Top

Acer baix carboni: Laminat en fred

      Composició química
Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma Europea (EN) C Si Mn p S Ti Al Nb
DC01 1.0330 EN 10130 / EN 10139 ≤ 0,12 - ≤ 0,60 ≤  0,045 ≤  0,045 - - -
DC03 1.0347 EN 10130 / EN 10139 ≤ 0,1 - ≤ 0,45 ≤  0,035 ≤ 0,035 - - -
DC04 1.0338 EN 10130 / EN 10139 ≤  0,08 - ≤  0,4 ≤  0,03 ≤  0,03 - - -
DC05 1.0312 EN 10130 / EN 10139 ≤ 0,06 - ≤  0,35 ≤  0,025 ≤ 0,025 - - -
DC06 1.0873 EN 10130 / EN 10139 ≤  0,02 - ≤  0,25 ≤  0,02 ≤ 0,02 ≤  0,3 - -
HC260LA 1.0480 EN 10268 ≤ 0,100 ≤ 0,50 ≤ 0,60 ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,150 ≥ 0,015 -
HC420LA 1.0556 EN 10268 ≤ 0,100 ≤ 0,50 ≤ 1,60 ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,150 ≥ 0,015 ≤ 0,090
11SMn30 1.0715 EN 10087 ≤ 0,14 ≤  0,05 0,90 - 1,30 ≤  0,11 0,27 - 0,33 - - -

 

  Equivalències internacionals aproximades
Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma Europea (EN) EE.UU (AISI) Japó (JIS) Xina (GB)
DC01 1.0330 EN 10139 DC01 A366 SPCC G3141 1008 GB/T 5213
DC03 1.0347 EN 10139 DC03 A619 SPCD G3141 1006 GB/T 5213
DC04 1.0338 EN 10139 DC04 A620 SPCE G3141 1006 GB/T 5213
DC05 1.0312 EN 10139            
DC06 1.0873 EN 10139            
HC260LA 1.0480 EN 10268            
HC420LA 1.0556 EN 10268            
11SMn30 1.0715 EN 10087 Y15 A29 SUM 22 G 4804 1213 GB/T 8731

PROPIETATS MECÀNIQUES I REQUISITS DE DURESA EN 10130/EN 10139 2)

Classificació simbòlica Classificació numèrica Condició de subministrament Símbol Re N/mm2 Rm N/mm2 Allargament de ruptura (% mín) Duresa HV
            A80 mín. máx.
    Passada lleugera de trempat LC máx. 280 270 - 410 3) 28 1) 3) - 115 3)
      C290 200 - 380 290 - 430 18 95 125
      C340 mín. 250 340 - 490 - 105 155
DC01 1.0330   C390 mín. 310 390 - 540 - 117 172
    Trempat C440 mín. 360 440 - 590 - 135 185
      C490 mín. 420 490 - 640 - 155 200
      C590 mín. 520 590 - 740 - 185 225
      C690 mín. 630 mín. 690 - 215 -
    Passada lleugera de trempat LC máx. 240 3) 270 - 370 3) 34 1) 3) - 110 3)
      C290 210 - 355 290 - 390 22 95 117
      C340 mín. 240 340 - 440 - 105 130
DC03 1.0347 Trempat C390 mín. 330 390 - 490 - 117 155
      C440 mín. 380 440 - 540 - 135 172
      C490 mín. 440 490 - 590 - 155 185
      C590 mín. 540 mín. 590 - 185 -
    Passada lleugera de trempat LC máx. 210 3) 270 - 350 3) 38 1) 3) - 105 3)
      C290 220 - 325 290 - 390 24 95 117
      C340 mín. 240 340 - 440 - 105 130
DC04 1.0338 Trempat C390 mín. 350 390 - 490 - 117 155
      C440 mín. 400 440 - 590 - 135 172
      C490 mín. 460 490 - 590 - 155 185
      C590 mín. 560 590 - 690 - 185 215
DC05 1.0312 Passada lleugera de trempat LC máx. 180 3) 270 - 330 3) 40 1) - 100 3)
DC06 1.0873 Passada lleugera de trempat LC máx. 180 3) 270 - 350 3) 38 1) 3) - -

NOTA 1 - Per a gruixos 0,5 mm < e ≤ 0,7 mm, es permet disminuir en 2 unitats el valor mínim de l'allargament de ruptura. Per a gruixos entre 0,2 mm < e ≤ 0,5 mm, es permet disminuir en 4 unitats el valor mínim de l'allargament de ruptura. Per a e ≤ 0,2 mm, es permet disminuir en 6 unitats el valor mínim de l'allargament de ruptura.
NOTA 2 - Per a gruixos inferiors a 1,5 mm, es permet un valor màxim del límit elàstic de 235 N/mm².
NOTA 3 - Els valors indicats a la taula s'apliquen només a superfícies amb aspecte MA. Per a superfícies amb aspecte MB i MC, els valors del límit elàstic i de la resistència a la tracció s'incrementen en 20 N/mm² i els valors de l'allargament de ruptura es disminueixen en 2 unitats. Igualment, el valor d'HV s'incrementa en 5 unitats.

 

PROPIETATS MECÀNIQUES I REQUISITS DE DURESA EN 10268

    Direcció
    L T
Classificació simbòlica Classificació numèrica Gruix (mm) Re (MPa) Rm (MPa) A₈₀ (%) Gruix (mm) Re (MPa) Rm (MPa) A₈₀ (%)
HC260LA 1.0480 0,5 - 0,7 0,7 - 3 240 - 310 340 - 420 ≥ 25 ≥ 27 0,5 - 0,7 0,7 - 3 260 - 330 350 - 430 ≥ 24 ≥ 26
HC420LA 1.0556 0,5 - 0,7 0,7 - 3 400 - 500 460 - 580 ≥ 16 ≥ 18 0,5 - 0,7 0,7 - 3 420 - 520 470 - 590 ≥ 15 ≥ 17

 

PROPIETATS MECÀNIQUES I REQUISITS DE DURESA EN 10087

11SMn30 1.0715 Cal acordar les propietats mecàniques en el moment de cursar la comanda o sol·licitar l'oferta.

EN 10139:1997

L'acabat superficial pot ser "rugós", "mat", "normal" o "brillant". 
Els productes amb aspecte superficial MA i MB es subministren generalment amb acabat superficial "normal" (RL). En cas de sol·licitar l'acabat superficial "rugós" (RR) o "mat" (RM), cal indicar el símbol corresponent a la denominació. 
L'aspecte superficial MC es subministra amb acabat superficial "brillant" (RN). 
Per a les condicions de subministrament C290 a C690, cal tenir en compte, a més de les característiques mecàniques del producte, la possible influència de la relaxació de tensions o de la recristal·lització a causa de temperatures elevades.

 

Aspecte superficial Acabat superficial especial Aptitud per al cromatge i altres recobriments
Símbol Característiques Camp d'aplicació
MA Superfície lluent, metàl·licament neta. S'admeten porus, petits defectes i rascades. Tots els gruixos i tots els tractaments tèrmics. RR, RM, RL -
MB Superfície lluent, metàl·licament neta. S'admeten porus, rascades i estries, en la mesura que no s'apreciï a simple vista una modificació de l'aspecte llis i uniforme. Gruixos ≤ 2,0 mm. RM, RL Mitjana/Alta
MC Superfície lluent, metàl·licament neta. S'admeten porus, rascades i estries, en la mesura que no afectin l'aspecte brillant de la superfície. Gruixos ≤ 1,0 mm. RN Alta

 

Els diferents acabats superficials es caracteritzen pels següents valors de referència de la rugositat mitjana Ra: 
Acabat Rugositat
Rugós RR Ra ≥ 1,5 μm
Mat RM 0,6 μm > Ra ≤ 1,8 μm
Normal RL Ra ≤ 0,6 μm
Brillant RN Ra ≤ 0,2 μm

 

EN 10268:2006

Aspecte superficial: Els productes emparats per aquesta norma europea només poden subministrar-se amb l'aspecte superficial A especificar en la norma europea EN 10130. S'admeten petits defectes com ara porus, ratllades lleus, petites marques o lleus coloracions que no afecten la conformabilitat o l'adherència dels recobriments superficials.
Acabat superficial: L'acabat superficial dels productes emparats per aquesta norma europea ha de complir els requisits de la norma europea EN 10130 per a productes amb amplària de laminatge ≥ 600 mm, així com els requisits de la norma europea EN 10139 per a productes amb amplària de laminatge < 600 mm.

TOLERÀNCIES DE GRUIX

Les toleràncies de gruix són: normal (A), reduïda (B) o de precisió (C ).
Gruix nominal Toleràncies de gruix per a amplàries nominals segons EN 10140 de (W) en mm.1)  EN 10131
<125 ≥ 125 Y <600 1200 ≥ W ≥ 1500
> A B C A B C A
normal fi precís normal fi precís normal
- 0,10 ± 0,008 ± 0,006 ± 0,004 ± 0,010 ± 0,008 ± 0,005 -
0,10 0,15 ±0,010 ± 0,008 ± 0,005 ± 0,015 ± 0,012 ± 0,010 -
0,15 0,25 ±0,015 ± 0,012 ± 0,008 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010 -
0,25 0,35 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012 -
0,35 0,40 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012 ± 0,040
0,40 0,60 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,040
0,60 0,80 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,050
0,80 1,00 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,060
1,00 1,20 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,040 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,070
1,20 1,50 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,040 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,090 2)
1,50 2,00 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,110 3)
2,00 2,50 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,130
2,50 3,00 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,150
3,00 4,00 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035 -
4,00 6,00 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,070 ± 0,055 ± 0,040 -
6,00 8,00 ± 0,075 ± 0,060 ± 0,040 ± 0,085 ± 0,065 ± 0,045 -
8,00 10,00 ± 0,090 ± 0,070 ± 0,045 ± 0,100 ± 0,075 ± 0,050 -

Mides en mm.
1) Material hardened by cold rolling or under a commercial agreement
2) Gruix nominal > 1.20 a 1.60
3) Gruix nominal > 1.60 a 2.00
4) Aceros bajo carbono para embutición y conformación en frío recogidos en EN 10130:2008. Resto de calidades bajo consulta.

 

TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA

Toleràncies d'amplària per a fleixos amb vores cisallades Toleràncies dimensionals més restringides factibles mitjançant acord comercial 1) Toleràncies d'amplària per a amplàries nominals segons norma EN 10140 de:
Gruix nominal 3-15 15-50 50-150 >150 <125 ≥125 Y <250 ≥250 Y <600
>= < A B A B A B
0,1 0,4 ± 0,075 2) ± 0,075 2) ± 0,075 2) ± 0,10 2) ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18
0,4 0,7 ± 0,085 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18
0,7 1,0 ± 0,085 3) ± 0,09 3) ± 0,10 3) ± 0,12 3) ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20
1,0 1,5 ± 0,10 4) ± 0,10 4) ± 0,10 4) ± 0,15 4) ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20
1,5 2,5 acord comercial ± 0,13 5) ± 0,15 5) ± 0,16 5) ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25
2,5 2,6 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25
2,6 4,1 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30
4,1 6,1 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,45 ± 0,35

Mides en mm.                                                                          
1) Per a altres toleràncies dimensionals més restringides, consulteu-nos
2) Inclòs el valor t=0.4     
3) Inclòs el valor t=1
4) Inclòs el valor t=1.5
5) Inclòs el valor t=2.5

TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA

Toleràncies de llargària Toleràncies més restringides factibles mitjançant acord comercial Tolerància positiva respecte a la llargària nominal segons norma EN 10140 per a la
Llargària nominal L   Classe A Classe B
L ≤ 1000 + 2 + 10 + 6
1000 < L ≤ 2500 +0,002L + 0,01 L + 6
L > 2500 +0,002L + 0,01 L + 0,003 L

Mides en mm.

* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.