Top

Acer baix carboni: Electrozincat

Composició química (anàlisi de colada, % màx.)
Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma europea (EN) C P S Mn
DC01+ZE 1.0330 EN 10152 0,12 0,045 0,045 0,60
DC03+ZE 1.0347 EN 10152 0,10 0,035 0,035 0,45
DC04+ZE 1.0338 EN 10152 0,08 0,030 0,030 0,40
Equivalències internacionals aproximades
Classificació simbòlica Classificació
numèrica
Norma europea (EN) EE.UU (AISI) Japó (JIS) Xina (GB)
DC01+ZE 1.0330 EN 10152 1008 A366 SPCC G3141
DC03+ZE 1.0347 EN 10152 1006 A619 SPCD G3141
DC04+ZE 1.0338 EN 10152 1006 A620 SPCE G3141

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DELS PRODUCTES PLANS D'ACER RECOBERTS DE ZINC PER MÈTODE ELECTROLÍTIC

Tipus d'acer Límit elàstic Resistència a la tracció Allargament
Denominació simbòlica Denominació numèrica Norma europea (EN) Rp0.2 N/mm² Rm N/mm² A80 % mín.
DC01+ZE 1.0330 EN 10152 -/280 270/410 28
DC03+ZE 1.0347 EN 10152 -/240 270/370 34
DC04+ZE 1.0338 EN 10152 -/220 270/350 37

ASPECTE SUPERFICIAL

Aspecte superficial Descripció
A S'admeten defectes com ara els porus, indentacions lleus, marques petites, ratllades insignificants i canvis lleus de coloració que no afectin l'aptitud per a la conformació ni l'adherència de recobriments superficials ulteriors.
B La millor de les cares no haurà de presentar cap imperfecció que pugui malmetre l'aspecte uniforme d'un acabat de pintura d'alta qualitat. En cas que el recobriment sigui per una sola cara, aquest requisit s'aplicarà a la cara sense recobriment, excepte en cas d'acord en sentit contrari. L'altra cara haurà de complir almenys les exigències de la cara amb aspecte A.

TRACTAMENTS SUPERFICIALS EN 10152

TRACTAMENTS SUPERFICIALS

Símbol

Tipus de tractament

Segons EN 10152

P Fosfatatge
PC Fosfatatge i segellament químic
C Passivació química
PCO Fosfatatge, segellament químic i untatge
CO Passivació química i untatge
PO Fosfatatge i untatge
O Untatge
U Sense recobriment, és a dir, sense tractar

RECOBRIMENTS DE ZINC ELECTROLÍTIC

Denominació del recobriment Valors nominals de la massa de recobriment de zinc per cada 1) Valors mínims de la massa de recobriment de zinc per cada cara
Gruix μm Massa g/m² Gruix μm Massa g/m²
ZE25/25 2.5 18 1.7 12
ZE50/50 5 36 4.1 29

1) Una massa de recobriment de 50 g/m² correspon a un gruix de recobriment d'aproximadament 7,1 µm.

TOLERÀNCIES DE GRUIX

Toleràncies de gruix segons EN 10131 per a amplàries nominals
Gruix nominal t DC01 DC 03, DC04
Toleràncies normals per a una amplària nominal w Toleràncies restringides (S) per a una amplària nominal w Toleràncies normals per a una amplària nominal w Toleràncies restringides (S) per a una amplària nominal w
1200 < w ≤ 1500 1200 < w ≤ 1500 1200 < w ≤ 1500 1200 < w ≤ 1500
0,35 ≤ t ≤ 0,40 ± 0,05 ± 0,030 ± 0,04 ± 0,025
0,40 < t ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,035 ± 0,04 ± 0,030
0,60 < t ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,040 ± 0,05 ± 0,035
0,80 < t ≤ 1,00 ± 0,07 ± 0,050 ± 0,06 ± 0,040
1,00 < t ≤ 1,20 ± 0,08 ± 0,060 ± 0,07 ± 0,050
1,20 < t ≤ 1,60 ± 0,11 ± 0,070 ± 0,09 ± 0,060
1,60 < t ≤ 2,00 ± 0,13 ± 0,080 ± 0,11 ± 0,070
2,00 < t ≤ 2,50 ± 0,15 ± 0,110 ± 0,13 ± 0,090
2,50 < t ≤ 3,00 ± 0,18 ± 0,130 ± 0,15 ± 0,110

Mides en mm.

TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA

Classe de tolerància Gruix nominal t Toleràncies de tall Estàndard per VINCO 1) Amplària nominal segons EN 10131
3-15 15-50 50-150 >150
w < 125 125 ≤ w < 250 250 ≤ w < 400 400 ≤ w < 600
t < 0,60 - - - - 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,7 0;+1,0
Normal 0,60 ≤ t < 1,00 - - - - 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,9 0;+1,2
1,00 ≤ t < 2,00 - - - - 0;+0,6 0;+0,8 0;+1,1 0;+1,4
2,00 ≤ t ≤ 3,00 - - - - 0;+0,7 0;+1,0 0;+1,3 0;+1,6
0,20 ≤ t < 0,40 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,5
0,40 ≤ t < 0,60 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,2 0;+0,24 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,5
0,60 ≤ t < 1,00 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,2 0;+0,24 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6
Restringida (S) 1,00 ≤ t < 1,50 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,7
1,50 ≤ t < 2,00 acord comercial 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,7
2,00 ≤ t < 2,50 acord comercial 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,8
2,50 ≤ t ≤ 3,00 acord comercial acord comercial 0;+0,32 0;+0,35 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,8
3,00 ≤ t ≤ 5,00 acord comercial acord comercial 0;+0,32 0;+0,35 - - - -

Mides en mm.

1)Altres toleràncies dimensionals més restringides són factibles mitjançant acord comercial.

TOLERÀNCIES DE FLETXA

Amplària nominal (W) Toleràncies de corbament de vores mitjançant acord comercial
Desviació màxima 2.000 mm
Gruix (t)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm
3 ≤ W < 6 10,00 15,00
6 < W ≤ 10 8,00 12,00
10 < W ≤ 20 4,00 6,00
20 < W ≤ 350 2,00 4,00

Mides en mm.

* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.