Top

Fleix de coure

Denominació del material Composició en % (fracció màssica) Altres elements
Classificació simbòlica Classificació
numèrica
Norma europea (EN) Cu mín. Bi màx. O màx. P mín. P màx. Be mín. Be màx. Co màx. Fe mín. Fe màx. Ni màx. Mn mín. Mn màx. Pb màx. Sn mín. Sn màx. Zn mín. Zn màx. total màx. excepte
Cu-ETP CW004A EN 1652 99,90 0,0005 0,04 - - - - - - - - - - 0,005 - - - - 0,03 Ag, O
Cu-OF CW008A EN 1652 99,95 0,0005 - - - - - - - - - - - 0,005 - - - - 0,03 Ag
Cu-PHC CW020A EN 13599 99,95 0,0005 - 0,001 0,006 - - - - - - - 0,0 - - - - 0,03 Ag, P
Cu-DHP CW024A EN 1652 99,90 - - 0,015 0,04 - - - - - - - - - - - - - - -
CuFe2P CW107C EN 1654 Resta - - 0,015 0,15 2,1 2,6 - - C - - 0,05 0,20 0,2 -
CuNi2Si CW111C EN 1654 Resta - - - - - 0,2 0,1 1,6 0,02 0,4 0,8 - - 0,3 -
CuBe2 CW101C EN 1654 Resta - - - - 1,8 2,1 0,3 - 0,2 0,3 - - - - - - - 0,5 -
Equivalències internacionals aproximades
Classificació simbòlica Classificació
numèrica
Norma europea (EN) EE.UU (AISI) Japó (JIS) Xina (GB)
Cu-ETP CW004A EN 1652 C11000 C 1100
Cu-OF CW008A EN 1652
Cu-PHC CW020A EN 13599
Cu-DHP CW024A EN 1652
CuFe2P CW107C EN 1654
CuNi2Si CW111C EN 1654 C64700 -
CuBe2 CW101C EN 1654

PROPIETATS MECÀNIQUES EN 1652

Denominacions Resistència a la tracció Rm Límit elàstic convencional al 0,2 % Rp0,2 Allargament Duresa HV
N/mm² A50mm per a gruixos fins a 2,5 mm A per a gruixos superiors a 2,5 mm %
Material Estat metal·lúrgic mín. màx. N/mm² mín. màx.
Classificació simbòlica Classificació
numèrica
mín. mín.
Cu-DHP CW024A R200 200 250 (màx. 100) - 42 - -
H040 - - - - - 40 65
R220 220 260 (màx. 140) 33 42 - -
H040 - - - - - 40 65
R240 240 300 (mín. 180) 8 15 - -
H065 - - - - - 65 95
R290 290 360 (mín. 250) 4 6 - -
H090 - - - - - 90 110
R360 360 - (mín. 320) 2 - - -
H110 - - - - - 110 -

NOTA 2: Els nombres entre parèntesis no són requisits de norma, i només tenen valor orientatiu.

PROPIETATS MECÀNIQUES EN 1654

Denominacions Resistència a la tracció Rm Límit elàstic convencional al 0,2 % Rp0,2 Allargament Duresa HV Radi mínim de plegament segons la vora de plegament
N/mm² N/mm² A50mm Paral·lel al sentit de laminatge per a gruixos Perpendicular al sentit de laminatge per a gruixos
Material Estat metal·lúrgic mín. màx. mín. màx. % per a gruixos de 0,1 mm a 0,25 mm inclòs % per a gruixos superiors a 0,25 mm fins a 1,0 mm inclòs mín. màx. fins a 0,25 mm inclòs superior a 0,25 mm fins a 0,25 mm inclòs superior a 0,25 mm
Simbòlica Numèrica mín. mín.
R340 340 390 (240) - 8 10 - - - - - -
H100 - - - - - - 100 120 0 x t 0 x t 0 x t 0 x t
R370 370 430 (330) - 4 6 - - - - - -
H120 - - - - - - 120 140 0 x t 1 x t 0 x t 1 x t
CuFe2P CW107C
R420 420 480 (380) - - 3 - - - - - -
H130 - - - - - - 130 150 1 x t 2 x t 1 x t 2 x t
R470 470 - (440) - - - - - - - - -
H140 - - - - - - 140 - - - - -
R430 430 520 (330) - 10 13 - - - - - -
H125 - - - - - - 125 155 0 x t 1,5 x t 0 x t 1 x t
R450 450 600 (360) - 3 5 - - - - - -
H130 - - - - - - 130 180 1,5 x t 2,5 x t 0 x t 1,5 x t
CuNi2Si CW111C
R510 510 600 (450) - 7 10 - - - - - -
H150 - - - - - - 150 180 1,5 x t 2,5 x t 0 x t 1,5 x t
R600 600 - (550) - 5 8 - - - - - -
H180 - - - - - - 180 - 2 x t - 0 x t -
R410 410 530 - - 35 35 - - - - - -
H090 - - - - - - 90 150 0 x t 0 x t 0 x t 0 x t
Y190 - - 190 (380) 35 35 - - - - - -
R1130 1130 1350 - - 3 3 - - - - - -
H350 - - - - - - 350 410 - - - -
Y960 - - 960 (1210) 3 3 - - - - - -
B770 - - - - - - (350) (410) - - - -
R510 510 610 - - 15 15 - - - - - -
H120 - - - - - - 120 190 1 x t 1 x t 0 x t 0 x t
Y410 - - 410 (560) 15 15 - - - - - -
R1190 1190 1420 - - 3 3 - - - - - -
H360 - - - - - - 360 430 - - - -
Y1020 - - 1020 (1280) 3 3 - - - - - -
B820 - - - - - - (360) (430) - - - -
R580 580 690 - - 8 8 - - - - - -
H170 - - - - - - 170 220 2 x t 2 x t 1 x t 1 x t
Y510 - - 510 (660) 8 8 - - - - - -
R1270 1270 1490 - - - - - - - - - -
H370 - - - - - - 370 440 - - - -
Y1100 - - 1100 (1350) - - - - - - - -
B880 - - - - - - (370) (440) - - - -
R680 680 830 - - 2 2 - - - - - -
H220 - - - - - - 220 290 3 x t 3 x t 1,5 x t 1,5 x t
Y620 - - 620 (800) 2 2 - - - - - -
R1310 1310 1520 - - - - - - - - - -
CuBe2 CW101C H380 - - - - - - 380 450 - - - -
Y1130 - - 1130 (1420) - - - - - - - -
B920 - - - - - - (380) (450) - - - -
R690 690 760 - - 16 16 - - - - - -
H210 - - - - - - 210 250 0,8 x t 0,8 x t 0,8 x t 0,8 x t
Y480 - - 480 (660) 16 16 - - - - - -
B400 - - - - - - (210) (250) 0,8 x t 0,8 x t 0,8 x t 0,8 x t
R750 750 830 - - 15 15 - - - - - -
H230 - - - - - - 230 280 1 x t 1 x t 1 x t 1 x t
Y550 - - 550 (760) 15 15 - - - - - -
B500 - - - - - - (230) (280) 1 x t 1 x t 1 x t 1 x t
R820 820 930 - - 12 12 - - - - - -
H250 - - - - - - 250 310 1,3 x t 1,3 x t 1,3 x t 1,3 x t
Y650 - - 650 (870) 12 12 - - - - - -
B530 - - - - - - (250) (310) 1,3 x t 1,3 x t 1,3 x t 1,3 x t
R930 930 1040 - - 9 9 - - - - - -
H280 - - - - - - 280 350 2,5 x t 2,5 x t 2,5 x t 2,5 x t
Y750 - - 750 (940) 9 9 - - - - - -
B600 - - - - - - (280) (350) 2,5 x t 2,5 x t 2,5 x t 2,5 x t
R1060 1060 1250 - - 4 4 - - - - - -
H310 - - - - - - 310 400 4 x t 4 x t 3 x t 3 x t
Y930 - - 930 (1180) 4 4 - - - - - -
B760 - - - - - - (310) (400) 4 x t 4 x t 3 x t 3 x t
R1200 1200 1320 - - 3 3 - - - - - -
H360 - - - - - - 360 420 6 x t 6 x t 4 x t 4 x t
Y1030 - - 1030 (1250) 3 3 - - - - - -
B780 - - - - - - (360) (420) 6 x t 6 x t 4 x t 4 x t

NOTA 2: Els nombres entre parèntesis no són requisits de norma, i només tenen valor orientatiu.

PROPIETATS MECÀNIQUES EN 13599

Denominacions Gruix nominal t a) Duresa HV Resistència a la tracció Rm Límit convencional d'elasticitat del 0,2 % Rp0,2 Allargament
mm N/mm² N/mm² A50mm per a gruixos de 0,1 mm fins a 2,5 mm inclosos % A per a gruixos superiors a 2,5 mm %
Material Estat metal·lúrgic des de fins a inclòs mín. màx. mín. màx. mín. màx.
Simbòlica Numèrica mín. mín.
H040 0.10 5 40 65 - - - - - -
R220 - - - - 220 260 - (140) 33 42
H040 0.20 10 40 65 - - - - - -
R200 - - - - 200 250 - (100) - 42
H065 0.10 10 65 95 - - - - - -
Cu-ETP b) Cu-OF Cu-PHC CW004A CW008A CW020A R240 - - - - 240 300 180 - 8 15
H090 0.10 10 90 110 - - - - - -
R290 - - - - 290 360 250 - 4 6
H110 0.10 2 110 - - - - - - -
R360 - - - - 360 - 320 - 2 -

NOTA 2: Els nombres entre parèntesis no són requisits de norma, i només tenen valor orientatiu.
a) Per a gruixos inferiors a 0,10 mm, cal acordar les propietats mecàniques entre el client i el proveïdor.
b) Per a CU-ETP (CW004A) amb gruixos compresos entre 0,10 mm i 0,20 mm inclosos, cal aplicar els valors següents: Rm mín. 200 N/mm2 i A 50 mm mín 28 %

MATERIAL NU

Les bandes han d'estar netes i exemptes de defectes perjudicials, que s'especificaran mitjançant acord entre el client i el proveïdor en el moment de sol·licitar l'oferta i fer la comanda. Normalment, damunt els productes laminats en fred roman una lleu capa residual de lubricant que es considera admissible, excepte indicació en sentit contrari.

RUGOSITAT EN 1654

Cal acordar-la entre el client i el proveïdor en el moment de sol·licitar l'oferta i en confirmar la comanda.

ESTAT DE LA SUPERFÍCIE EN 13599

Els productes han d'estar nets i exemptes de defectes perjudicials, que s'especificaran mitjançant acord entre el client i el proveïdor en el moment de sol·licitar l'oferta i fer la comanda. En el cas dels productes estirats en fred, habitualment roman una lleu capa residual de lubricant que es considera admissible, excepte indicació en sentit contrari. La decoloració és admissible sempre que no sigui perjudicial per a l'ús del producte.

RECOBRIMENTS D'ESTANY

Recobriments d'estany per a fleixos i bandes de coure i aliatges de coure:
Tipus de recobriment Norma
Electrolític EN 14436
En calent EN 13148

ELECTROLÍTIC EN 14436

TIPUS DE PROCEDIMENTS D'ESTANYATGE ELECTROLÍTIC I TIPUS DE RECOBRIMENT D'ESTANY O D'ALIATGE D'ESTANY EN 14436
Procediment Descripció
Procediment per a recobriments electrolítics mats. És l'acabat estàndard del bany electrolític tradicional.
Procediment per a recobriments electrolítics brillants. Els recobriments d'aspecte brillant s'obtenen mitjançant banys que contenen un o més agents de abrillantament (abrillantadors) adients. La seva presència pot ser inconvenient de cara a les operacions posteriors de fusió o de soldadura blana. Per altra banda, pot ser beneficiosa pel que fa a les propietats de fregament (contactes de baix fregament o lliscants).
Procediment per a recobriments electrolítics abrillantats per reflux. Els recobriments abrillantats per reflux s'obtenen escalfant un recobriment electrolític mat per damunt del seu punt de fusió durant alguns segons i refredant-lo tot seguit. Els recobriments conserven la brillantor després de refredar-se. A la pràctica, l'abrillantament per reflux sobre banda no s'utilitza per a recobriments de gruixos superiors a 5 μm (risc de lliscament) ni per als recobriments que ja són brillants.

NOTA: Els recobriments electrolítics d'estany poden experimentar un creixement espontani de filaments metàl·lics (per exemple a causa de l'efecte combinat de la humitat i de les tensions mecàniques). Aquest fenomen s'ha d'evitar en les aplicacions electrotècniques (risc de curtcircuit). Per reduir aquest risc es pot utilitzar l'abrillantament per reflux, amb recobriments d'aliatges d'estany-plom, o amb la inserció d'una subcapa adient.

TIPUS DE RECOBRIMENTS ELECTROLÍTICS D'ESTANY I D'ALIATGES D'ESTANY SEGONS APLICACIÓ EN 14436

Gruix del recobriment en μm Tipus de recobriments
mín. màx. Sn brillant (Snb) Sn mat (Snm) Sn abrillantat per reflux (Snf)
1 As N/A As
0,8 1,2 As N/A *
1,5 2,5 B As B - R
2 4 B - C R B - R
3 6 B - C R N/A
5 B - C R - C N/A

NOTA 1: Aplicacions:

  • N/A: no aplicable
  • B: millora de l'aptitud per a la soldadura blana
  • *: reducció de forces de fregament
  • C: resistència a la corrosió
  • R: reducció de la resistència elèctrica en un contacte
  • As: millora de l'aspecte

NOTA 2: Aquests valors típics tenen caràcter informatiu i poden modificar-se mitjançant acord entre el client i el proveïdor.

COMPOSICIÓ DE L'ESTANY I ELS ALIATGES D'ESTANY EN 14436

Tipus de recobriment Denominació del material Composició en % (fracció màssica)
Sn mín. Altres, total
Sn brillant (Snb) Sn99 99 Resta
Sn mat (Snm) o Sn abrillantat per reflux (Snf) Sn99,50 99,5 Resta

EN CALENT EN 13148

ASPECTE EN 13148. ESTANYATGE PER IMMERSIÓ EN CALENT
Gruixos (valors mitjans) i intervals de gruixos preferits per als recobriments:
Gruix Interval de gruixos Aplicació
µm µm
valor mitjà des de fins a inclòs
1,45 0,7 2,2 Prevenció contra l'oxidació superficial, aspecte decoratiu, disminució de les forces de fregament.
2 1 3 Prevenció contra l'oxidació superficial, aspecte decoratiu, disminució de les forces de fregament.
3,5 2 5 Protecció contra la corrosió
5 3 7 Augment de la vida útil
7,5 5 10 Ajuda a la soldadura blana
10 7 13 Ajuda a la soldadura blana

L'aspecte depèn del tipus de refredament de la pel·lícula líquida, del tipus de recobriment i de la tècnica emprada per eliminar l'excés de metall fos. L'aspecte de la superfície pot ser brillant o mat, o una combinació d'ambdós. L'aspecte del recobriment no n'afecta la idoneïtat. Si hi ha requisits especials pel que fa a l'aspecte del recobriment, cal acordar-los en el moment de sol·licitar l'oferta o fer la comanda.

TOLERÀNCIES DE GRUIX EN 13599/EN 1654

Gruix nominal Tolerància de gruix per a amplàries nominals segons EN 13599/EN 1654
> 10 < I ≤ 200 200 < I ≤ 350 350 < I ≤ 700 700 < I ≤ 1000 1000 < I ≤ 1250
normal (classe A) especial (classe B)
0,05 1) 0,1 ± 10 % 2) - - - - -
0,1 0,2 ± 0,010 ± 0,007 ± 0,015 - - -
0,2 0,3 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,020 ± 0,03 ± 0,04 -
0,3 0,4 ± 0,018 ± 0,012 ± 0,022 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,07
0,4 0,5 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,025 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,08
0,5 0,8 ± 0,025 ± 0,018 ± 0,030 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,09
0,8 1,2 ± 0,030 ± 0,022 ± 0,040 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,10
1,2 1,8 ± 0,035 ± 0,028 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,11
1,8 2,5 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,13
2,5 3,2 ± 0,055 ± 0,040 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,13 ± 0,17
3,2 4,0 - - ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,20
4,0 5,0 - - ± 0,12 ± 0,14 ± 0,17 ± 0,23
5,0 6,0 - - ± 0,14 ± 0,16 ± 0,20 ± 0,26

Mides en mm
1) Inclòs el valor 0,05.
2) ± 10 % del gruix nominal

TOLERÀNCIA DE GRUIX

EN 13148. El gruix de la banda estanyada ha de complir la combinació adient de toleràncies per al gruix de la banda (taula anterior) i l'interval de gruixos del recobriments sol·licitats, per ambdues cares.
EN 14436. El gruix de la banda abans de l'estanyatge ha de complir les toleràncies aproximades que s'indiquen a la taula anterior. La tolerància de gruix de la banda estanyada ha de tenir en compte els gruixos mínim i màxim del recobriment.

TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA DE LES BANDES

Gruix nominal t Toleràncies de tall Estàndard per Vinco 1) Toleràncies d'amplària per a amplàries nominals segons EN 13599/ EN 1654
< 3-15 15-50 50-150 >150 fins a 50 inclòs superior a 50 fins a 100 inclòs superior a 100 fins a 200 inclòs superior a 200 fins a 350 inclòs superior a 350 fins a 500 inclòs superior a 500 fins a 700 inclòs superior a 700 fins a 1250 inclòs
0,05 0,1 - - - - 0;+0,21) - - - - - -
0,1 0,2 0;+0,153) 0;+0,153) 0;+0,153) 0;+0,23) 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
0,2 0,4 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
0,4 1 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,2 0;+0,24 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
1 1,5 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+1,0 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0
1,5 2 acord comercial 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+1,0 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0
2 2,5 acord comercial 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,7 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0 0;+2,5
2,5 3 acord comercial acord comercial 0;+0,32 0;+0,35 0;+1,0 0;+1,1 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0 0;+2,5 0;+3,0
3 5 acord comercial acord comercial 0;+0,32 0;+0,35 0;+2,0 0;+2,3 0;+2,5 0;+3,0 0;+4,0 0;+5,0 0;+6,0

Mides en mm.
1) Inclòs el valor t=0,05
2) Altres toleràncies dimensionals més restringides són factibles mitjançant acord comercial.
3) Inclòs el valor t=0,1

TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA 13599

Tolerància de llargària de xapes gruixudes, xapes fines i bandes tallades en tires de fins a 5.000 mm.
Llargària Gruix nominal Tolerància de llargària
En brut de laminatge (M) fins a 25 inclòs ± 50
Llargària fixa (F) superior a 5 inclòs 0; +10
superior a 5 fins a 10 inclòs 0; +15

Mides en mm

TOLERÀNCIES DE FORMA

Amplària nominal (W) Toleràncies de corbament de vores mitjançant acord comercial Toleràncies segons norma EN 13599 per al corbament de vores
Desviació màxima
1.000 mm
Gruix (t)
Desviació màxima
1.000 mm
Gruix (t)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm t ≤ 0,5 mm 0,5 < t ≤ 1,20 mm 1,20 < t ≤ 2,50 mm 2,50 < t ≤ 3,20 mm 3,20 < t ≤ 5,00 mm
3 ≤ W < 6 2,50 4,00
6 < W ≤ 10 2,00 3,00
10 < W ≤ 15 1,00 1,50 7,00 1) 10,00
15 < W ≤ 20 1,00 1,50 4,00 6,00 8,00
20 < W ≤ 30 0,50 1,00 4,00 6,00 8,00
30 < W ≤ 50 0,50 1,00 3,00 4,00 6,00 7,00 *mitjançant acord comercial
50 < W ≤ 350 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
350 < W ≤ 1250 - - 2,00 3,00 4,00 5,00

Mides en mm
1) Amplària nominal 10 mm inclosa.

* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.