Top

Acer baix carboni: Estanyat

La composició química no queda especificada en norma i queda determinada per les característiques mecàniques.

Element % del pes (màxim, tret que es fixi un altre valor)
(Tipus A) (Tipus B)
C 0,04 - 0,08 0,09 - 0,12
Mn 0,18 - 0,35 0,30 - 0,50
S 0,02 0,02
P 0,02 0,02
Si 0,03 0,03
Cu 0,08 0,08
Ni 0,08 0,08
Sn 0,02 0,02
As 0,02 0,02
Mo 0,02 0,02
Cr 0,08 0,08
N 0,008 0,008
Al 0,02 - 0,08 0,02 - 0,08
Altres 0,02 0,02

Els acers de tipus B no són adients per a aplicacions de soldadura.

 

Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma europea (EN)
TS230 1.0371 EN 10202
TS245 1.0372 EN 10202
TS260 1.0379 EN 10202
TS275 1.0375 EN 10202
TH415 1.0377 EN 10202
TH620 1.0374 EN 10202
  Equivalències internacionals aproximades
Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma europea (EN) Denominació especifica en les normes europees EN 10202 i EN 10203 EE.UU (AISI) Japó (JIS) Xina (GB)
           
TS230 1.0371 EN 10202 T50BA            
TS245 1.0372 EN 10202 T52BA            
TS260 1.0379 EN 10202 T55BA            
TS275 1.0375 EN 10202 T57BA            
TH415 1.0377 EN 10202 T61CA            
TH620 1.0374 EN 10202 DR620            
Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma europea (EN) Propietats mecàniques i requisits de duresa
Límit elàstic a 0,2 % (Rp) N/mm² Resistència a la tracció (Rm) N/mm²
Valors nominals Desv. Valors esperats Desv.
TS230 1.0371 EN 10202 230 ± 50 325 ± 50
TS245 1.0372 EN 10202 245 ± 50 340 ± 50
TS260 1.0379 EN 10202 260 ± 50 360 ± 50
TS275 1.0375 EN 10202 275 ± 50 375 ± 50
TH415 1.0377 EN 10202 415 ± 50 435 ± 50
TH620 1.0374 EN 10202 620 ± 50 625 ± 50

 

VALORS DE DURESA - XAPES DE REDUCCIÓ SIMPLE EN 10202

Valors de duresa Rockwell HR Tm (amb valor orientatiu)
Gruix (mm) t ≤ 0,21 0,21 < t ≤ 0,28 t > 0,28
Tipus nous Valor nominal Desv. Valor nominal Desv. Valor nominal Desv.
TS230 Màx. 53 - Màx. 52   Màx. 51 -
TS245 53 ± 4 52 ± 4 51 ± 4
TS260 56 ± 4 55 ± 4 54 ± 4
TS275 58 ± 4 57 ± 4 56 ± 4
TH415 62 ± 4 61 ± 4 60 ± 4
TH620 - - - - - -

ACABAT SUPERFICIAL

ACABATS RECONEGUTS EN 10202
Acabat del producte Codi Acer base Rugositat nominal de l'acer base μm Ra Termes i definicions
Brillant BR Suau ≤ 0,35 Acabat que s'obté utilitzant en el tren de trempatge cilindres de treball amb rectificat fi i, en el cas de la llauna, refonent la capa d'estany.
Pedra fina FS Pedra fina 0,25 - 0,45 Acabat caracteritzat per estries direccionals que s'obté utilitzant en el tren de trempatge cilindres de treball amb un rectificat menys fi que en el cas de l'acabat brillant, i, en el cas de la llauna, refonent la capa d'estany.
Pedra ST Pedra 0,35 - 0,60 Acabat caracteritzat per estries direccionals que s'obté utilitzant en el tren de trempatge cilindres de treball amb un rectificat menys fi que en el cas de l'acabat brillant, i, en el cas de la llauna, refonent la capa d'estany.
Argent SG Granallat ≥ 0,90 Producte de llauna amb la capa d'estany refosa, que s'obté utilitzant en el tren de trempatge cilindres granallats.
Mat MM Granallat Variable Producte de llauna que s'obté utilitzant en el tren de trempatge cilindres granallats i evitant la refosa de la capa d'estany.

 

RECOBRIMENT 

VALORS PUNTUALS PER A RECOBRIMENTS D'ESTANY EN 10202
Recobriment nominal g/m² Aplicacions amb soldadura de gran velocitat (HS) Altres aplicacions (SP)
g/m² mín. g/m² màx. g/m² mín. g/m² màx.
2,80 2,3 3,9 2,3 Sense requisits tècnics
5,60 4,7 7,2 4,7 Sense requisits tècnics
8,40 7,15 Sense requisits tècnics 7,15 Sense requisits tècnics
11,20 9,55 Sense requisits tècnics 9,55 Sense requisits tècnics

TOLERÀNCIES DE GRUIX

Toleràncies de gruix i desgruixament de vora segons EN 10202
El gruix del material ha de complir les condicions següents:
a) La desviació respecte al gruix acordat, mesurat a la línia central de la banda, no ha de ser superior al ± 5 %.
b) La desviació respecte al gruix acordat, mesurat en qualsevol punt a distància no inferior a 6 mm de la vora cisallada, ha de estar entre el +5 % i el -8 %.

 

TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA

Gruix nominal Toleràncies dimensionals d'amplària per a fleixos amb vores cisallades mitjançant acord comercial 1)
3-15 15-50 50-150 >150
>= <
0,20 2) 0,40 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,20
0,40 1,00 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,20 0;+0,24
1,00 1,50 0;+0,20 0;+0,20 0;+0,20 0;+0,30
1,50 2,50 acord comercial 0;+0,26 0;+0,30 0;+0,32
2,50 5,00 acord comercial acord comercial 0;+0,32 0;+0,35

Mides en mm.

1) Altres toleràncies dimensionals més restringides són factibles mitjançant acord comercial.. 

2) Inclòs el valor t=0.20.

 

TOLERÀNCIES DE FLETXA

Amplària nominal (W) Toleràncies de corbament de vores mitjançant acord comercial
Desviació màxima
2.000 mm
Gruix (t)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm
3 ≤ W < 6 10,00 15,00
6 < W ≤  10 8,00 12,00
10 < W ≤  20 4,00 6,00
20 < W ≤  350 2,00 4,00

Mides en mm

* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.