Top

Taśmy mosiężne

Oznaczenia EN Skład chemiczny w % (mm)
Symboliczne Numeryczne Cu min. Cu maks. Al maks. Fe maks. Ni maks. Pb min. Pb maks. Sn maks. Zn min. Inne, całkowita maks.
CuZn10 CW501L EN 1652 89,0 91,0 0,02 0,05 0,3 - 0,05 0,1 Śladowe ilości 0,1
CuZn15 CW502L EN 1654/ EN 1652 84,0 86,0 0,02 0,05 0,3 - 0,05 0,1 Śladowe ilości 0,1
CuZn30 CW505L EN 1654/ EN 1652 69,0 71,0 0,02 0,05 0,3 - 0,05 0,1 Śladowe ilości 0,1
CuZn33 CW506L EN 1652 66,0 68,0 0,02 0,05 0,3 - 0,05 0,1 Śladowe ilości 0,1
CuZn37 CW508L EN 1652 62,0 64,0 0,05 0,1 0,3 - 0,1 0,1 Śladowe ilości 0,1
CuZn38Pb2 CW608N EN 1652 60,0 61,0 0,05 0,2 0,3 1,6 2,5 0,2 Śladowe ilości 0,2
CuZn39Pb2 CW612N EN 1652 69,0 60,0 0,05 0,3 0,3 1,6 2,5 0,3 Śladowe ilości 0,2

 

Oznaczenia EN Gęstość 1) g/cm³
Symboliczne Numeryczne około.
CuZn10 CW501L EN 1652 8,8
CuZn15 CW502L EN 1654/ EN 1652 8,8
CuZn30 CW505L EN 1654/ EN 1652 8,5
CuZn33 CW506L EN 1652 8,5
CuZn37 CW508L EN 1652 8,4
CuZn38Pb2 CW608N EN 1652 8,4
CuZn39Pb2 CW612N EN 1652 8,4

1) Jedynie w celach informacyjnych.

  Szacunkowe odpowiedniki międzynarodowe
Symboliczne Numeryczne EN AMERYKAŃSKI JAPOŃSKI CHIŃSKI
USA JIS GB
CuZn10 CW501L EN 1652      
CuZn15 CW502L EN 1654/ EN 1652      
CuZn30 CW505L EN 1654/ EN 1652      
CuZn33 CW506L EN 1652 C26800 C 2680 -
CuZn37 CW508L EN 1652 C27400 C 2720 H62
CuZn38Pb2 CW608N EN 1652      
CuZn39Pb2 CW612N EN 1652      

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Taśmy mosiężne EN 1652 / EN 1654

Oznaczenia Wytrzymałość na rozciąganie Rm Limit zwykły plastyczności przy 0,2% Rp0,2 Wydłużenie 1) Twardość HV
N/mm² N/mm² A50mm dla grubości do 2,5 mm włącznie % A50mm dla grubości większej niż 2,5 mm %
Materiał Stan metalurgiczny min. maks. min. maks. min. maks.
Symboliczne Numeryczne min. min.
    R240 240 290 (maks. 140)   36 45 - -
    H050 - - -   - - 50 80
                     
CuZn10 CW501L R280 280 360 (min. 200)   13 20 - -
    H080 - - -   - - 80 110
                     
    R360 350 - (min. 290)   4 8 - -
    H110 - - -   - - 110 -
    R260 260 310 (maks. 170)   36 45 - -
    H055 - - - - - - 55 85
                     
    R300 300 370 (min. 150)   16 25 - -
    H085 - - - - - - 85 115
                     
    R350 350 420 (min. 250)   8 12 - -
    H105 - - - - - - 105 135
CuZn15 CW502L                  
    R410 410 490 (min. 360)   3 4 - -
    H125 - - - - - - 125 155
                     
    R480 480 560 - - - 2 - -
    H150 - - - - - - 150 180
                     
    R550 550 - - - - - - -
    H170 - - - - - - 170 -
    R350 350 430 (min. 170)   21 25 - -
    H095 - - - - - - 95 125
                     
    R410 410 490 - - 9 12 - -
    H120 - - - - - - 120 155
                     
CuZn30 CW505L R480 480 560 - - 4 6 - -
    H150 - - - - - - 150 180
                     
    R550 550 640 - - - 2 - -
    H170 - - - - - - 170 200
                     
    R630 630 - - - - - - -
    H190 - - - - - - 190 -
    R280 280 380 (maks. 170)   40 50 - -
    H055 - - -   - - 55 90
                     
    R350 350 430 (min. 170)   23 31 - -
    H095 - - -   - - 95 125
CuZn33 CW506L                  
    R420 420 500 (min. 300)   6 13 - -
    H125 - - -   - - 126 155
                     
    R500 500 - (min. 450)   - - - -
    H155 - - -   - - 155 -
    R300 300 370 (maks. 180)   38 46 - -
    H055 - - -   - - 55 95
                     
    R350 350 440 (min. 170)   19 28 - -
    H095 - - -   - - 95 125
                     
CuZn37 CW508L R410 410 490 (min. 300)   8 12 - -
    H120 - - -   - - 120 155
                     
    R480 480 560 (min.430)   3 - - -
    H150 - - -   - - 150 180
                     
    R550 550 - (min. 500)   - - - -
    H170 - - -   - - 170 -
    R340 340 420 (maks. 240)   33 43 - -
    H075 - - -   - - 75 110
                     
    R400 400 480 (min. 200)   14 23 - -
    H110 - - -   - - 110 140
CuZn38Pb2 CW608N                  
    R470 470 550 (mín. 390)   6 12 - -
    H140 - - -   - - 140 170
                     
    R640 540 - (min. 490)   - - - -
    H165 - - -   - - 165 -
    R360 360 440 (maks. 270)   30 40 - -
    H090 - - -   - - 90 120
                     
    R420 420 600 (min. 270)   12 20 - -
    H120 - - -   - - 120 150
CuZn39Pb2 CW612N                  
    R490 490 570 min. 420)   - 9 - -
    H150 - - -   - - 150 180
                     
    R560 560 - (min. 510)   - - - -
    H175 - - -   - - 175 -

UWAGA  - Liczby w nawiasach nie są wymagane normą i zostały podane jedynie w celach informacyjnych.
1) Przedstawione wartości są orientacyjne i zostały oparte na normach EN1652 i EN1654. Dla CuZn15 i CuZn30 wartości wydłużenia zgodne z EN1652 mają grubości większe niż 0,25 mm do 1 mm włącznie.

MATERIAŁ SUROWY

Pasy powinny być czyste i pozbawione szkodliwych defektów, które powinny zostać wyszczególnione w porozumieniu między klientem a dostawcą podczas składania zapytania ofertowego lub zamówienia. Na ogół, na produktach walcowanych na zimno pozostaje cienka warstwa smaru, co jest dopuszczalne, chyba że zostanie postanowione inaczej.

 

 

CHROPOWATOŚĆ EN 1654

Powinna być przedmiotem porozumienia pomiędzy klientem a dostawcą przy przekazaniu zapytania ofertowego i przy potwierdzaniu zamówienia.

 

STAN POWIERZCHNI EN 13599

Produkty muszą być czyste i pozbawione szkodliwych defektów, które powinny zostać określone w porozumieniu pomiędzy klientem a dostawcą przy zapytaniu ofertowym w zamówieniu. W produktach ciąganych na zimno normalnie zostaje cienka warstwa smaru i to jest akceptowalne, chyba że zostało uzgodnione inaczej. Odbarwienie jest akceptowalne, pod warunkiem, że nie wpływa niekorzystnie na użytkowanie produktu

 

POWŁOKI Z CYNY

Powłoki z cyny dla taśm i pasków miedzianych i stopów miedzi: 
Rodzaj powłoki Normalna
Elektrolityczna EN 14436
Na gorąco EN 13148

 

 

ELEKTROLITYCZNE EN 14436

RODZAJE POSTĘPOWAŃ Z CYNĄ ELEKTROLITYCZNĄ I TYPY POWŁOK Z CYNY LUB STOPÓW CYNY EN 14436
Postępowanie Opis
Postępowanie dla powłok elektrolitycznych matowych. To standardowe powłoki tradycyjnej kąpieli elektrolitycznej.
Postępowanie dla powłok elektrolitycznych błyszczących. Powłoki o wyglądzie błyszczącym są uzyskiwane poprzez zastosowanie kąpieli, które zawierają jeden lub więcej odpowiednich środków nabłyszczających (nabłyszczaczy). Ich obecność może okazać się niepożądana w kontekście późniejszych operacji stapiania lub miękkiego lutowania. Z drugiej strony, może być korzystna ze względu na właściwości tarcia (kontakt o niewielkim tarciu lub z poślizgiem).
Postępowanie dla powłok elektrolitycznych rozjaśnianych przez przepływy (flow brightening). Powłoki rozjaśniane przez przepływy otrzymywane są poprzez podgrzanie matowej powłoki elektrolitycznej powyżej jej temperatury topnienia przez kilka sekund, a następnie schłodzenie. Powłoki zachowują połysk po schłodzeniu. W praktyce rozjaśnianie przez przepływy na pasie nie jest używane do powłok o grubościach większych niż 5 μm (ryzyko poślizgu) ani do powłok, które już są błyszczące.

UWAGA - W powłokach elektrolitycznych z cyny może nastąpić spontaniczny wzrost włókien metalicznych (na przykład na skutek połączenia efektu wilgoci i napięć mechanicznych). To zjawisko jest bardzo niepożądane przy aplikacjach elektrolitycznych (ryzyko zwarcia). Ryzyko ich wystąpienia może zostać ograniczone poprzez rozjaśnianie przez przepływy, przy użyciu powłok ze stopów cyna-ołów lub dodając odpowiednią dolną warstwę.

 

 

TYPY POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH Z CYNY I STOPÓW ZGODNIE Z ZASTOSOWANIEM EN 14436

Grubość powłoki μm Rodzaje powłok
min. maks. Sn błyszcząca (Snb) Sn matowa (Snm) Sn rozjaśniane przez przepływy (Snf)
  1 As N/A As
0,8 1,2 As N/A *
1,5 2,5 B As B - R
2 4 B - C R B - R
3 6 B - C R N/A
5   B - C R - C N/A

UWAGA 1: Zastosowania:

  • N/A:  nie stosuje się
  • B:      poprawia zdolność do lutowania miękkiego
  • *:       redukcja sił tarcia
  • C:      odporność na korozję
  • R:      zmniejszenie oporności elektrycznej w kontakcie
  • As:    poprawa wyglądu

UWAGA 2: Te typowe wartości zostały podane w celach informacyjnych i mogą zostać zmienione na drodze porozumienia między kupującym a dostawcą.

 

SKŁAD CYNY I STOPÓW CYNY 14436

Rodzaj powłoki Oznaczenie materiału Skład w % (ułamka masy)
Sn min. Inne, łącznie
Sn błyszcząca (Snb) Sn99 99 Śladowe ilości
Sn matowe(Snm) o Sn rozjaśniane przez przepływy(Snf) Sn99,50 99,5 Śladowe ilości

 

 

NA GORĄCO EN 13148

WYGLĄD EN 13148. CYNOWANE POPRZEZ ZANURZENIE NA GORĄCO
Grubości (wartości średnie) i zakresy grubości preferowanych dla powłok:
Grubość Zakresy grubości Zastosowanie
µm µm
Średnia wartość od aż do włącznie
1,45 0,7 2,2 Ochrona przed utlenieniem powierzchni, aspekt dekoracyjny, zmniejszenie sił tarcia.
2 1 3 Ochrona przed utlenieniem powierzchni, aspekt dekoracyjny, zmniejszenie sił tarcia.
3,5 2 5 Ochrona przed korozją
5 3 7 Wydłużenie okresu użytkowania
7,5 5 10 Pomoc w lutowaniu miękkim
10 7 13 Pomoc w lutowaniu miękkim

 

Wygląd zależy od rodzaju schłodzenia powłoki płynnej, rodzaju powłoki oraz techniki zastosowanej do usunięcia nadmiaru roztopionego metalu. Wygląd powierzchni może być błyszczący, matowy lub mieszany. Wygląd powłoki nie wpływa na jej właściwości. Specjalne wymagania co do wyglądu powłoki powinny zostać uzgodnione na etapie oferty i/lub zamówienia.
 

TOLERANCJE GRUBOŚCI  EN 13599/  EN 1652

Grubość nominalna Tolerancja grubości dla szerokości nominalnych s/ EN 13599/  EN 1652
> 10 < Y ≤ 200 200 < Y ≤ 350 350 < Y ≤ 700 700 < Y ≤ 1000 1000 < Y ≤ 1250
normalna (klasa A) specjalna(klasa B)
0,05 1) 0,1 ± 10% 2) - - - - -
0,1 0,2 ± 0,010 ± 0,007 ± 0,015 - - -
0,2 0,3 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,020 ± 0,03 ± 0,04 -
0,3 0,4 ± 0,018 ± 0,012 ± 0,022 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,07
0,4 0,5 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,025 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,08
0,5 0,8 ± 0,025 ± 0,018 ± 0,030 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,09
0,8 1,2 ± 0,030 ± 0,022 ± 0,040 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,10
1,2 1,8 ± 0,035 ± 0,028 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,11
1,8 2,5 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,13
2,5 3,2 ± 0,055 ± 0,040 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,13 ± 0,17
3,2 4,0 - - ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,20
4,0 5,0 - - ± 0,12 ± 0,14 ± 0,17 ± 0,23
5,0 6,0 - - ± 0,14 ± 0,16 ± 0,20 ± 0,26

Wymiary w mm.
1) Uwzględniając wartość 0,05.
2) ± 10% grubości nominalnej

 

TOLERANCJE GRUBOŚCI

EN 13148. Grubość ocynowanego pasa musi spełniać odpowiednią kombinację tolerancji grubości pasa (poprzednia tabelka) oraz zakresu w zamówionych grubościach powłok dla obydwu stron.
EN 14436. Grubość pasa przed ocynowaniem powinna być zgodna z szacunkowymi tolerancjami, które podane zostały w poprzedniej tabelce. Tolerancja grubości ocynowanych pasów musi mieć na względzie minimalną i maksymalną grubość powłoki.

 

TOLERANCJE SZEROKOŚCI PASÓW

Grubość nominalna t Standardowe tolerancje cięcia dla VINCO 2) Tolerancja szerokości dla szerokości nominalnych EN 13599/ EN 1654
< 3-15 15-50 50-150 >150 aż do 50 włącznie większe niż 50 aż do 100 włącznie większe niż 100 aż do 200 włącznie większe niż 200 do 350 włącznie większe niż 350 aż do 500 włącznie większe niż 500 aż do 700 włącznie większe niż 700 aż do 1250 włącznie
0,05 0,1 - - - - 0;+0,21) - - - - - -
0,1 0,2 0;+0,153) 0;+0,153) 0;+0,153) 0;+0,23) 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
0,2 0,4 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
0,4 1 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,2 0;+0,24 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
1 1,5 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+1,0 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0
1,5 2 na prośbę 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+1,0 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0
2 2,5 na prośbę 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,7 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0 0;+2,5
2,5 3 na prośbę na prośbę 0;+0,32 0;+0,35 0;+1,0 0;+1,1 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0 0;+2,5 0;+3,0
3 5 na prośbę na prośbę 0;+0,32 0;+0,35 0;+2,0 0;+2,3 0;+2,5 0;+3,0 0;+4,0 0;+5,0 0;+6,0

Wymiary w mm.
1) Uwzględniając wartość t=0,05
2) Węższe tolerancje wymiarowe są możliwe zgodnie z konkretnym porozumieniem handlowym.
3) Uwzględniając wartość t=0,1

 

 

TOLERANCJE DŁUGOŚCI 13599

Tolerancje długości blach grubych, cienkich i pasów w odcinkach długości do 5000 mm.
Długość Grubość nominalna Tolerancja długości
Brutto walcowania (M) aż do 25 włącznie ±50
Stała długość (F) większa niż 5 włącznie 0; +10
większa niż 5 do 10 włącznie 0; +15

Wymiary w mm.

 

TOLERANCJE KSZTAŁTU

Szerokość nominalna (W) Tolerancje zakrzywienia do określenia w porozumieniu handlowym Tolerancje według Normy EN 13599 w zakresie zakrzywienia krawędzi
Odchyłka maks.
1000 mm
Grubość (t)
Odchyłka maks.
1000 mm
Grubość (t)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm t ≤ 0,5 mm 0,5 < t ≤ 1,20 mm 1,20 < t ≤ 2,50 mm 2,50 < t ≤ 3,20 mm 3,20 < t ≤ 5,00 mm
3 ≤ W < 6 2,50 4,00 - - - - -
6 < W ≤  10 2,00 3,00 - - - - -
10 < W ≤  15 1,00 1,50 7,00 1) 10,00 - - -
15 < W ≤  20 1,00 1,50 4,00 6,00 8,00 - -
20 < W ≤  30 0,50 1,00 4,00 6,00 8,00 - -
30 < W ≤  50 0,50 1,00 3,00 4,00 6,00 7,00 *zgodnie z porozumieniem handlowym
50 < W ≤  350 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
350 < W ≤  1250 - - 2,00 3,00 4,00 5,00

Wymiary w mm.
1) Uwzględniając szerokość nominalną 10 mm
.

* Dane zawarte na tej stronie internetowej mają charakter czysto informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią warunków handlowych dostawy. Z wyjątkiem błędu lub niedopatrzenia.
Wyszukiwarka produktuTaśma, drut i siatka.