Top

Stal Niskowęglowa: Cynowane

Skład chemiczny nie jest określany w normach.

Element % wagi (maksymalna, chyba, że zostanie ustanowiona inna wartość)
(Typ A) (Typ B)
C 0,04 - 0,08 0,09 - 0,12
Mn 0,18 - 0,35 0,30 - 0,50
S 0,02 0,02
P 0,02 0,02
Si 0,03 0,03
Cu 0,08 0,08
Ni 0,08 0,08
Sn 0,02 0,02
As 0,02 0,02
Mo 0,02 0,02
Cr 0,08 0,08
N 0,008 0,008
Al 0,02 - 0,08 0,02 - 0,08
Inne 0,02 0,02

Stale Typu B nie są dostosowane do spawania.

 

Klasyfikacja symboliczna Klasyfikacja numeryczna Norma Europejska (EN)
TS230 1.0371 EN 10202
TS245 1.0372 EN 10202
TS260 1.0379 EN 10202
TS275 1.0375 EN 10202
TH415 1.0377 EN 10202
TH620 1.0374 EN 10202
  Szacunkowe odpowiedniki międzynarodowe
Klasyfikacja symboliczna Klasyfikacja numeryczna Norma Europejska (EN) Oznaczenia szczegółowe w Normach Europejskich EN 10202 i EN 10203 USA (AISI) Japonia (JIS) Chiny (GB)
           
TS230 1.0371 EN 10202 T50BA            
TS245 1.0372 EN 10202 T52BA            
TS260 1.0379 EN 10202 T55BA            
TS275 1.0375 EN 10202 T57BA            
TH415 1.0377 EN 10202 T61CA            
TH620 1.0374 EN 10202 DR620            
Klasyfikacja symboliczna Klasyfikacja numeryczna Norma Europejska (EN) Właściwości mechaniczne i wymogi dotyczące twardości
Limit plastyczności przy 0,2% (Rp) N/mm² Wytrzymałość na rozciąganie, Rm, w N/mm²
Wartości nominalne Odchyłka Oczekiwane wartości Odchyłka
TS230 1.0371 EN 10202 230 ± 50 325 ± 50
TS245 1.0372 EN 10202 245 ± 50 340 ± 50
TS260 1.0379 EN 10202 260 ± 50 360 ± 50
TS275 1.0375 EN 10202 275 ± 50 375 ± 50
TH415 1.0377 EN 10202 415 ± 50 435 ± 50
TH620 1.0374 EN 10202 620 ± 50 625 ± 50

 

WARTOŚCI TWARDOŚCI - BLACHY POJEDYNCZEJ REDUKCJI EN 10202

Wartości twardości Rockwell HR Tm (jedynie informacyjnie)
Grubość (mm) t ≤ 0,21 0,21 < t ≤ 0,28 t > 0,28
Nowe typy Wartość nominalna Odchyłka Wartość nominalna Odchyłka Wartość nominalna Odchyłka
TS230 Maks. 53 - Maks. 52   Maks. 51 -
TS245 53 ± 4 52 ± 4 51 ± 4
TS260 56 ± 4 55 ± 4 54 ± 4
TS275 58 ± 4 57 ± 4 56 ± 4
TH415 62 ± 4 61 ± 4 60 ± 4
TH620 - - - - - -

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

WYKOŃCZENIA DOPUSZCZANE EN 10202
Wykończenia produktu Kod Stalowa podstawa Norma Europejska (EN) Chropowatość nominalna stalowej podstawy μm Ra Określenia i definicje
Błyszczący BR Delikatny ≤ 0,35 Wykończenie, które jest wynikiem użycia pieca do odpuszczania z walcami roboczymi z drobnym szlifowaniem, a w przypadku blachy ocynowanej, z przetopienia warstwy cyny.
Żwir FS Żwir 0,25 - 0,45 Wykończenie charakteryzujące się prążkami kierunkowymi, które są wynikiem użycia pieca do odpuszczania z walcami roboczymi mniej dokładnego szlifowania, niż stosowane do wykończeń błyszczących, a w przypadku blachy, wynikające z rozpuszczenia warstwy cyny.
Kamień ST Kamień 0,35 - 0,60 Wykończenie charakteryzujące się prążkami kierunkowymi, które są wynikiem użycia pieca do odpuszczania z walcami roboczymi mniej dokładnego szlifowania, niż stosowane do wykończeń błyszczących, a w przypadku blachy, wynikające z rozpuszczenia warstwy cyny.
Srebrny SG Śrutowanie ≥ 0,90 Powstaje z blachy, której warstwa cyny się przetopiła w wyniku użycia w piecu do odpuszczania walców mikropunktowanych.
Matowy MM Śrutowanie Zmienne Powstaje z blachy w procesie używania pieca do odpuszczania z walcem mikropunktowym i w związku z nie wywoływaniem stopienia się warstwy cyny.

 

POWŁOKA 

WARTOŚCI PUNKTOWE DLA POWŁOK CYNOWYCH EN 10202
Powłoka nominalna g/m² Zastosowanie spawania z dużą prędkością (HS) Inne zastosowania (SP)
g/m² min. g/m² maks. g/m² min. g/m² maks.
2,80 2,3 3,9 2,3 Bez wymogów technicznych
5,60 4,7 7,2 4,7 Bez wymogów technicznych
8,40 7,15 Bez wymogów technicznych 7,15 Bez wymogów technicznych
11,20 9,55 Bez wymogów technicznych 9,55 Bez wymogów technicznych

TOLERANCJE GRUBOŚCI

Tolerancje grubości i ścienienie krawędzi s/EN 10202
Grubość materiału musi spełniać następujące warunki:
a) Odchyłka od grubości ustalonej, mierzona w linii środkowej pasa, nie powinna przekraczać ± 5%.
b) Odchyłka od grubości uzgodnionej, mierzona w dowolnym punkcie w odległości mniejszej niż 6 mm od ostrej krawędzi, powinna być między +5% a -8%.

 

TOLERANCJE SZEROKOŚCI

Grubość nominalna tolerancje wymiarowe szerokości taśm z ostrymi krawędziami zgodnie z porozumieniem handlowym 1)
3-15 15-50 50-150 >150
>= <
0,20 2) 0,40 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,20
0,40 1,00 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,20 0;+0,24
1,00 1,50 0;+0,20 0;+0,20 0;+0,20 0;+0,30
1,50 2,50 na prośbę 0;+0,26 0;+0,30 0;+0,32
2,50 5,00 na prośbę na prośbę 0;+0,32 0;+0,35

Wymiary w mm.

1)  Węższe tolerancje wymiarowe są możliwe zgodnie z konkretnym porozumieniem handlowym. 

2) W tym wartość t=0.20.

 

TOLERANCJE WGNIECENIE

Szerokość nominalna (W) Tolerancje zakrzywienia do określenia w porozumieniu handlowym
Odchyłka maks.
2000 mm
Grubość (t)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm
3 ≤ W < 6 10,00 15,00
6 < W ≤  10 8,00 12,00
10 < W ≤  20 4,00 6,00
20 < W ≤  350 2,00 4,00

Wymiary w mm.

* Dane zawarte na tej stronie internetowej mają charakter czysto informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią warunków handlowych dostawy. Z wyjątkiem błędu lub niedopatrzenia.
Wyszukiwarka produktuTaśma, drut i siatka.