Top

Acer baix carboni: Laminat en calent - Decapat

Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma europea (EN) Composició química
C màx. Si màx. Mn màx. P màx. S màx. N màx.
DD11 1.0332 EN 10111 0,12 - 0,600 0,045 0,045 -
DD13 1.0335 EN 10111 0,08 - 0,400 0,030 0,030 -
DD14 1.0389 EN 10111 0,08 - 0,350 0,025 0,025 -
S235JR 1.0037 EN 10025 0,17 - 1,40 0,045 0,045 0,009
S355JO 1.0553 EN 10025 0,20 0,55 1,60 0,040 0,040 0,009

 

 

Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma europea (EN) Denominacions antigues Equivalències internacionals aproximades
EE.UU (AISI) Japó (JIS) Xina (GB)
DD11 1.0332 EN 10111   CS Type B A1011 SPHD/ HR 1 G3131 08 GB/T 710
DD13                  
DD14                  
S235JR 1.0037 EN 10025 St37-2            
S355JO 1.0553 EN 10025 St52-3U            

 

  PROPIETATS MECÀNIQUES I REQUISITS DE DURESA
ReL N/mm² Rm màx. N/mm² Allargament mínim % Garantia de les característiques mecàniques 1)
Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma europea (EN) L0 = 80 mm L0 = 5,65 √S0
1,5 ≤ e < 2 2 ≤ e ≤ 5 1,5 ≤ e < 2 > 2 ≤ e < 3 3 ≤ e ≤ 5
DD11 1.0332 EN 10111 170 - 360 170 - 340 440 23 24 28 1 mes
DD13 1.0335 EN 10111 170 - 330 170 - 310 400 28 29 33 6 mesos
DD14 1.0389 EN 10111 170 - 310 170 - 290 380 31 32 36 6 mesos

1) La garantia i les característiques mecàniques fan referència a la data de producció del material i en cap cas estan vinculades a la data de subministrament.

 

  Límit elàstic mínim, ReH, en N/mm2 Resistència a la tracció, Rm, en N/mm² Allargament mínim, en %
Gruix nominal, en mm Gruix nominal, en mil·límetres L0 = 80 mm; Gruix nominal, en mm L0 = 5,65 √S0 Gruix nominal, en mm
Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma europea (EN) ≤ 5 < 3 ≥ 3 ≤ 5 ≤ 1 > 1
≤ 1,5
> 1,5
≤ 2
> 2
≤ 2,5
> 2,5
< 3
≥ 3
S235JR 1.0037 EN 10025 235 360 - 510 340 - 470 17 18 19 20 21 26
15 16 17 18 19 24
S355JO 1.0553 EN 10025 355 510 - 680 490 - 630 14 15 16 17 18 22
12 13 14 15 16 20

 

  • S'ha de prendre com a referència la EN10111.
  • Cal indicar el tipus de recobriment en el moment de cursar la comanda.

TOLERÀNCIES DE GRUIX  

Gruix nominal Toleràncies de gruix segons EN 10051 per a amplàries nominals de
> ≤ 1200 > 1200 ≤ 1500
- 2,00 ± 0,13 ± 0,14
2,00 2,50 ± 0,14 ± 0,16
2,50 3,00 ± 0,15 ± 0,17
3,00 4,00 ± 0,17 ± 0,18
4,00 5,00 ± 0,18 ± 0,20
5,00 6,00 ± 0,20 ± 0,21

Mides en mm
Toleràncies de gruix per a làmines/plaques en acers de resistència normal a la deformació a temperatures elevades (categoria A).  

 

TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA

Toleràncies d'amplària per a fleixos amb vores cisallades 1)
Gruix nominal t  Tolerancias de corte estándar para VINCO 1) Toleràncies de d'amplària per a amplàries nominals segons EN 10051 de
3-15 15-50 50-150 >150 ≤ 1200 > 1200 ≤ 1500
>
- 2,00 acord comercial ± 0,13 ± 0,15 ± 0,16 ± 0,17 ± 0,19
2,00 2,50 acord comercial ± 0,13 ± 0,15 ± 0,16 ± 0,18 ± 0,21
2,50 3,00 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,20 ± 0,22
3,00 4,00 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,22 ± 0,24
4,00 6,00 acord comercial acord comercial ± 0,16 ± 0,175 ± 0,24 ± 0,26

Mides en mm
1) Per a altres toleràncies dimensionals més restringides, consulteu-nos.

 

TOLERÀNCIES DE FLETXA

Amplària nominal (W) Toleràncies de corbament de vores mitjançant acord comercial
Desviació màxima
2.000 mm
Gruix (t)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm
3 ≤ W < 6 10,00 15,00
6 < W ≤  10 8,00 12,00
10 < W ≤  20 4,00 6,00
20 < W ≤  350 2,00 4,00

Mides en mm
En el cas dels fleixos laminats en calent decapats, cal acordar les toleràncies de fletxa segons EN 10051 en cursar la comanda.

 

ONDULACIÓ / PLANITUD LONGITUDINAL

La tolerància de planicitat dels fleixos en tires en la direcció de laminatge ha de ser de 10 mm com a màxim sobre 1.000 mm. Qualsevol altre requisit de planicitat haurà d'acordar-se en efectuar la comanda.
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.