Top

Acer alt carboni: Tremp bainític

Classificació simbòlica Classificació
 numèrica
Norma europea (EN) Composició química
C Si Mn P màx. S màx. Cr V Ni
C60S 1.1211 EN 10132-4 0,57 - 0,65 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 0,025 0,025 màx. 0,40 - màx. 0,40
C67S 1.1231 EN 10132-4 0,65 - 0,73 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 0,025 0,025 màx. 0,40 - màx. 0,40
C75S 1.1248 EN 10132-4 0,70 - 0,80 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 0,025 0,025 màx. 0,40 - màx. 0,40
Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma europea (EN) Equivalències internacionals aproximades
EE.UU (AISI) Japó (JIS) Xina (GB)
                 
C60S 1.1211 EN 10132-4            
C67S 1.1231 EN 10132-4 1065 A505/506 SUP 10 G4802 70 GB/T 1222
C75S 1.1248 EN 10132-4 1074 A682/684 - - - -
Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma europea (EN)
C60S 1.1211 EN 10132
C67S 1.1231 EN 10132
C75S 1.1248 EN 10132
  • En el moment de la publicació d'aquesta informació, les característiques mecàniques no s'especifiquen en cap norma.
  • Cal acordar les propietats mecàniques en el moment de cursar la comanda. 
  • Els valors típics es troben dins del rang de 900-1400 N/mm2.
  • L'especificació de resistència/duresa es troba en un rang de 150 N/mm² o de 50 HV, excepte en cas d'acord comercial exprés.

A tall informatiu, es presenta la taula següent que reflecteix la diferència entre el tremp bainític i el tremp martensític

Diferència entre el tremp bainític i el tremp martensític

 

EN 10132-4:2000

  • Els requisits pel que fa a la rugositat poden acordar-se en el moment de sol·licitar l'oferta o la comanda.

TOLERÀNCIES DE GRUIX

A) Toleràncies d'espessor especificades per a fleixos laminats en fred i fleixos en tires obtinguts de fleixos de precisió de l'ample de laminació w.
Segons norma EN 10140:2006
Gruix nominal t Toleràncies de gruix segons EN 10140 per a amplàries nominals w de:
<125 ≥ 125 i <600
> A
normal
B
fi
C
precís
A
normal
B
fi
C
precís
- 0,10 ± 0,008 ± 0,006 ± 0,004 ± 0,010 ± 0,008 ± 0,005
0,10 0.15 ±0,010 ± 0,008 ± 0,005 ± 0,015 ± 0,012 ± 0,010
0,15 0,25 ±0,015 ± 0,012 ± 0,008 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010
0,25 0.40 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012
0,40 0,60 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015
0,60 1,00 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020
1,00 1.50 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,040 ± 0,035 ± 0,025
1,50 2.50 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030
2,50 4.00 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035
4,00 6.00 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,070 ± 0,055 ± 0,040

Mides en mm.

 

TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA

Toleràncies d'amplària per a fleixos amb vores cisallades Toleràncies de tall Estàndard per Vinco 1) Toleràncies d'amplària per a amplàries nominals segons norma EN 10140 de:
Gruix nominal t 3-15 15-50 50-150 >150 <125 ≥ 125 and <250 ≥250 and <600
>= < A B A B A B
0,1 0,4 ± 0,075 2) ± 0,075 2) ± 0,075 2) ± 0,10 2) ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18
0,4 0,7 ± 0,085 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18
0,7 1,0 ± 0,085 3) ± 0,09 3) ± 0,10 3) ± 0,12 3) ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20
1,0 1,5 ± 0,10 4) ± 0,10 4) ± 0,10 4) ± 0,15 4) ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20
1,5 2,5 acord comercial ± 0,13 5) ± 0,15 5) ± 0,16 5) ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,20
2,5 2,6 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25
2,6 4,1 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30
4,1 6,1 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,45 ± 0,35

Mides en mm.

1) Altres toleràncies dimensionals més restringides són factibles mitjançant acord comercial.

2) Inclòs el valor t= 0,4 

3) Inclòs el valor t= 1

4) Inclòs el valor t= 1,5

5) Inclòs el valor t= 2,5

 

TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA

Toleràncies de llargària Toleràncies més restringides factibles mitjançant acord comercial Tolerància positiva respecte a la llargària nominal segons norma EN 10140 per a la
Llargària nominal L Classe A Classe B
L ≤ 1000 +2 +10 +6
1000 < L ≤ 2500 +0,002 L +0,01 L +6
L > 2500 +0,002 L +0,01 L +0,003 L

Mides en mm

 

TOLERÀNCIES DE FLETXA

Amplària nominal (W) Toleràncies més restringides de corbament de vores factibles mitjançant acord comercial Toleràncies segons norma EN 10140 per al corbament de vores
Desviació màxima 1000 mm
Gruix (t) Classe A (normal) (desviació màxima) Classe B (FS) (reduïda) (desviació màxima)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm
3 ≤ W < 6 2,50 4,00 - -
6 < W ≤  10 2,00 3,00 - -
10 < W ≤  20 1,00 1,50 5,00 2,00
20 < W <  25 1,00 1,50 5,00 2,00
25 ≤ W < 40 1,00 1,50 3,50 1,50
40 ≤ W < 125 1,00 1,50 2,50 1,25
125 ≤ W ≤ 350 1,00 1,50 2,00 1,00
350 < W < 600 - - 2,00 1,00

El valor absolut de la tolerància es pot dividir dins d'aquest rang.

 

ONDULACIÓ / PLANITUD LONGITUDINAL

La tolerància de planicitat dels fleixos en tires en la direcció de laminatge ha de ser de 10 mm com a màxim sobre 1.000 mm. Qualsevol altre requisit de planicitat haurà d'acordar-se en efectuar la comanda. 
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.