Top
Definicja techniczna

Dane i definicje techniczne

 

Szacunkowe gęstości

Poniżej przedstawione zostały szacunkowe gęstości materiałów najczęściej produkowanych przez VINCO. Te dane obowiązują niezależnie od kształtu, w jakim materiały zostały dostarczone (taśma lub drut).
Tabela. Gęstości
Stale (węglowa i niskowęglowa) 7,85 kg/dm3
Taśmy nierdzewne 7,85 kg/dm3
Taśmy Aluminiowe 2,7 kg/dm3
Taśmy Miedziane 8,9 kg/dm3
Taśmy Mosiężne 8,4-8,8 kg/dm3
Taśmy Nowe srebro 8,7 kg/dm3
Taśmy Brązu 8,8-8,9 kg/dm3

 

Ciężar i wymiary rolki

Ciężar (masa) na każdy milimetr szerokości taśmy jest zależna od jej średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, a także od materiału, z którego jest wykonana.  Aby ułatwić obliczenie masy, proponujemy Państwu następujące narzędzie do obliczeń:
 
 
 
Wzór do obliczenia ciężaru rolki:
Przykład: Rolka o Ø wewnętrznej = 400 mm i Ø zewnętrznej = 1000 mm będzie ważyć 5,20 kg na mm szerokości.

Ilustracja. Okno obliczeniowe

Dla metali nieżelaznych ciężar rolki wzrasta o około 11%.
Dla aluminium jest mniejszy o około 35% w stosunku do oszacowanej wartości. 

 

Ostra krawędź/kant

W każdym procesie cięcia nożycami występuje odcinek czystego cięcia i odcinek z rozdarciem.
W zależności od materiału, jego grubości i właściwości mechanicznych zmienia się proporcja między czystym cięciem a rozdarciem.
Zawsze istnieje nawet niewielka część z zadziorami, którą można ograniczyć zgodnie z umową. 

Ilustracja Ostra krawędź/kant

 

Gięcie

Zdolność bądź możliwość gięcia jest ważna przy wytwarzaniu niektórych elementów. Jest ona zdefiniowana według poniższego schematu:

Ilustracja. Gięcie 

poprzeczne = korzystny kierunek
  wzdłużne = niekorzystny kierunek  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dodatkowo, oprócz kąta gięcia należy uwzględnić parametr promienia danego gięcia (zwykle związany z grubością taśmy). 
 

promień = 0

promień > 0

 

 

Wgniecenie 

Wgnieceniem nazywamy wygięcie pasów taśmy na określonej długości.
Ilustracja. Wgniecenie

 

Wypaczenie / Twist 

Wypaczeniem nazywamy wykrzywienie taśmy wokół samej siebie w kierunku zwijania.
Ilustracja. Wypaczenie / Twist

 

Sfalowanie 

Sfalowanie / płaszczyzna wzdłużna
Sfalowaniem nazywamy sekwencję fragmentów wklęsłych i wypukłych w płaszczyźnie wzdłużnej.
Jest ono bardziej widoczne na taśmach szerokich o niewielkiej grubości niż na taśmach wąskich o większych grubościach. 
Może wystąpić na całej szerokości lub przy jednej z krawędzi.
Ilustracja. Sfalowanie

 

Płaszczyzna poprzeczna 

Płaszczyzna poprzeczna jest definiowana jako wysokość taśmy w kierunku poprzecznym w kierunku zwijania. Znana jest również pod nazwą „dachówki".
Ilustracja. Płaszczyzna poprzeczna

 

Wygięcie

Wygięcie jest czasem nazywane „pamięcią zwoju" lub „coil set".
Materiał częściowo utrzymuje zakrzywienie wynikające z kształtu, jaki przyjmuje na szpuli.

Ilustracja. Wygięcie

 

Chropowatość

Chropowatość określa wykończenie powierzchni materiałów. Istnieją różne parametry pomiarowe, jak pokazano poniżej. 
Obliczanie chropowatości Rz
Obliczanie chropowatości Ra

Parametry określające chropowatość:

Ra:
Średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości.
Rz:
Średnia wartość obliczona na podstawie pięciu indywidualnych wartości Rzi zmierzonych w pięciu kolejnych odcinkach pomiarowych (le) z całego odcinka pomiarowego (lm).    
Rzi:
Suma wysokości najwyższego wzniesienia i najniższego obniżenia na odcinku pomiarowym (le).
Rt:
Suma wysokości najwyższego wzniesienia i najniższego obniżenia na całkowitej długości odcinków (lm).
Rq:
Średnia geometryczna wszystkich odchyłek profilu chropowatości od linii środkowej aż do profilu średniej chropowatości na osi y(x).
* Dane zawarte na tej stronie internetowej mają charakter czysto informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią warunków handlowych dostawy. Z wyjątkiem błędu lub niedopatrzenia.
Wyszukiwarka produktuTaśma, drut i siatka.