Top

Stal wysokowęglowa: Odpuszczanie bainityczne

Klasyfikacja symboliczna Klasyfikacja
 numeryczna
Norma Europejska (EN) Skład chemiczny
C Si Mn P maks. S maks. Cr V Ni
C60S 1.1211 EN 10132-4 0,57 - 0,65 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 0,025 0,025 maks. 0,40 - maks. 0,40
C67S 1.1231 EN 10132-4 0,65 - 0,73 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 0,025 0,025 maks. 0,40 - maks. 0,40
C75S 1.1248 EN 10132-4 0,70 - 0,80 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 0,025 0,025 maks. 0,40 - maks. 0,40
Klasyfikacja symboliczna Klasyfikacja numeryczna Norma Europejska (EN) Szacunkowe odpowiedniki międzynarodowe
USA (AISI) Japonia (JIS) Chiny (GB)
                 
C60S 1.1211 EN 10132-4            
C67S 1.1231 EN 10132-4 1065 A505/506 SUP 10 G4802 70 GB/T 1222
C75S 1.1248 EN 10132-4 1074 A682/684 - - - -
Klasyfikacja symboliczna Klasyfikacja numeryczna Norma Europejska (EN)
C60S 1.1211 EN 10132
C67S 1.1231 EN 10132
C75S 1.1248 EN 10132
  • Charakterystyka mechaniczna nie jest wyszczególniona w żadnej normie na dzień publikacji tej informacji.
  • Właściwości mechaniczne powinny zostać ustalone w chwili składania zamówienia. 
  • Typowe wartości mieszczą się w zakresie 900-1400 N/mm2.
  • Specyfikacja wytrzymałości/twardości powinna wynosić 150 N/mm² lub 50 HV, chyba, że z porozumienia handlowego wynika inaczej.

W charakterze informacyjnym w poniższej tabeli określono różnicę między hartowaniem bainitycznym i martenzytycznym

Różnica między hartowaniem bainitycznym i martenzytycznym

 

EN 10132-4:2000

  • Wymagania dotyczące chropowatości muszą zostać uzgodnione w momencie przekazania zapytania ofertowego lub złożenia zamówienia.

TOLERANCJE GRUBOŚCI

Tolarencje na grubości dla taśm zimno-walcowanych i taśm otrzymanych z precyzyjną szerokoscią z walcowania w.
Zgodnie z Normą EN 10140:2006
Nominalna grubość t Tolerancje grubości s/EN 10140 dla szerokości nominalnych w
<125 ≥ 125 i <600
> A
normalna
B
cienka
C
dokładna
A
normalna
B
cienka
C
dokładna
- 0,10 ± 0,008 ± 0,006 ± 0,004 ± 0,010 ± 0,008 ± 0,005
0,10 0.15 ±0,010 ± 0,008 ± 0,005 ± 0,015 ± 0,012 ± 0,010
0,15 0,25 ±0,015 ± 0,012 ± 0,008 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010
0,25 0.40 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012
0,40 0,60 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015
0,60 1,00 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020
1,00 1.50 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,040 ± 0,035 ± 0,025
1,50 2.50 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030
2,50 4.00 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035
4,00 6.00 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,070 ± 0,055 ± 0,040

Wymiary w mm.

 

TOLERANCJE SZEROKOŚCI

Tolerancja szerokości taśm z ostrymi krawędziami Standardowe tolerancje cięcia dla VINCO 1) Tolerancje szerokości dla szerokości nominalnych zgodnie z Normą EN 10140:

Grubość nominalna  t

3-15 15-50 50-150 >150 <125 ≥ 125 i <250 ≥250 i <600
>= < A B A B A B
0,1 0,4 ± 0,075 2) ± 0,075 2) ± 0,075 2) ± 0,10 2) ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18
0,4 0,7 ± 0,085 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18
0,7 1,0 ± 0,085 3) ± 0,09 3) ± 0,10 3) ± 0,12 3) ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20
1,0 1,5 ± 0,10 4) ± 0,10 4) ± 0,10 4) ± 0,15 4) ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20
1,5 2,5 na prośbę ± 0,13 5) ± 0,15 5) ± 0,16 5) ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,20
2,5 2,6 na prośbę na prośbę ± 0,16 ± 0,175 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25
2,6 4,1 na prośbę na prośbę ± 0,16 ± 0,175 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30
4,1 6,1 na prośbę na prośbę ± 0,16 ± 0,175 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,45 ± 0,35

Wymiary w mm.

1) Węższe tolerancje wymiarowe są możliwe zgodnie z konkretnym porozumieniem handlowym.

2) W tym wartość t= 0,4 

3) W tym wartość t= 1

4) W tym wartość t= 1,5

5) W tym wartość t= 2,5

 

TOLERANCJE DŁUGOŚCI

Tolerancje długości Węższe tolerancje możliwe do określenia w porozumieniu handlowym Tolerancja dodatnia długości nominalnej zgodnie z Normą EN 10140 dla
Długość nominalna L Klasa A Klasa B
L ≤ 1000 + 2 + 10 + 6
1000 < L ≤ 2500 +0,002 L + 0,01 L + 6
L > 2500 +0,002L + 0,01 L + 0,003 L

Wymiary w mm.

 

TOLERANCJE WGNIECENIE

Szerokość nominalna (W) Bardziej restrykcyjne tolerancje zakrzywienia możliwe do określenia w porozumieniu handlowym Tolerancje według Normy EN 10140 w zakresie zakrzywienia krawędzi
Odchyłka maks. 1000 mm
Grubość (t) Klasa A (Normalna) (odchyłka maks.) Klasa B (FS) (Zmniejszona) (odchyłka maks.)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm
3 ≤ W < 6 2,50 4,00 - -
6 < W ≤  10 2,00 3,00 - -
10 < W ≤  20 1,00 1,50 5,00 2,00
20 < W <  25 1,00 1,50 5,00 2,00
25 ≤ W < 40 1,00 1,50 3,50 1,50
40 ≤ W < 125 1,00 1,50 2,50 1,25
125 ≤ W ≤ 350 1,00 1,50 2,00 1,00
350 < W < 600 - - 2,00 1,00

Bezwzględna wartość tolerancji może być podzielony w tym przedziale.

 

SFALOWANIE / PŁASZCZYZNA WZDŁUŻNA

Tolerancja płaskości taśm ciętych w kierunku walcowania powinna wynosić maksymalnie 10 mm na 1000 mm. Pozostałe wymogi dotyczące płaskości powinny być przedmiotem porozumienia na etapie składania zamówienia.
* Dane zawarte na tej stronie internetowej mają charakter czysto informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią warunków handlowych dostawy. Z wyjątkiem błędu lub niedopatrzenia.
Wyszukiwarka produktuTaśma, drut i siatka.