Top

Acer baix carboni: Recobriment en continu per immersió en calent. Galvanitzat.

  Composició química
Classificació simbòlica Classificació
 numèrica  
Norma europea (EN) Tipus de recobriment disponibles C màx. Si màx. Mn màx. P màx. S màx. Ti màx. Altotal Nb màx.
DX51D 1.0226 EN 10346 +Z +ZA +AZ 0,18 0,50 1,20 0,12 0,045 0,30 - -
DX52D 1.0350 EN 10346 +Z +ZA +AZ 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 - -
DX53D 1.0355 EN 10346 +Z +ZA +AZ 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30    
DX54D 1.0306 EN 10346 +Z +ZA +AZ 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 - -
DX56D 1.0322 EN 10346 +Z +ZA +AZ 0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30 - -
HX300LAD 1.0932 EN 10346 +Z +ZA +AZ 0,11 0,50 1,00 0,030 0,025 0,15 ≤ 0,1 0,09
HX420LAD 1.0935 EN 10346 +Z +ZA +AZ 0,11 0,50 1,40 0,030 0,025 0,15 ≥ 0,015 0,09

 

Tipus de recobriment Descripció
+Z Productes galvanitzats (zinc)
+ZA Productes recoberts amb aliatge de zinc-alumini
+AZ Productes recoberts amb aliatge d'alumini-zinc

Nota: És possible subministrar fleixos amb recobriments +ZF (zinc-ferro) i +AS (alumini-silici).

 

  Equivalències internacionals aproximades
Classificació simbòlica Classificació
 numèrica  
Norma europea (EN) EE.UU (AISI) JAPÓ (JIS) XINA (GB)
                 
DX51D + Z 1.0226 EN 10346 CS Types A, B, C A653 - - DX51D + Z GB/T 2518
DX52D + Z 1.0350 EN 10346            
DX53D + Z 1.0355 EN 10346            
DX54D + Z 1.0306 EN 10346            
DX56D + Z 1.0322 EN 10346            
HX300LAD + Z 1.0932 EN 10346            
HX420LAD + Z 1.0935 EN 10346            
  Propietats mecàniques i requisits de duresa
  Límit elàstic Resistència a la tracció Allargament
Classificació simbòlica Classificació
 numèrica 
Norma europea (EN) ReL Mpa Rm MPa A80 1)% mín.
DX51D 1.0226 EN 10346 - 270 - 500 22
DX52D 1.0350 EN 10346 140 - 300 270 - 420 26
DX53D 1.0355 EN 10346 140 - 260 270 - 380 30
DX54D 1.0306 EN 10346 120 - 220 260 - 350 36
DX56D 1.0322 EN 10346 120 - 180 260 - 350 39

1) Els valors mínims d'allargament disminueixen en 4 unitats per a gruixos t ≤ 0,50 mm i en 2 unitats per a gruixos entre 0,50 mm < t ≤ 0,70 mm.

 

  Propietats mecàniques i requisits de duresa
Classificació simbòlica Classificació
 numèrica 
Norma europea (EN) Límit convencional a Rp0,2 MPa Resistència a la tracció Rm Mpa Allargament A802), mín.
HX300LAD 1.0932 EN 10346 300 - 380 380 - 480 23
HX420LAD 1.0935 EN 10346 420 - 520 470 - 590 17

2) Els valors mínims d'allargament disminueixen en 4 unitats per a gruixos t ≤ 0,50 mm i en 2 unitats per a gruixos entre 0,50 mm < t ≤ 0,70 mm.

QUALITAT SUPERFICIAL

CARACTERÍSTIQUES DELS RECOBRIMENTS 

ACER GALVANITZAT segons EN 10142

 

MASSA DE REVESTIMENT

Denominació del recobriment Massa total mínima del recobriment, ambdues superfícies en g/m2 Valors indicatius teòrics per al gruix del recobriment per superfície en l'assaig d'un punt (µm) Densitat g/cm3
Assaig de tres punts Assaig d'un punt Valor habitual Rang
Z100 100 85 7 5-12 7,1
Z140 140 120 10 7-15 7,1
Z275 275 235 20 15-27 7,1
Z450 450 385 32 24-42 7,1
ZA095 95 80 7 5-12 6,9
ZA185 185 155 14 10-20 6,9
AZ100 100 85 13 9-19 3,8
AZ150 150 130 20 15-27 3,8

 

ACABAT DEL RECOBRIMENT

Producte Tipus Descripció
Productes galvanitzats (Z) Florejat normal (N) Aquest acabat s'obté a partir de la solidificació natural del recobriment de zinc. En funció de les condicions de galvanització, és possible que no s'obtingui el florejat o que s'obtinguin cristalls de zinc de mida i florejat diferents. Això no afecta la qualitat del recobriment. Si es desitja un florejat marcat, cal indicar-ho de manera expressa en el moment de sol·licitar l'oferta o fer la comanda.
Florejat mínim (M) Aquest acabat s'obté mitjançant un control adequat del procés de solidificació. El florejat de la superfície serà més feble, i en alguns casos pot no ser visible a simple vista. Podeu sol·licitar aquest acabat si el florejat normal (N) no satisfà els requisits d'aparença de la superfície.
Sense flor (SF) També és possible el subministrament sense flor (fora de norma)
Productes recoberts amb aliatge de zinc-alumini (ZA) L'acabat del recobriment té una lluïssor metàl·lica, que s'obté a causa del creixement lliure dels cristalls de zinc-alumini durant la solidificació normal. En funció de les condicions de fabricació, poden aparèixer cristalls de mides i florejat diferents. Això no afecta la claredat del recobriment.
Productes recoberts amb aliatge d'alumini-zinc (AZ) Els productes s'han de subministrar amb un florejat normal. El florejat normal és un acabat superficial que presenta una lluïssor metàl·lica que s'obté a causa del creixement lliure dels cristalls d'alumini-zinc durant la solidificació normal.

 

QUALITAT SUPERFICIAL

Qualitat Descripció
Acabat ordinari (A): Les imperfeccions, com ara granulats, marques, estries, picadures, variacions en l'aparença de la superfície, taques fosques, marques de ratllades i petits defectes de passivació, són admissibles. Poden aparèixer defectes a causa de desnivells per tracció o excessos de gruix locals. També és possible l'aparició de costellats a les bobines i de línies de cedència.
Acabat millorat (B): La qualitat superficial B s'obté mitjançant una passada superficial (skin-pass). Amb aquest acabat superficial, poden considerar-se admissibles petites imperfeccions, com ara defectes atribuïbles a desnivells per tracció, marques d'skin-pass, ratllades lleus, marques d'estructura superficial, excessos de gruix i defectes lleus de passivació. NOTA: Per a aplicacions especials, els productes amb recobriment d'alumini-silici per immersió en fred (AS) poden subministrar-se amb acabat brillant mitjançant acord en el moment de sol·licitar l'oferta i fer la comanda. En aquests casos, la superfície serà del tipus "B".
Qualitat superior (C): La qualitat superficial C s'obté mitjançant una passada superficial (skin-pass). La superfície controlada ha de permetre l'aplicació d'un acabat de pintura d'alta qualitat. L'altra superfície ha de tenir almenys les característiques superficials de la qualitat B.
Rugositat En el moment de sol·licitar l'oferta o fer la comanda, cal acordar un rang de rugositat de la superfície (valors Ra) i el mètode de verificació d'aquest rang. Això no s'aplica a la condició d'skin-pass (qualitat superficial A).
 

 

TRACTAMENT SUPERFICIAL DE PROTECCIÓ

Acabat Descripció
Passivació química (C) La passivació química protegeix la superfície de la humitat i redueix el risc de formació de productes de corrosió durant l'emmagatzematge i el transport. Les variacions locals de color derivades d'aquest tractament són admissibles i no afecten la qualitat.
Untatge (O) Aquest tractament també redueix el risc de formació de productes de corrosió. S'ha de poder eliminar la capa d'oli amb dissolvents desgreixadors adients que no afectin negativament el recobriment.
Passivació química i untatge (CO) En cas que calgui augmentar la protecció contra la formació de productes de corrosió, es pot acordar la combinació d'aquests tractaments superficials.
Fosfatatge (P) Aquest tractament millora l'adherència i l'efecte protector del recobriment aplicat per l'encarregat del procés. També redueix el risc de corrosió durant el transport i l'emmagatzematge.
Fosfatatge i untatge (PO) La combinació de fosfatatge i untatge (PO) pot millorar la capacitat de conformació
Segellament (S) Aplicació d'un recobriment transparent de pel·lícula orgànica d'aproximadament 1 g/m² en una cara o ambdues (mitjançant acord comercial). Aquest tractament ofereix protecció addicional contra alguns tipus de corrosió i incrementa la protecció contra les marques d'empremtes dactilars. Pot millorar les característiques de lliscament durant les operacions de conformació i es pot emprar com a emprimació per a una aplicació posterior de pintura. El recobriment tipus S s'ha d'acordar en sol·licitar l'oferta i fer la comanda.
Sense tractament (U)  

Si el comprador no desitja que s'efectuï l'untatge i/o la passivació química de les superfícies, haurà d'indicar-ho clarament en el moment de sol·licitar l'oferta i fer la comanda.

TOLERÀNCIES DE GRUIX

 Toleràncies de gruix segons EN 10143 per a amplàries nominals.   
  DX51D DX53D, DX54D, DX56D HX300LAD HX420LAD
Gruix nominal t Toleràncies normals per a una amplària nominal w Toleràncies restringides (S) per a una amplària nominal w Toleràncies normals per a una amplària nominal w Toleràncies restringides (S) per a una amplària nominal w Toleràncies normals per a una amplària nominal w Toleràncies restringides (S) per a una amplària nominal w Toleràncies normals per a una amplària nominal w Toleràncies restringides (S) per a una amplària nominal w
1200 < w ≤ 1500  1200 < w ≤ 1500 1200 < w ≤ 1500 1200 < w ≤ 1500  1200 < w ≤ 1500  1200 < w ≤ 1500  1200 < w ≤ 1500  1200 < w ≤ 1500
0,20 < t ≤ 0,35 ± 0,06 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,035 - - - -
0,35 < t ≤ 0,40 ± 0,06 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,035 ± 0,06 ± 0,045 ± 0,07 ± 0,050
0,40 < t ≤ 0,60 ± 0,06 ± 0,045 ± 0,05 ± 0,040 ± 0,07 ± 0,050 ± 0,08 ± 0,060
0,60 < t ≤ 0,80 ± 0,07 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,045 ± 0,08 ± 0,060 ± 0,09 ± 0,070
0,80 < t ≤ 1,00 ± 0,08 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,050 ± 0,09 ± 0,070 ± 0,11 ± 0,080
1,00 < t ≤ 1,20 ± 0,09 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,060 ± 0,11 ± 0,080 ± 0,13 ± 0,090
1,20 < t ≤ 1,60 ± 0,13 ± 0,08 ± 0,11 ± 0,070 ± 0,14 ± 0,090 ± 0,16 ± 0,110
1,60 < t ≤ 2,00 ± 0,15 ± 0,09 ± 0,13 ± 0,080 ± 0,17 ± 0,110 ± 0,19 ± 0,120
2,00 < t ≤ 2,50 ± 0,17 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,100 ± 0,20 ± 0,130 ± 0,22 ± 0,150
2,50 < t ≤ 3,00 ± 0,20 ± 0,14 ± 0,17 ± 0,120 ± 0,22 ± 0,150 ± 0,25 ± 0,180
3,00 < t ≤ 5,00 ± 0,24 ± 0,18 ± 0,20 ± 0,16 ± 0,24 ± 0,18 ± 0,27 ± 0,24
5,00 < t ≤ 6,50 ± 0,25 ± 0,20 ± 0,22 ± 0,18 ± 0,25 ± 0,20 ± 0,29 ± 0,26

Mides en mm

 

TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA

Toleràncies en bandes amples obtingudes per tallament longitudinal d'amplària inferior a 600 mm
    tolerancias de corte estándar para VINCO 1) Toleràncies d'amplària per a amplàries nominals segons norma EN 10143 de:
Classe de tolerància Gruix nominal t 3-15 15-50 50-150 >150 w < 125 125 ≤ w < 250 250 ≤ w < 400 400 ≤ w < 600
   t < 0,6 - - - - 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,7 0;+1,0
  0,6 ≤  t < 1,0 - - - - 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,9 0;+1,2
Normal 1,0 ≤  t < 2,0 - - - - 0;+0,6 0;+0,8 0;+1,1 0;+1,4
  2,0 ≤  t ≤ 3,0 - - - - 0;+0,7 0;+1,0 0;+1,3 0;+1,6
  3,0 <  t ≤ 5,0 - - - - 0;+0,8 0;+1,1 0;+1,4 0;+1,7
  5,0 <  t ≤ 6,5 - - - - 0;+0,9 0;+1,2 0;+1,5 0;+1,8
  0,20 ≤ t < 0,40 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,5
  0,40 ≤ t < 0,60 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,20 0;+0,24 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,5
  0,60 ≤ t < 1,00 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,20 0;+0,24 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6
  1,00 ≤ t < 1,50 0;+0,20 0;+0,20 0;+0,20 0;+0,3 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,7
Restringida (S) 1,50 ≤ t < 2,00 acord comercial 0;+0,26 0;+0,30 0;+0,32 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,7
  2,00 ≤ t < 2,50 acord comercial 0;+0,26 0;+0,30 0;+0,32 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,8
  2,50 ≤ t ≤ 3,00 acord comercial acord comercial 0;+0,32 0;+0,35 0;+0,4 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,8
  3,00 < t ≤ 5,00 acord comercial acord comercial 0;+0,32 0;+0,35 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,7 0;+0,9
  5,0 < t ≤ 6,5 - - - - 0;+0,6 0;+0,7 0;+0,8 0;+1,0

Mides en mm.
1) Altres toleràncies dimensionals més restringides són factibles mitjançant acord comercial. .

 

TOLERÀNCIES DE FLETXA

Amplària nominal (W) Toleràncies de corbament de vores mitjançant acord comercial
Desviació màxima
2.000 mm
Gruix (t)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm
3 ≤ W < 6 10,00 15,00
6 < W ≤  10 8,00 12,00
10 < W ≤  20 4,00 6,00
20 < W ≤  350 2,00 4,00

Mides en mm

* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.