Top

Acer alt carboni: Tremp martensític (+QT)

Classificació simbòlica  Classificació
 numèrica
Norma europea (EN) Composició química
C Si Mn P màx. S màx. Cr V Ni
C60S 1.1211 EN 10132-4 0,57 - 0,65 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 0,025 0,025 màx. 0,40 - màx. 0,40
C67S 1.1231 EN 10132-4 0,65-0,73 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 0,025 0,025 màx. 0,40 - màx. 0,40
C75S 1.1248 EN 10132-4 0,70-0,80 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 0,025 0,025 màx. 0,40 - màx. 0,40
51CrV4 1.8159 EN 10132-4 0,47 - 0,55 màx. 0,40 0,70 - 1,10 0,025 0,025 0,90 - 1,20 0,10 - 0,25 màx. 0,40
Classificació simbòlica  Classificació
 numèrica
Norma europea (EN) Equivalències internacionals aproximades
EE.UU (AISI) Japó (JIS) Xina (GB)
                 
C60S 1.1211 EN 10132-4:2000            
C67S 1.1231 EN 10132-4:2000 1065 A682/684 S65C-CSP G4802 70 GB/T 1222
C75S 1.1248 EN 10132-4:2000 1074 A682/684 - - - -
51CrV4 1.8159 EN 10132-4:2000 6150 A505/506 SUP 10 G4802 50CrVA GB/T 1222
Classificació simbòlica  Classificació
 numèrica
Norma europea (EN) Propietats mecàniques i requisits de duresa Valors de duresa Rockwell dels acers per a molles
Tremp i reveniment (+QT) d Tremp i reveniment (+QT)
Rm N/mm² HV HRC
C60S 1.1211 EN 10132:2021 1150 - 1750 345 - 530 35 - 51,5
C67S 1.1231 EN 10132:2021 1200 - 1900 370 - 580 38,5 - 54
C75S 1.1248 EN 10132:2021 1200 - 1900 370 - 580 38,5 - 54
51CrV4 1.8159 EN 10132:2021 1200 - 1800 370 - 550 38,5 - 52,5

Nota: És possible especificar els valors de duresa o els de resistència a la tracció, però no pas tots dos. Si no s'especifica cap dels dos valors, el valor deduït serà el de la resistència a la tracció. 
L'especificació de resistència/duresa ha de trobar-se en un rang de 150 N/mm² o de 50 HV, excepte en cas d'acord comercial exprés.

EN 10132-4:2000

Acabat Descripció
Òxid gris/blau No polit
Trempat brillant No polit
Polit Obtingut mitjançant esmolada fina, planejament abrasiu o altres procediments.
Polit i acolorit De color blau o groc a causa de l'oxidació pel tractament tèrmic.

 

TOLERÀNCIES DE GRUIX

A) Toleràncies d'espessor especificades per a fleixos laminats en fred i fleixos en tires obtinguts de fleixos de precisió de l'ample de laminació w.
Segons norma EN 10140:2006
Gruix nominal t Toleràncies de gruix segons EN 10140 per a amplàries nominals w de:
<125 ≥ 125 i <600
> A
normal
B
fi
C
precís
A
normal
B
fi
C
precís
- 0,10 ± 0,008 ± 0,006 ± 0,004 ± 0,010 ± 0,008 ± 0,005
0,10 0.15 ±0,010 ± 0,008 ± 0,005 ± 0,015 ± 0,012 ± 0,010
0,15 0,25 ±0,015 ± 0,012 ± 0,008 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010
0,25 0.40 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012
0,40 0,60 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015
0,60 1,00 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020
1,00 1.50 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,040 ± 0,035 ± 0,025
1,50 2.50 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030
2,50 4.00 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035
4,00 6.00 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,070 ± 0,055 ± 0,040

Mides en mm.

 

TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA

Toleràncies d'amplària per a fleixos amb vores cisallades Toleràncies de tall Estàndard per Vinco 1) Toleràncies d'amplària per a amplàries nominals segons norma EN 10140 de:
Gruix nominal t 3-15 15-50 50-150 >150 <125 ≥ 125 and <250 ≥250 and <600
>= < A B A B A B
0,1 0,4 ± 0,075 2) ± 0,075 2) ± 0,075 2) ± 0,10 2) ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18
0,4 0,7 ± 0,085 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18
0,7 1,0 ± 0,085 3) ± 0,09 3) ± 0,10 3) ± 0,12 3) ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20
1,0 1,5 ± 0,10 4) ± 0,10 4) ± 0,10 4) ± 0,15 4) ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20
1,5 2,5 acord comercial ± 0,13 5) ± 0,15 5) ± 0,16 5) ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,20
2,5 2,6 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25
2,6 4,1 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30
4,1 6,1 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,45 ± 0,35

Mides en mm.

1) Altres toleràncies dimensionals més restringides són factibles mitjançant acord comercial.

2) Inclòs el valor t= 0,4 

3) Inclòs el valor t= 1

4) Inclòs el valor t= 1,5

5) Inclòs el valor t= 2,5

 

TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA

Toleràncies de llargària Toleràncies més restringides factibles mitjançant acord comercial Tolerància positiva respecte a la llargària nominal segons norma EN 10140 per a la
Llargària nominal L Classe A Classe B
L ≤ 1000 +2 +10 +6
1000 < L ≤ 2500 +0,002 L +0,01 L +6
L > 2500 +0,002 L +0,01 L +0,003 L

Mides en mm

 

TOLERÀNCIES DE FLETXA

Amplària nominal (W) Toleràncies més restringides de corbament de vores factibles mitjançant acord comercial Toleràncies segons norma EN 10140 per al corbament de vores
Desviació màxima 1000 mm
Gruix (t) Classe A (normal) (desviació màxima) Classe B (FS) (reduïda) (desviació màxima)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm
3 ≤ W < 6 2,50 4,00 - -
6 < W ≤  10 2,00 3,00 - -
10 < W ≤  20 1,00 1,50 5,00 2,00
20 < W <  25 1,00 1,50 5,00 2,00
25 ≤ W < 40 1,00 1,50 3,50 1,50
40 ≤ W < 125 1,00 1,50 2,50 1,25
125 ≤ W ≤ 350 1,00 1,50 2,00 1,00
350 < W < 600 - - 2,00 1,00

El valor absolut de la tolerància es pot dividir dins d'aquest rang.

 

ONDULACIÓ / PLANITUD LONGITUDINAL

La tolerància de planicitat dels fleixos en tires en la direcció de laminatge ha de ser de 10 mm com a màxim sobre 1.000 mm. Qualsevol altre requisit de planicitat haurà d'acordar-se en efectuar la comanda. 
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.