Top

Taśmy miedziane

Oznaczenie materiału Skład w % (ułamek masowy) Inne pierwiastki
Klasyfikacja symboliczna Klasyfikacja
numeryczna
Norma Europejska (EN) Cu min Bi maks. O maks. P min. P maks. Be min. Be maks. Co maks Fe min. Fe maks. Ni maks. Mn min. Mn maks. Pb maks. Sn min. Sn maks. Zn min. Zn maks. całkowita maks. za wyjątkiem
Cu-ETP CW004A EN 1652 99,90 0,0005 0,04 - - - - - - - - - - 0,005 - - - - 0,03 Ag, O
Cu-OF CW008A EN 1652 99,95 0,0005 - - - - - - - - - - - 0,005 - - - - 0,03 Ag
Cu-PHC CW020A EN 13599 99,95 0,0005 - 0,001 0,006 - - - - - - - 0,0 - - - - 0,03 Ag, P
Cu-DHP CW024A EN 1652 99,90 - - 0,015 0,04 - - - - - - - - - - - - - - -
CuFe2P CW107C EN 1654 Śladowe ilości - - 0,015 0,15 2,1 2,6 - - C - - 0,05 0,20 0,2 -
CuNi2Si CW111C EN 1654 Śladowe ilości - - - - - 0,2 0,1 1,6 0,02 0,4 0,8 - - 0,3 -
CuBe2 CW101C EN 1654 Śladowe ilości - - - - 1,8 2,1 0,3 - 0,2 0,3 - - - - - - - 0,5 -
Szacunkowe odpowiedniki międzynarodowe
Klasyfikacja symboliczna Klasyfikacja
numeryczna
Norma Europejska (EN) USA (AISI) Japonia (JIS) Chiny (GB)
Cu-ETP CW004A EN 1652 C11000 C 1100
Cu-OF CW008A EN 1652
Cu-PHC CW020A EN 13599
Cu-DHP CW024A EN 1652
CuFe2P CW107C EN 1654
CuNi2Si CW111C EN 1654 C64700 -
CuBe2 CW101C EN 1654

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE EN 1652

Oznaczenia Wytrzymałość na rozciąganie Rm Limit zwykły plastyczności przy 0,2% Rp0,2 Wydłużenie Twardość HV
N/mm² A50mm dla grubości do 2,5 mm A dla grubości większych niż 2,5 mm %
Materiał Stan metalurgiczny min. maks. N/mm² min. maks.
Klasyfikacja symboliczna Klasyfikacja
numeryczna
min. min.
Cu-DHP CW024A R200 200 250 (maks. 100) - 42 - -
H040 - - - - - 40 65
R220 220 260 (maks. 140) 33 42 - -
H040 - - - - - 40 65
R240 240 300 (min. 180) 8 15 - -
H065 - - - - - 65 95
R290 290 360 (min. 250) 4 6 - -
H090 - - - - - 90 110
R360 360 - (min. 320) 2 - - -
H110 - - - - - 110 -

UWAGA 2 - Liczby w nawiasach nie są wymagane normą i zostały podane jedynie w celach informacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE EN 1654

Oznaczenia Wytrzymałość na rozciąganie Rm Limit zwykły plastyczności przy 0,2% Rp0,2 Wydłużenie Twardość HV Minimalny dopuszczalny promień gięcia w zależności od krawędzi gięcia
N/mm² N/mm² A50mm Równoległy do kierunku walcowania dla grubości Prostopadły do kierunku walcowania dla grubości
Materiał Stan metalurgiczny min. maks. min. maks. % dla grubości od 0,1 mm do 0,25 mm włącznie % dla grubości większych niż 0,25 mm do 1,0 mm włącznie min. maks. aż do 0,25 mm włącznie większy niż 0,25 mm aż do 0,25 mm włącznie większy niż 0,25 mm
Symboliczne Numeryczne min. min.
R340 340 390 (240) - 8 10 - - - - - -
H100 - - - - - - 100 120 0 x t 0 x t 0 x t 0 x t
R370 370 430 (330) - 4 6 - - - - - -
H120 - - - - - - 120 140 0 x t 1 x t 0 x t 1 x t
CuFe2P CW107C
R420 420 480 (380) - - 3 - - - - - -
H130 - - - - - - 130 150 1 x t 2 x t 1 x t 2 x t
R470 470 - (440) - - - - - - - - -
H140 - - - - - - 140 - - - - -
R430 430 520 (330) - 10 13 - - - - - -
H125 - - - - - - 125 155 0 x t 1,5 x t 0 x t 1 x t
R450 450 600 (360) - 3 5 - - - - - -
H130 - - - - - - 130 180 1,5 x t 2,5 x t 0 x t 1,5 x t
CuNi2Si CW111C
R510 510 600 (450) - 7 10 - - - - - -
H150 - - - - - - 150 180 1,5 x t 2,5 x t 0 x t 1,5 x t
R600 600 - (550) - 5 8 - - - - - -
H180 - - - - - - 180 - 2 x t - 0 x t -
R410 410 530 - - 35 35 - - - - - -
H090 - - - - - - 90 150 0 x t 0 x t 0 x t 0 x t
Y190 - - 190 (380) 35 35 - - - - - -
R1130 1130 1350 - - 3 3 - - - - - -
H350 - - - - - - 350 410 - - - -
Y960 - - 960 (1210) 3 3 - - - - - -
B770 - - - - - - (350) (410) - - - -
R510 510 610 - - 15 15 - - - - - -
H120 - - - - - - 120 190 1 x t 1 x t 0 x t 0 x t
Y410 - - 410 (560) 15 15 - - - - - -
R1190 1190 1420 - - 3 3 - - - - - -
H360 - - - - - - 360 430 - - - -
Y1020 - - 1020 (1280) 3 3 - - - - - -
B820 - - - - - - (360) (430) - - - -
R580 580 690 - - 8 8 - - - - - -
H170 - - - - - - 170 220 2 x t 2 x t 1 x t 1 x t
Y510 - - 510 (660) 8 8 - - - - - -
R1270 1270 1490 - - - - - - - - - -
H370 - - - - - - 370 440 - - - -
Y1100 - - 1100 (1350) - - - - - - - -
B880 - - - - - - (370) (440) - - - -
R680 680 830 - - 2 2 - - - - - -
H220 - - - - - - 220 290 3 x t 3 x t 1,5 x t 1,5 x t
Y620 - - 620 (800) 2 2 - - - - - -
R1310 1310 1520 - - - - - - - - - -
CuBe2 CW101C H380 - - - - - - 380 450 - - - -
Y1130 - - 1130 (1420) - - - - - - - -
B920 - - - - - - (380) (450) - - - -
R690 690 760 - - 16 16 - - - - - -
H210 - - - - - - 210 250 0,8 x t 0,8 x t 0,8 x t 0,8 x t
Y480 - - 480 (660) 16 16 - - - - - -
B400 - - - - - - (210) (250) 0,8 x t 0,8 x t 0,8 x t 0,8 x t
R750 750 830 - - 15 15 - - - - - -
H230 - - - - - - 230 280 1 x t 1 x t 1 x t 1 x t
Y550 - - 550 (760) 15 15 - - - - - -
B500 - - - - - - (230) (280) 1 x t 1 x t 1 x t 1 x t
R820 820 930 - - 12 12 - - - - - -
H250 - - - - - - 250 310 1,3 x t 1,3 x t 1,3 x t 1,3 x t
Y650 - - 650 (870) 12 12 - - - - - -
B530 - - - - - - (250) (310) 1,3 x t 1,3 x t 1,3 x t 1,3 x t
R930 930 1040 - - 9 9 - - - - - -
H280 - - - - - - 280 350 2,5 x t 2,5 x t 2,5 x t 2,5 x t
Y750 - - 750 (940) 9 9 - - - - - -
B600 - - - - - - (280) (350) 2,5 x t 2,5 x t 2,5 x t 2,5 x t
R1060 1060 1250 - - 4 4 - - - - - -
H310 - - - - - - 310 400 4 x t 4 x t 3 x t 3 x t
Y930 - - 930 (1180) 4 4 - - - - - -
B760 - - - - - - (310) (400) 4 x t 4 x t 3 x t 3 x t
R1200 1200 1320 - - 3 3 - - - - - -
H360 - - - - - - 360 420 6 x t 6 x t 4 x t 4 x t
Y1030 - - 1030 (1250) 3 3 - - - - - -
B780 - - - - - - (360) (420) 6 x t 6 x t 4 x t 4 x t

UWAGA 2 - Liczby w nawiasach nie są wymagane normą i zostały podane jedynie w celach informacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE EN 13599

Oznaczenia Grubość nominalna t a) Twardość HV Wytrzymałość na rozciąganie Rm Limit zwykły plastyczności przy 0,2% Rp0,2 Wydłużenie
mm N/mm² N/mm² A50mm dla grubości od 0,1 do 2,5 mm włącznie % A dla grubości większych niż 2,5 mm %
Materiał Stan metalurgiczny od aż do włącznie min. maks. min. maks. min. maks.
Symboliczne Numeryczne min. min.
H040 0.10 5 40 65 - - - - - -
R220 - - - - 220 260 - (140) 33 42
H040 0.20 10 40 65 - - - - - -
R200 - - - - 200 250 - (100) - 42
H065 0.10 10 65 95 - - - - - -
Cu-ETP b) Cu-OF Cu-PHC CW004A CW008A CW020A R240 - - - - 240 300 180 - 8 15
H090 0.10 10 90 110 - - - - - -
R290 - - - - 290 360 250 - 4 6
H110 0.10 2 110 - - - - - - -
R360 - - - - 360 - 320 - 2 -

UWAGA 2 - Liczby w nawiasach nie są wymagane normą i zostały podane jedynie w celach informacyjnych.
a) Dla grubości mniejszych niż 0,10 mm właściwości mechaniczne powinny zostać uzgodnione między klientem a dostawcą.
b) Dla CU-ETP (CW004A) przy grubościach zawierających się między 0,10 mm a 0,20 mm włącznie powinno się stosować następujące wartości: Rm min. 200 N/mm2 i A50 mm min. 28%

MATERIAŁ SUROWY

Pasy powinny być czyste i pozbawione szkodliwych defektów określonych w porozumieniu między klientem a dostawcą w momencie składania zapytania ofertowego oraz w zamówieniu. Na ogół, na produktach walcowanych na zimno pozostaje cienka warstwa smaru, co jest dopuszczalne, chyba że zostanie postanowione inaczej.

CHROPOWATOŚĆ EN 1654

Powinna być przedmiotem porozumienia pomiędzy klientem a dostawcą przy przekazaniu zapytania ofertowego i przy potwierdzaniu zamówienia.

STAN POWIERZCHNI EN 13599

Produkty muszą być czyste i pozbawione szkodliwych defektów, które powinny zostać ujęte w porozumieniu pomiędzy klientem i dostawcą przy zapytaniu ofertowym w zamówieniu. W produktach ciąganych na zimno normalnie zostaje cienka warstwa smaru i to jest akceptowalne, chyba że zostało uzgodnione inaczej. Odbarwienie jest akceptowalne, pod warunkiem, że nie wpływa niekorzystnie na użytkowanie produktu.

POWŁOKI Z CYNY

Powłoki z cyny dla taśm i pasków miedzianych i stopów miedzi:
Rodzaj powłoki Normalne
Elektrolityczna EN 14436
Na gorąco EN 13148

ELEKTROLITYCZNE EN 14436

RODZAJE POSTĘPOWAŃ Z CYNĄ ELEKTROLITYCZNĄ I TYPY POWŁOK Z CYNY LUB STOPÓW CYNY EN 14436

Postępowanie Opis
Postępowanie dla powłok elektrolitycznych matowych. To standardowe powłoki tradycyjnej kąpieli elektrolitycznej.
Postępowanie dla powłok elektrolitycznych błyszczących. Powłoki o wyglądzie błyszczącym są uzyskiwane poprzez zastosowanie kąpieli, które zawierają jeden lub więcej odpowiednich środków nabłyszczających (nabłyszczaczy). Ich obecność może okazać się niepożądana w kontekście późniejszych operacji stapiania lub miękkiego lutowania. Z drugiej strony, może być korzystna ze względu na właściwości tarcia (kontakt o niewielkim tarciu lub z poślizgiem).
Postępowanie dla powłok elektrolitycznych rozjaśnianych przez przepływy (flow brightening). Powłoki rozjaśniane przez przepływy otrzymywane są poprzez podgrzanie matowej powłoki elektrolitycznej powyżej jej temperatury topnienia przez kilka sekund, a następnie schłodzenie. Powłoki zachowują połysk po schłodzeniu. W praktyce rozjaśnianie przez przepływy na pasie nie jest używane do powłok o grubościach większych niż 5 μm (ryzyko poślizgu) ani do powłok, które już są błyszczące.

UWAGA - W powłokach elektrolitycznych z cyny może nastąpić spontaniczny wzrost włókien metalicznych (na przykład na skutek połączenia efektu wilgoci i napięć mechanicznych). To zjawisko jest bardzo niepożądane przy aplikacjach elektrolitycznych (ryzyko zwarcia). Ryzyko ich wystąpienia może zostać ograniczone poprzez rozjaśnianie przez przepływy, przy użyciu powłok ze stopów cyna-ołów lub dodając odpowiednią dolną warstwę.

TYPY POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH Z CYNY I STOPÓW ZGODNIE Z ZASTOSOWANIEM EN 14436

Grubość powłoki μm Rodzaje powłok
min. maks. Sn błyszcząca (Snb) Sn matowa (Snm) Sn rozjaśnione przez przepływy (Snf)
1 As N/A As
0,8 1,2 As N/A *
1,5 2,5 B As B - R
2 4 B - C R B - R
3 6 B - C R N/A
5 B - C R - C N/A

UWAGA 1: Zastosowania:

  • N/A: nie stosuje się
  • B: poprawia zdolność do lutowania miękkiego
  • *: redukcja sił tarcia
  • C: odporność na korozję
  • R: zmniejszenie oporności elektrycznej w kontakcie
  • As: poprawa wyglądu

UWAGA 2: Te typowe wartości zostały podane w celach informacyjnych i mogą zostać zmienione na drodze porozumienia między kupującym a dostawcą.

SKŁAD CYNY I STOPÓW CYNY 14436

Rodzaj powłoki Oznaczenie materiału Skład w % (ułamka masy)
Sn min. Inne, łącznie
Sn błyszcząca (Snb) Sn99 99 Śladowe ilości
Sn matowe(Snm) o Sn rozjaśnione przez przepływy (Snf) Sn99,50 99,5 Śladowe ilości

NA GORĄCO EN 13148

WYGLĄD EN 13148. CYNOWANE POPRZEZ ZANURZENIE NA GORĄCO
Grubości (wartości średnie) i zakresy grubości preferowanych dla powłok:
Grubość Zakresy grubości Zastosowanie
µm µm
Średnia wartość od aż do włącznie
1,45 0,7 2,2 Ochrona przed utlenieniem powierzchni, aspekt dekoracyjny, zmniejszenie sił tarcia.
2 1 3 Ochrona przed utlenieniem powierzchni, aspekt dekoracyjny, zmniejszenie sił tarcia.
3,5 2 5 Ochrona przed korozją
5 3 7 Wydłużenie okresu użytkowania
7,5 5 10 Pomoc w lutowaniu miękkim
10 7 13 Pomoc w lutowaniu miękkim

Wygląd zależy od rodzaju schłodzenia powłoki płynnej, rodzaju powłoki oraz techniki zastosowanej do usunięcia nadmiaru roztopionego metalu. Wygląd powierzchni może być błyszczący, matowy lub mieszany. Wygląd powłoki nie wpływa na jej właściwości. Specjalne wymagania co do wyglądu powłoki powinny zostać uzgodnione na etapie oferty i/lub zamówienia.

TOLERANCJE GRUBOŚCI EN 13599/ EN 1652

Grubość nominalna Tolerancja grubości dla szerokości nominalnych s/ EN 13599/ EN 1652
> 10 < Y ≤ 200 200 < Y ≤ 350 350 < Y ≤ 700 700 < Y ≤ 1000 1000 < Y ≤ 1250
normalna (klasa A) specjalna(klasa B)
0,05 1) 0,1 ± 10% 2) - - - - -
0,1 0,2 ± 0,010 ± 0,007 ± 0,015 - - -
0,2 0,3 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,020 ± 0,03 ± 0,04 -
0,3 0,4 ± 0,018 ± 0,012 ± 0,022 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,07
0,4 0,5 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,025 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,08
0,5 0,8 ± 0,025 ± 0,018 ± 0,030 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,09
0,8 1,2 ± 0,030 ± 0,022 ± 0,040 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,10
1,2 1,8 ± 0,035 ± 0,028 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,11
1,8 2,5 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,13
2,5 3,2 ± 0,055 ± 0,040 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,13 ± 0,17
3,2 4,0 - - ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,20
4,0 5,0 - - ± 0,12 ± 0,14 ± 0,17 ± 0,23
5,0 6,0 - - ± 0,14 ± 0,16 ± 0,20 ± 0,26

Wymiary w mm.
1) Uwzględniając wartość 0,05.
2) ± 10% grubości nominalnej

TOLERANCJE GRUBOŚCI

EN 13148. Grubość ocynowanego pasa musi spełniać odpowiednią kombinację tolerancji grubości pasa (poprzednia tabelka) oraz zakresu w zamówionych grubościach powłok dla obydwu stron.
EN 14436. Grubość pasa przed ocynowaniem powinna być zgodna z szacunkowymi tolerancjami, które podane zostały w poprzedniej tabelce. Tolerancja grubości ocynowanych pasów musi mieć na względzie minimalną i maksymalną grubość powłoki.

TOLERANCJE SZEROKOŚCI PASÓW

Grubość nominalna t Standardowe tolerancje cięcia dla VINCO 2) Tolerancja szerokości dla szerokości nominalnych EN 13599/ EN 1654
< 3-15 15-50 50-150 >150 aż do 50 włącznie większe niż 50 aż do 100 włącznie większe niż 100 aż do 200 włącznie większe niż 200 do 350 włącznie większe niż 350 aż do 500 włącznie większe niż 500 aż do 700 włącznie większe niż 700 aż do 1250 włącznie
0,05 0,1 - - - - 0;+0,21) - - - - - -
0,1 0,2 0;+0,153) 0;+0,153) 0;+0,153) 0;+0,23) 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
0,2 0,4 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
0,4 1 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,2 0;+0,24 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
1 1,5 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+1,0 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0
1,5 2 na prośbę 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+1,0 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0
2 2,5 na prośbę 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,7 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0 0;+2,5
2,5 3 na prośbę na prośbę 0;+0,32 0;+0,35 0;+1,0 0;+1,1 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0 0;+2,5 0;+3,0
3 5 na prośbę na prośbę 0;+0,32 0;+0,35 0;+2,0 0;+2,3 0;+2,5 0;+3,0 0;+4,0 0;+5,0 0;+6,0

Wymiary w mm.
1) Uwzględniając wartość t=0,05
2) Węższe tolerancje wymiarowe są możliwe zgodnie z konkretnym porozumieniem handlowym.
3) Uwzględniając wartość t=0,1

TOLERANCJE DŁUGOŚCI 13599

Tolerancje długości blach grubych, cienkich i pasów w odcinkach długości do 5000 mm.
Długość Grubość nominalna Tolerancja długości
Brutto walcowania (M) aż do 25 włącznie ±50
Stała długość (F) większa niż 5 włącznie 0; +10
większa niż 5 do 10 włącznie 0; +15

Wymiary w mm.

TOLERANCJE KSZTAŁTU

Szerokość nominalna (W) Tolerancje zakrzywienia do określenia w porozumieniu handlowym Tolerancje według Normy EN 13599 w zakresie zakrzywienia krawędzi
Odchyłka maks.
1000 mm
Grubość (t)
Odchyłka maks.
1000 mm
Grubość (t)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm t ≤ 0,5 mm 0,5 < t ≤ 1,20 mm 1,20 < t ≤ 2,50 mm 2,50 < t ≤ 3,20 mm 3,20 < t ≤ 5,00 mm
3 ≤ W < 6 2,50 4,00 - - - - -
6 < W ≤ 10 2,00 3,00 - - - - -
10 < W ≤ 15 1,00 1,50 7,00 1) 10,00 - - -
15 < W ≤ 20 1,00 1,50 4,00 6,00 8,00 - -
20 < W ≤ 30 0,50 1,00 4,00 6,00 8,00 - -
30 < W ≤ 50 0,50 1,00 3,00 4,00 6,00 7,00 *zgodnie z porozumieniem handlowym
50 < W ≤ 350 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
350 < W ≤ 1250 - - 2,00 3,00 4,00 5,00

Wymiary w mm.
1) Uwzględniając szerokość nominalną 10 mm
.

* Dane zawarte na tej stronie internetowej mają charakter czysto informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią warunków handlowych dostawy. Z wyjątkiem błędu lub niedopatrzenia.
Wyszukiwarka produktuTaśma, drut i siatka.