Top
Capacitats

Capacitats productives

 

Rang de tallament

Som especialistes en el tallament de tires estretes i toleràncies de precisió en gruix i amplària.

Gràf. Rang de producció en tallament

Nota: Per a alguns materials i amplàries és possible arribar a 6 mm de gruix.
Consulteu altres combinacions d'amplària i gruix.

 

Fleix en rodet

Disposem de línies de bobinat per al subministrament de fleix en bobines de fins a 2.000 kg.

Gràf. Capacitat de fleix en rodet

Aquests formats ofereixen els següents avantatges competitius: 

  • Increment de productivitat per l'eliminació del nombre de canvis de màquina.
  • Reducció del nombre de ajustatges.
  • Major aprofitament del material.
  • Major fiabilitat en el procés gràcies a l'alta uniformitat del fleix.
 

 

Fleix en format Helycoil

També oferim l'opció d'entrega del fleix en aquesta configuració d'alta productivitat.
 

Gràf. Capacitat de fleix en rodet

Imatge. Helycoil amb separadors de cartó

   

 

Tipus de cantell/vora

Podem subministrar el fleix amb vores cisallades (GK) o amb vores especials (SK). Per als cantells especials hi ha l'opció de laminatge(amb cantells arrodonits) o d'arrencament de llimalla (cantells mecanitzats).
Per als fleixos recoberts, la vora pot estar recoberta també, en funció del tipus i l'amplària.
 
 
 
 

 

Fleix perfilat

Tenim capacitat per subministrar fleix perfilat segons plànol del client

.Fleix_perfilat_vinco

 

 

Fleix aplacat

Fleix aplacat / Bonded Strip
Podem subministrar fleix inserit i aplacat.
 
 
 
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.