Gora

Kobrezko zumitza

Materialaren izena Konposizioa %-tan (masa-frakzioa) Beste elementu batzuk
Sinboloen sailkapena Zenbakizko
sailkapena
Europar araua (EN) Gutx. Cu Gehi. Bi Gehi. O Gutx. P Gehi. P Gutx. Be Gehi. Be Gehi. Co Gutx. Fe Gehi. Fe Gehi. Ni Gutx. Mn Gehi. Mn Gehi. Pb Sn gutx. Gehi. Sn Gutx. Zn Gehi. Zn Gehi. guztizkoa honakoak izan ezik
Cu-ETP CW004A EN 1652 99,90 0,0005 0,04 - - - - - - - - - - 0,005 - - - - 0,03 Ag, O
Cu-OF CW008A EN 1652 99,95 0,0005 - - - - - - - - - - - 0,005 - - - - 0,03 Ag
Cu-PHC CW020A EN 13599 99,95 0,0005 - 0,001 0,006 - - - - - - - 0,0 - - - - 0,03 Ag, P
Cu-DHP CW024A EN 1652 99,90 - - 0,015 0,04 - - - - - - - - - - - - - - -
CuFe2P CW107C EN 1654 Gainerakoak - - 0,015 0,15 2,1 2,6 - - C - - 0,05 0,20 0,2 -
CuNi2Si CW111C EN 1654 Gainerakoak - - - - - 0,2 0,1 1,6 0,02 0,4 0,8 - - 0,3 -
CuBe2 CW101C EN 1654 Gainerakoak - - - - 1,8 2,1 0,3 - 0,2 0,3 - - - - - - - 0,5 -
Nazioarteko baliokidetasun gutxi gorabeherakoak
Sinboloen sailkapena Zenbakizko
sailkapena
Europar araua (EN) US (AISI) Japan (JIS) China (GB)
Cu-ETP CW004A EN 1652 C11000 C 1100
Cu-OF CW008A EN 1652
Cu-PHC CW020A EN 13599
Cu-DHP CW024A EN 1652
CuFe2P CW107C EN 1654
CuNi2Si CW111C EN 1654 C64700 -
CuBe2 CW101C EN 1654

PROPIETATE MEKANIKOAK, EN 1652

Izenak Trakzioarekiko erresistentzia, Rm Muga malgu konbentzionala %0,2an, Rp0‚2 Luzatzea HV gogortasuna
N/mm² A50mm, 2,5 mm arteko lodieretan A, 2,5 mm-tik gorako lodieretan, %
Materiala Egoera metalurgikoa gutx. gehi. N/mm² gutx. gehi.
Sinboloen sailkapena Zenbakizko
sailkapena
gutx. gutx.
Cu-DHP CW024A R200 200 250 (gehi. 100) - 42 - -
H040 - - - - - 40 65
R220 220 260 (gehi. 140) 33 42 - -
H040 - - - - - 40 65
R240 240 300 (gutx. 180) 8 15 - -
H065 - - - - - 65 95
R290 290 360 (gutx. 250) 4 6 - -
H090 - - - - - 90 110
R360 360 - (gutx. 320) 2 - - -
H110 - - - - - 110 -

2. OHARRA- Parentesi arteko kopuruak ez dira bete beharrekoak, informazio gisa baizik ez dira adierazi.

PROPIETATE MEKANIKOAK, EN 1654

Izenak Trakzioarekiko erresistentzia, Rm Muga malgu konbentzionala %0,2an, Rp0,2 Luzatzea HV gogortasuna Gutxieneko toleste-erradioa, toleste-ertzaren arabera
N/mm² N/mm² A50mm Lodieren ijezte-zentzuarekiko paraleloa Lodieren ijezte-zentzuarekiko perpendikularra
Materiala Egoera metalurgikoa gutx. gehi. gutx. gehi. %, 0,1 mm-tik 0,25 mm-ra arteko lodierak, biak barne %, 0,25 mm-tik 1,0 mm-ra arteko lodierak, biak barne gutx. gehi. 0,25 mm-ra arte barne hartuta 0,25 mm-tik gorakoa 0,25 mm-ra arte barne hartuta 0,25 mm-tik gorakoa
Sinbolikoa Zenbakizkoa gutx. gutx.
R340 340 390 (240) - 8 10 - - - - - -
H100 - - - - - - 100 120 0 x t 0 x t 0 x t 0 x t
R370 370 430 (330) - 4 6 - - - - - -
H120 - - - - - - 120 140 0 x t 1 x t 0 x t 1 x t
CuFe2P CW107C
R420 420 480 (380) - - 3 - - - - - -
H130 - - - - - - 130 150 1 x t 2 x t 1 x t 2 x t
R470 470 - (440) - - - - - - - - -
H140 - - - - - - 140 - - - - -
R430 430 520 (330) - 10 13 - - - - - -
H125 - - - - - - 125 155 0 x t 1,5 x t 0 x t 1 x t
R450 450 600 (360) - 3 5 - - - - - -
H130 - - - - - - 130 180 1,5 x t 2,5 x t 0 x t 1,5 x t
CuNi2Si CW111C
R510 510 600 (450) - 7 10 - - - - - -
H150 - - - - - - 150 180 1,5 x t 2,5 x t 0 x t 1,5 x t
R600 600 - (550) - 5 8 - - - - - -
H180 - - - - - - 180 - 2 x t - 0 x t -
R410 410 530 - - 35 35 - - - - - -
H090 - - - - - - 90 150 0 x t 0 x t 0 x t 0 x t
Y190 - - 190 (380) 35 35 - - - - - -
R1130 1130 1350 - - 3 3 - - - - - -
H350 - - - - - - 350 410 - - - -
Y960 - - 960 (1210) 3 3 - - - - - -
B770 - - - - - - (350) (410) - - - -
R510 510 610 - - 15 15 - - - - - -
H120 - - - - - - 120 190 1 x t 1 x t 0 x t 0 x t
Y410 - - 410 (560) 15 15 - - - - - -
R1190 1190 1420 - - 3 3 - - - - - -
H360 - - - - - - 360 430 - - - -
Y1020 - - 1020 (1280) 3 3 - - - - - -
B820 - - - - - - (360) (430) - - - -
R580 580 690 - - 8 8 - - - - - -
H170 - - - - - - 170 220 2 x t 2 x t 1 x t 1 x t
Y510 - - 510 (660) 8 8 - - - - - -
R1270 1270 1490 - - - - - - - - - -
H370 - - - - - - 370 440 - - - -
Y1100 - - 1100 (1350) - - - - - - - -
B880 - - - - - - (370) (440) - - - -
R680 680 830 - - 2 2 - - - - - -
H220 - - - - - - 220 290 3 x t 3 x t 1,5 x t 1,5 x t
Y620 - - 620 (800) 2 2 - - - - - -
R1310 1310 1520 - - - - - - - - - -
CuBe2 CW101C H380 - - - - - - 380 450 - - - -
Y1130 - - 1130 (1420) - - - - - - - -
B920 - - - - - - (380) (450) - - - -
R690 690 760 - - 16 16 - - - - - -
H210 - - - - - - 210 250 0,8 x t 0,8 x t 0,8 x t 0,8 x t
Y480 - - 480 (660) 16 16 - - - - - -
B400 - - - - - - (210) (250) 0,8 x t 0,8 x t 0,8 x t 0,8 x t
R750 750 830 - - 15 15 - - - - - -
H230 - - - - - - 230 280 1 x t 1 x t 1 x t 1 x t
Y550 - - 550 (760) 15 15 - - - - - -
B500 - - - - - - (230) (280) 1 x t 1 x t 1 x t 1 x t
R820 820 930 - - 12 12 - - - - - -
H250 - - - - - - 250 310 1,3 x t 1,3 x t 1,3 x t 1,3 x t
Y650 - - 650 (870) 12 12 - - - - - -
B530 - - - - - - (250) (310) 1,3 x t 1,3 x t 1,3 x t 1,3 x t
R930 930 1040 - - 9 9 - - - - - -
H280 - - - - - - 280 350 2,5 x t 2,5 x t 2,5 x t 2,5 x t
Y750 - - 750 (940) 9 9 - - - - - -
B600 - - - - - - (280) (350) 2,5 x t 2,5 x t 2,5 x t 2,5 x t
R1060 1060 1250 - - 4 4 - - - - - -
H310 - - - - - - 310 400 4 x t 4 x t 3 x t 3 x t
Y930 - - 930 (1180) 4 4 - - - - - -
B760 - - - - - - (310) (400) 4 x t 4 x t 3 x t 3 x t
R1200 1200 1320 - - 3 3 - - - - - -
H360 - - - - - - 360 420 6 x t 6 x t 4 x t 4 x t
Y1030 - - 1030 (1250) 3 3 - - - - - -
B780 - - - - - - (360) (420) 6 x t 6 x t 4 x t 4 x t

2. OHARRA- Parentesi arteko kopuruak ez dira bete beharrekoak, informazio gisa baizik ez dira adierazi.

PROPIETATE MEKANIKOAK, EN 13599

Izenak Lodiera nominala, t a) HV gogortasuna Trakzioarekiko erresistentzia, Rm Malgutasun muga konbentzionala %0,2an, Rp0,2 Luzatzea
mm N/mm² N/mm² A50mm 0,1 mm eta 2,5 mm arteko lodieretan, biak barne, % A, 2,5 mm-tik gorako lodieretan, %
Materiala Egoera metalurgikoa gutxienekoa gehienekoa, biak barne gutx. gehi. gutx. gehi. gutx. gehi.
Sinbolikoa Zenbakizkoa gutx. gutx.
H040 0,10 5 40 65 - - - - - -
R220 - - - - 220 260 - (140) 33 42
H040 0,20 10 40 65 - - - - - -
R200 - - - - 200 250 - (100) - 42
H065 0,10 10 65 95 - - - - - -
Cu-ETP b) Cu-OF Cu-PHC CW004A CW008A CW020A R240 - - - - 240 300 180 - 8 15
H090 0,10 10 90 110 - - - - - -
R290 - - - - 290 360 250 - 4 6
H110 0,10 2 110 - - - - - - -
R360 - - - - 360 - 320 - 2 -

2. OHARRA- Parentesi arteko kopuruak ez dira bete beharrekoak, informazio gisa baizik ez dira adierazi.
a) 0,10 mm-tik beherako lodieretan, bezeroak eta hornitzaileak adostu behar dituzte propietate mekanikoak.
b) 0,10 mm eta 0,20 mm arteko, biak barne, lodierako CU-ETPran kasuan (CW004A), honako balio hauek aplikatu behar dira: Rm gutx. 200 N/mm2 eta A50 mm gutx. % 28

MATERIAL BILUZIAK

Bandak garbi egon behar dira eta ez dute akats kaltegarririk izango, bezeroak eta hornitzaileak eskaera egiterakoan adostutakoaren arabera. Normalean, hotzean ijeztutako produktuek lubrifikatzaile-geruza mehe bat izaten dute, onargarria dena, edonola ere, baldin eta kontrakoa adierazi ez bada.

ZIMURTASUNA, EN 1654

Bezeroak eta hornitzaileak adostu behar dute eskaera egin eta berrestean.

GAINAZALAREN EGOERA, EN 13599

Produktuak garbi egon behar dira, akats kaltegarririk gabe, eta horiek zehaztu egin behar dituzte bezeroak eta hornitzaileak eskaera egiterakoan. Hotzean luzatutako produktuetan, normalean, lubrifikatzaile-geruza mehe bat geratu ohi da, onargarria dena, kontrakoa zehaztu ezean. Koloregabetzea onargarria da, produktuaren erabilerari kalterik egiten ez badio.

EZTAINUZKO ESTALDURAK

Eztainuzko estaldurak kobrezko zumitzentzat eta zerrendentzat eta kobrezko aleazioak:
Estaldura mota Araua
Elektrolitikoa EN 14436
Beroan EN 13148

ELEKTROLITIKOA, EN 14436

EZTAINU PROZEDURA ELEKTROLITIKO MOTAK ETA EZTAINUZKO ESTALDURA MOTAK EDO EZTAINUZKO ALEAZIOAK, EN 14436

Prozedura Deskribapena
Estaldura elektrolitiko mateen prozedura. Bainu elektrolitiko tradizionalaren akabera estandarra da.
Estaldura elektrolitiko distiratsuen prozedura. Itxura distiratsuko estaldurak agente distirarazle (distirarazleak) egoki batean edo gehiagotan bainatzearen bidez lortzen dira. Baliteke distirarik nahi ez izatea gerora egin beharreko galdaketa-eragiketak edo soldatze bigunak direla medio. Bestalde, onuragarria gerta liteke marruskadura-propietateei dagokienez (marruskadura gutxiko kontaktuak edo labaingarriak).
Birjariaketaz distirarazitako estaldura elektrolitikoen prozedura. Birjariaketaz distirarazitako estaldurak estaldura elektrolitiko mate bat fusio-puntutik gora segundo batzuez berotu eta hoztuz lortzen dira. Estaldurak distirari eusten dio hoztu ondoren ere. Praktikan, banda gaineko birjariaketaz distiraraztea ez da erabiltzen 5 μm baino gehiagoko lodierako estalduretan (labaintze-arriskua), ezta dagoeneko distiratsuak diren estalduretan ere.

OHARRA - Eztainuzko estaldura elektrolitikoek bat-bateko hari metalikoak haztea nozitu dezakete (hezetasunaren eta tentsio mekanikoen nahasketaren ondorioz, esaterako.). Fenomeno hori ez da batere desiragarria aplikazio elektroteknikoetan (zirkuitulaburren arriskua). Gertatzeko arriskua murriztu egin daiteke birjariaketaz distiraraztearen bidez, eztainu-berunezko aleazioen estaldurak erabilita edo azpigeruza egokia txertatuta.

EZTAINUZKO ESTALDURA ELEKTROLITIKO MOTAK ETA EZTAINUZKO ALEAZIOAK, EN 14436 APLIKATZEAREN ARABERA

Estalduraren lodiera, μm Estaldura motak
gutx. gehi. Sn distiraduna (Snb) Sn matea (Snm) Sn birjariaketaz distirarazia (Snf)
1 As N/A As
0,8 1,2 As N/A *
1,5 2,5 B As B - R
2 4 B - C R B - R
3 6 B - C R N/A
5 B - C R - C N/A

1. OHARRA: Aplikazioak:

  • N/A ez aplikagarria
  • B: soldatze bigunaren gaitasuna hobetzea
  • *: marruskadura-indarrak murriztea
  • C: korrosioarekiko erresistentzia
  • R: kontaktu baten erresistentzia elektrikoa murriztea
  • As: itxura hobetzea

2. OHARRA: Balio tipiko horiek informazio xedeetarako baizik ez dira ematen eta ordeztu egin daitezke eroslearen eta hornitzailearen arteko akordioa dela medio.

EZTAINUAREN KONPOSIZIOA ETA EZTAINUZKO ALEAZIOAK, EN 14436

Estaldura mota Materialaren izena Konposizioa %-tan (masa-frakzioa)
Sn gutx. Bestelakoak, guztira
Sn distiraduna (Snb) Sn99 99 Gainerakoak
Sn matea (Snm) edo Sn birjariaketaz distirarazia (Snf) Sn99,50 99,5 Gainerakoak

BEROAN, EN 13148

ITXURA, EN 13148. BEROAN MURGILDUZ EZTAINUZTATUA

Lodierak (batez besteko balioak) eta lodiera-bitarte gogokoenak estalduretan:
Lodiera Lodiera-bitartea Aplikazioa
µm µm
batez besteko balioa gutxienekoa gehienekoa, biak barne
1,45 0,7 2,2 Gainazala oxidatzea prebenitzea, itxura apaingarria, marruskadura-indarrak murriztea.
2 1 3 Gainazala oxidatzea prebenitzea, itxura apaingarria, marruskadura-indarrak murriztea.
3,5 2 5 Korrosioaren aurkako babesa
5 3 7 Bizitza-erabilgarriaren gorakada
7,5 5 10 Soldatze biguna laguntzea
10 7 13 Soldatze biguna laguntzea

Itxura geruza likidoaren hoztearen, estaldura motaren eta gehiegizko metal urtua kentzeko erabilitako teknikaren mende dago. Gainazalaren itxura distiratsua edo matea izan daiteke, edo bien arteko nahasketa. Estalduraren itxurak ez dio eragiten egokitasunari. Estalduraren itxurari buruzko eskakizun berezirik balego, eskakizunok eskaera egiterakoan adostu beharko lirateke.

PERDOIAK LODIERAN EN 13599/ EN 1652

Lodiera nominala Perdoiak lodieran, EN 13599 eta EN 1652 arauen arabera, zabalera nominalen kasuan
> 10 < Y ≤ 200 200 < Y ≤ 350 350 < Y ≤ 700 700 < Y ≤ 1000 1000 < Y ≤ 1250
normala (A. maila) berezia (B. maila)
0,05 1) 0,1 ± 10% 2) - - - - -
0,1 0,2 ± 0,010 ± 0,007 ± 0,015 - - -
0,2 0,3 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,020 ± 0,03 ± 0,04 -
0,3 0,4 ± 0,018 ± 0,012 ± 0,022 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,07
0,4 0,5 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,025 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,08
0,5 0,8 ± 0,025 ± 0,018 ± 0,030 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,09
0,8 1,2 ± 0,030 ± 0,022 ± 0,040 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,10
1,2 1,8 ± 0,035 ± 0,028 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,11
1,8 2,5 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,13
2,5 3,2 ± 0,055 ± 0,040 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,13 ± 0,17
3,2 4,0 - - ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,20
4,0 5,0 - - ± 0,12 ± 0,14 ± 0,17 ± 0,23
5,0 6,0 - - ± 0,14 ± 0,16 ± 0,20 ± 0,26

Neurriak mm-tan.
1) 0,05 balioa barne.
2) lodiera nominalaren ±% 10

PERDOIAK LODIERAN

EN 13148. Eztainuztatutako bandaren lodierak bandaren lodierari dagokion konbinazioa bete behar du (aurreko taula), hala nola eskatutako estalduren lodiera-bitartea, aurpegi bietan.
EN 14436. Eztainuztatu aurretiko bandaren lodiera aurreko taulan adierazitako gutxi gorabeherako perdoiekin bat etorri behar da. Eztainuztatutako bandaren lodierak estalduaren gutxieneko eta gehieneko lodierak kontuan hartu behar ditu.

PERDOIAK ZERRENDEN ZABALERAN

Lodiera nominala Sstandar perdoiak2) Perdoiak zabaleran, EN 13599 eta EN 1654 arauen arabera, zabalera nominalen kasuan
< 3-15 15-50 50-150 >150 50era arte barne 50etik 100era arte barne 100dik 200era arte barne 200dik 350era arte barne 350etik 500era arte barne 500dik 700era arte barne 700dik 1250era arte barne
0,05 0,1 - - - - 0;+0,21) - - - - - -
0,1 0,2 0;+0,153) 0;+0,153) 0;+0,153) 0;+0,23) 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
0,2 0,4 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
0,4 1 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,2 0;+0,24 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
1 1,5 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+1,0 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0
1,5 2 merkataritza-akordioa 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+1,0 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0
2 2,5 merkataritza-akordioa 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,7 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0 0;+2,5
2,5 3 merkataritza-akordioa merkataritza-akordioa 0;+0,32 0;+0,35 0;+1,0 0;+1,1 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0 0;+2,5 0;+3,0
3 5 merkataritza-akordioa bmerkataritza-akordioa 0;+0,32 0;+0,35 0;+2,0 0;+2,3 0;+2,5 0;+3,0 0;+4,0 0;+5,0 0;+6,0

Neurriak mm-tan.
1) 0,05mm balioa barne
2) Beste neurri batzuetako perdoi murritzagoak egingarriak dira, merkataritza-akordioa dela medio.
3 ) 0,1mm balioa barne

PERDOIAK LUZERAN, 13599

Xafla lodien perdoia luzeran, xafla finak eta 5.000 mm arteko zerrendatan moztutako bandak.
Luzera Lodiera nominala Perdoia luzeran
Ijezketa landugabean (M) 25era arte barne ±50
Luzera finkoa (F) 5 baino handiagoa barne 0; +10
5etik 10era arte barne 0; +15

Neurriak mm-tan.

PERDOIAK GEZIAN

Zabalera nominala Perdoi murritzagoak ertzak kurbatzean, merkataritza-akordioa dela medio Perdoiak ertzak kurbatzean, EN 13599 Arauaren arabera
Gehieneko desbiderapena
1000 mm
Lodiera (t)
Gehieneko desbiderapena
1000 mm
Lodiera (t)
t ≤ 1,20 mm t ≤ 1,20 mm t ≤ 0,5 mm 0,5 < t ≤ 1,20 mm 1,20 < t ≤ 2,50 mm 2,50 < t ≤ 3,20 mm 3,20 < t ≤ 5,00 mm
3 ≤ W < 6 2,50 4,00
6 < W ≤ 10 2,00 3,00
10 < W ≤ 15 1,00 1,50 7,00 1) 10,00
15 < W ≤ 20 1,00 1,50 4,00 6,00 8,00
20 < W ≤ 30 0,50 1,00 4,00 6,00 8,00
30 < W ≤ 50 0,50 1,00 3,00 4,00 6,00 7,00 *merkataritza-akordioa dela medio
50 < W ≤ 350 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
350 < W ≤ 1250 - - 2,00 3,00 4,00 5,00

Neurriak mm-tan.
1) 10 mm-ko zabalera nominala barne.

* Katalogo honetako datuak informazio izaerakoak baizik ez dira, eta, inola ere ez, hornikuntza-kontratuen baldintzei dagozkionak. Errorea edo ez-egitea izan ezik.
Produktu-bilatzaileaZumitza, alanbrea eta burdin hesia.