Top

Stal Niskowęglowa: Ocynkowane

  Skład chemiczny (analiza termiczna, % maks.)
Klasyfikacja symboliczna Klasyfikacja numeryczna Norma Europejska (EN) C P S Mn
DC01+ZE 1.0330 EN 10152 0,12 0,045 0,045 0,60
DC03+ZE 1.0347 EN 10152 0,10 0,035 0,035 0,45
DC04+ZE 1.0338 EN 10152 0,08 0,030 0,030 0,40
  Szacunkowe odpowiedniki międzynarodowe
Klasyfikacja symboliczna Klasyfikacja
 numeryczna
Norma Europejska (EN) USA (AISI) Japonia (JIS) Chiny (GB)
                 
DC01+ZE 1.0330 EN 10152 1008 A366 SPCC G3141    
DC03+ZE 1.0347 EN 10152 1006 A619 SPCD G3141    
DC04+ZE 1.0338 EN 10152 1006 A620 SPCE G3141    

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA PRODUKTÓW PŁASKICH ZE STALI POWLEKANYCH CYNKIEM W FORMIE ELEKTROLITYCZNEJ

Rodzaj stali Limit plastyczności Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie
Oznaczenie symboliczne Oznaczenie numeryczne Norma Europejska (EN) Rp0.2 N/mm² Rm N/mm² A80 % min.
DC01+ZE 1.0330 EN 10152 -/280 270/410 28
DC03+ZE 1.0347 EN 10152 -/240 270/370 34
DC04+ZE 1.0338 EN 10152 -/220 270/350 37

WYGLĄD POWIERZCHNI

Wygląd powierzchni Opis
A Dopuszczane są takie defekty, jak pory, niewielkie wgniecenia, małe ślady, nieznaczne rysy i niewielkie przebarwienia, które nie wpływają na plastyczność ani przyczepność późniejszych powłok powierzchniowych.
B Lepsza ze stron nie powinna mieć żadnej wady, która mogłaby wpłynąć niekorzystnie na jednorodny wygląd wykończenia farbą wysokiej jakości. W wypadku powłoki jednostronnej ten wymóg będzie stosowany do strony niepowlekanej, chyba że zostanie postanowione inaczej. Druga strona powinna przynajmniej spełniać wymogi strony o wyglądzie A.

 

OBRÓBKA POWIERZCHNI EN 10152

OBRÓBKI POWIERZCHNI

Symbol

Rodzaj obróbki

S/ EN 10152

P Fosforowanie
PC Fosforowanie i uszczelnianie chemiczne
C Pasywowany chemicznie
PCO Fosforowanie, uszczelnieni chemiczne, olejowanie
CO Pasywacja chemiczna i olejowanie
PO Fosforowanie i olejowanie PO
O Olejowanie
U Zgodnie z powłoką, tj. bez obróbki

 

CYNKOWANIE ELEKTROLITYCZNE

Oznaczenie powłoki Wartości nominalne masy powłoki cynkowej na każde 1) Wartości minimalne masy powłoki cynkowej na każdą stronę
Grubość μm Masa g/m² Grubość μm Masa g/m²
ZE25/25 2.5 18 1.7 12
ZE50/50 5 36 4.1 29

1) Masa powłoki o 50 g/m² odpowiada grubości powłoki wynoszącej około 7,1 µm.

TOLERANCJE GRUBOŚCI

Tolerancje grubości s/ EN 10131 dla szerokości nominalnych
Grubość nominalna t DC01 DC 03, DC04
Tolerancje normalne dla szerokości nominalnej w Tolerancje ograniczone (S) dla szerokości nominalnej w Tolerancje normalne dla szerokości nominalnej w Tolerancje ograniczone (S) dla szerokości nominalnej w
 1200 < w ≤ 1500  1200 < w ≤ 1500  1200 < w ≤ 1500  1200 < w ≤ 1500
0,35 ≤ t ≤ 0,40 ± 0,05 ± 0,030 ± 0,04 ± 0,025
0,40 < t ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,035 ± 0,04 ± 0,030
0,60 < t ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,040 ± 0,05 ± 0,035
0,80 < t ≤ 1,00 ± 0,07 ± 0,050 ± 0,06 ± 0,040
1,00 < t ≤ 1,20 ± 0,08 ± 0,060 ± 0,07 ± 0,050
1,20 < t ≤ 1,60 ± 0,11 ± 0,070 ± 0,09 ± 0,060
1,60 < t ≤ 2,00 ± 0,13 ± 0,080 ± 0,11 ± 0,070
2,00 < t ≤ 2,50 ± 0,15 ± 0,110 ± 0,13 ± 0,090
2,50 < t ≤ 3,00 ± 0,18 ± 0,130 ± 0,15 ± 0,110

Wymiary w mm.

 

TOLERANCJE SZEROKOŚCI  

Klasa tolerancji Grubość nominalna t Standardowe tolerancje cięcia dla VINCO 1) Szerokość nominalna S/ EN 10131
3-15 15-50 50-150 >150
w < 125 125 ≤ w < 250 250 ≤ w < 400 400 ≤ w < 600
   t < 0,60 - - - - 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,7 0;+1,0
Normalna 0,60 ≤  t < 1,00 - - - - 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,9 0;+1,2
  1,00 ≤  t < 2,00 - - - - 0;+0,6 0;+0,8 0;+1,1 0;+1,4
  2,00 ≤  t ≤ 3,00 - - - - 0;+0,7 0;+1,0 0;+1,3 0;+1,6
  0,20 ≤ t < 0,40 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,5
  0,40 ≤ t < 0,60 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,2 0;+0,24 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,5
  0,60 ≤ t < 1,00 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,2 0;+0,24 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6
Ograniczona (S) 1,00 ≤  t < 1,50 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,7
  1,50 ≤  t < 2,00 na prośbę 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,7
  2,00 ≤  t < 2,50 na prośbę 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,8
  2,50 ≤  t ≤ 3,00 na prośbę na prośbę 0;+0,32 0;+0,35 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,8
  3,00 ≤  t ≤ 5,00 na prośbę na prośbę 0;+0,32 0;+0,35 - - - -

Wymiary w mm.

1) Węższe tolerancje wymiarowe są możliwe zgodnie z konkretnym porozumieniem handlowym.

TOLERANCJE WGNIECENIE

Szerokość nominalna (W) Tolerancje zakrzywienia do określenia w porozumieniu handlowym
Odchyłka maks.
2000 mm
Grubość (t)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm
3 ≤ W < 6 10,00 15,00
6 < W ≤  10 8,00 12,00
10 < W ≤  20 4,00 6,00
20 < W ≤  350 2,00 4,00

Wymiary w mm.

* Dane zawarte na tej stronie internetowej mają charakter czysto informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią warunków handlowych dostawy. Z wyjątkiem błędu lub niedopatrzenia.
Wyszukiwarka produktuTaśma, drut i siatka.