncies d'amplària per a fleixos amb vores cisallades Toleràncies de tall Estàndard per Vinco 1) Toleràncies d'amplària per a amplàries nominals segons norma EN 10140 de:
Gruix nominal t 3-15 15-50 50-150 >150 <125 ≥ 125 and <250 ≥250 and <600
>= < A B A B A B
0,1 0,4 ± 0,075 2) ± 0,075 2) ± 0,075 2) ± 0,10 2) ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18
0,4 0,7 ± 0,085 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18
0,7 1,0 ± 0,085 3) ± 0,09 3) ± 0,10 3) ± 0,12 3) ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20
1,0 1,5 ± 0,10 4) ± 0,10 4) ± 0,10 4) ± 0,15 4) ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20
1,5 2,5 acord comercial ± 0,13 5) ± 0,15 5) ± 0,16 5) ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,20
2,5 2,6 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25
2,6 4,1 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30
4,1 6,1 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,45 ± 0,35

Mides en mm.

1) Altres toleràncies dimensionals més restringides són factibles mitjançant acord comercial.

2) Inclòs el valor t= 0,4 

3) Inclòs el valor t= 1

4) Inclòs el valor t= 1,5

5) Inclòs el valor t= 2,5

 

TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA

Toleràncies de llargària Toleràncies més restringides factibles mitjançant acord comercial Tolerància positiva respecte a la llargària nominal segons norma EN 10140 per a la
Llargària nominal L Classe A Classe B
L ≤ 1000 +2 +10 +6
1000 < L ≤ 2500 +0,002 L +0,01 L +6
L > 2500 +0,002 L +0,01 L +0,003 L

Mides en mm

 

TOLERÀNCIES DE FLETXA

Amplària nominal (W) Toleràncies més restringides de corbament de vores factibles mitjançant acord comercial Toleràncies segons norma EN 10140 per al corbament de vores
Desviació màxima 1000 mm
Gruix (t) Classe A (normal) (desviació màxima) Classe B (FS) (reduïda) (desviació màxima)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm
3 ≤ W < 6 2,50 4,00 - -
6 < W ≤  10 2,00 3,00 - -
10 < W ≤  20 1,00 1,50 5,00 2,00
20 < W <  25 1,00 1,50 5,00 2,00
25 ≤ W < 40 1,00 1,50 3,50 1,50
40 ≤ W < 125 1,00 1,50 2,50 1,25
125 ≤ W ≤ 350 1,00 1,50 2,00 1,00
350 < W < 600 - - 2,00 1,00

El valor absolut de la tolerància es pot dividir dins d'aquest rang.

 

ONDULACIÓ / PLANITUD LONGITUDINAL

La tolerància de planicitat dels fleixos en tires en la direcció de laminatge ha de ser de 10 mm com a màxim sobre 1.000 mm. Qualsevol altre requisit de planicitat haurà d'acordar-se en efectuar la comanda. 
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.