Top

Taśmy nowe srebro

Oznaczenie Skład chemiczny w % (mm)
Symboliczne Numeryczne EN Cu min. Cu maks. Fe maks. Mn maks. Ni min. Ni maks. Pb maks. Sn maks. Zn min. Inne, całkowita maks.
CuNi12Zn24 CW403J EN 1654/ EN 1652 63,0 66,0 0,3 0,5 11,0 13,0 0,03 0,0 Śladowe ilości 0,2
CuNi18Zn20 CW409J EN 1654/ EN 1652 60,0 63,0 0,3 0,5 17,0 19,0 0,03 0,03 Śladowe ilości 0,2
CuNi18Zn27 CW410J EN 1654/ EN 1652 53,0 56,0 0,3 0,5 17,0 19,0 0,03 0,03 Śladowe ilości 0,2
Oznaczenie Szacunkowe odpowiedniki międzynarodowe
Symboliczne Numeryczne EN USA Japonia (JIS) Chiny (GB)
CuNi12Zn24 CW403J EN 1654/ EN 1652 C75700          
CuNi18Zn20 CW409J EN 1654/ EN 1652            
CuNi18Zn27 CW410J EN 1654/ EN 1652            
 

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Taśmy nowe srebro EN 1652 / EN 1654

Oznaczenia Wytrzymałość na rozciąganie Rm Limit zwykły plastyczności przy 0,2% Rp0,2 Wydłużenie 1) Twardość HV
  N/mm²   A50mm    
Materiał Stan metalurgiczny min. maks. N/mm² dla grubości do 0,25 mm włącznie dla grubości większych niż 0,25 mm min. maks.
Symboliczne Numeryczne         min. min.    
    R360 360 430 (maks. 230) 35 45 - -
    H080 - - - - - 80 110
                   
    R430 430 510 (min. 230) 8 15 - -
    H110 - - - - - 110 150
                   
CuNi12Zn24 CW403J R490 490 580 (min. 400) 5 8 - -
    H150 - - - - - 150 180
            - -    
    R550 550 640 (min. 480) - 3 - -
    H170 - - - - - 170 200
            - -    
    R620 620 710 (min. 580) - 2 - -
    H190 - - - - - 190 220
    R380 380 450 (maks. 250) 27 37 - -
    H085 - - - - - 85 115
                   
    R450 450 520 (min. 250) 9 18 - -
    H115 - - - - - 115 160
                   
CuNi18Zn20 CW409J R500 500 590 (min. 410) 3 5 - -
    H160 - - - - - 160 190
                   
    R580 580 670 (min. 510) - 2 - -
    H180 - - - - - 180 210
                   
    R640 640 730 (min. 600) - - - -
    H200 - - - - - 200 230
    R390 390 470 (maks. 280) 30 40 - -
    H090 - - - - - 90 120
                   
    R470 470 540 (min. 280) 11 20 - -
    H120 - - - - - 120 170
                   
CuNi18Zn27 CW410J R540 540 630 (min. 450) 3 5 - -
    H170 - - - - - 170 200
                   
    R600 600 700 (min. 550) - 2 - -
    H190 - - - - - 190 220
                   
    R700 700 800 (min. 660) - - - -
    H220 - - - - - 220 250

UWAGA - Liczby w nawiasach nie są wymagane normą i zostały podane jedynie w celach informacyjnych.
1) Przedstawione wartości są orientacyjne i zostały oparte na normach EN 1652 i EN 1654

MATERIAŁ SUROWY

Pasy powinny być czyste i wolne od szkodliwych defektów, które powinny zostać określone w porozumieniu między klientem a dostawcą podczas składania zapytania ofertowego i zamówienia. Na ogół, na produktach walcowanych na zimno pozostaje cienka warstwa smaru, co jest dopuszczalne, chyba że zostanie postanowione inaczej.

 

CHROPOWATOŚĆ EN 1654

Powinna być przedmiotem porozumienia pomiędzy klientem a dostawcą przy przekazaniu zapytania ofertowego i przy potwierdzaniu zamówienia.

 

STAN POWIERZCHNI EN 13599

Produkty muszą być czyste i pozbawione szkodliwych defektów, które powinny zostać uzgodnione w porozumieniu pomiędzy klientem a dostawcą przy zapytaniu ofertowym w zamówieniu. W produktach ciąganych na zimno normalnie zostaje cienka warstwa smaru i to jest akceptowalne, chyba że zostało uzgodnione inaczej. Odbarwienie jest akceptowalne, pod warunkiem, że nie wpływa niekorzystnie na użytkowanie produktu

 

 

POWŁOKI Z CYNY

Powłoki z cyny dla taśm i pasów miedzianych i stopów miedzi: 
Rodzaj powłoki Norma
Elektrolityczna EN 14436
Na gorąco EN 13148

 

ELEKTROLITYCZNE EN 14436

RODZAJE POSTĘPOWAŃ Z CYNĄ ELEKTROLITYCZNĄ I TYPY POWŁOK Z CYNY LUB STOPÓW CYNY EN 14436
Postępowanie Opis
Postępowanie dla powłok elektrolitycznych matowych. To standardowe powłoki tradycyjnej kąpieli elektrolitycznej.
Postępowanie dla powłok elektrolitycznych błyszczących. Powłoki o wyglądzie błyszczącym są uzyskiwane poprzez zastosowanie kąpieli, które zawierają jeden lub więcej odpowiednich środków nabłyszczających (nabłyszczaczy). Ich obecność może okazać się niepożądana w kontekście późniejszych operacji stapiania lub miękkiego lutowania. Z drugiej strony, może być korzystna ze względu na właściwości tarcia (kontakty o niewielkim tarciu lub z poślizgiem).
Postępowanie dla powłok elektrolitycznych rozjaśnianych przez przepływy (flow brightening). Powłoki rozjaśniane przez przepływy otrzymywane są poprzez podgrzanie matowej powłoki elektrolitycznej powyżej jej temperatury topnienia przez kilka sekund, a następnie schłodzenie. Powłoki zachowują połysk po schłodzeniu. W praktyce rozjaśnianie przez przepływy na pasie nie jest używane do powłok o grubościach większych niż 5 μm (ryzyko poślizgu) ani do powłok, które już są błyszczące.

UWAGA - W powłokach elektrolitycznych z cyny może nastąpić spontaniczny wzrost włókien metalicznych (na przykład na skutek połączenia efektu wilgoci i napięć mechanicznych). To zjawisko jest bardzo niepożądane przy aplikacjach elektrolitycznych (ryzyko zwarcia). Ryzyko ich wystąpienia może zostać ograniczone poprzez rozjaśnianie przez przepływy, przy użyciu powłok ze stopów cyna-ołów lub dodając odpowiednią dolną warstwę.

 

TYPY POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH Z CYNY I STOPÓW ZGODNIE Z ZASTOSOWANIEM EN 14436

Grubość powłoki μm Rodzaje powłok
min. maks. Sn błyszcząca (Snb) Sn matowa (Snm) Sn rozjaśnianie przez przepływy (Snf)
  1 As N/A As
0,8 1,2 As N/A *
1,5 2,5 B As B - R
2 4 B - C R B - R
3 6 B - C R N/A
5   B - C R - C N/A

UWAGA 1: Zastosowania:

  • N/A:  nie stosuje się
  • B:      poprawia zdolność do lutowania miękkiego
  • *:       redukcja sił tarcia
  • C:      odporność na korozję
  • R:      zmniejszenie oporności elektrycznej w kontakcie
  • As:    poprawa wyglądu

UWAGA 2: Te typowe wartości zostały podane w celach informacyjnych i mogą zostać zmienione na drodze porozumienia między kupującym a dostawcą.

 

SKŁAD CYNY I STOPÓW CYNY 14436

Rodzaj powłoki Oznaczenie materiału Skład w % (ułamek masowy)
Sn min. Inne, łącznie
Sn błyszcząca (Snb) Sn99 99 Śladowe ilości
Sn matowe(Snm) o Sn rozjaśniane przez przepływy (Snf) Sn99,50 99,5 Śladowe ilości

 

NA GORĄCO EN 13148

WYGLĄD EN 13148. CYNOWANE POPRZEZ ZANURZANIE NA GORĄCO
Grubości (wartości średnie) i zakresy grubości preferowanych dla powłok:
Grubość Zakresy grubości Zastosowanie
µm µm
Średnia wartość od aż do włącznie
1,45 0,7 2,2 Ochrona przed utlenieniem powierzchni, aspekt dekoracyjny, zmniejszenie sił tarcia.
2 1 3 Ochrona przed utlenieniem powierzchni, aspekt dekoracyjny, zmniejszenie sił tarcia.
3,5 2 5 Ochrona przed korozją
5 3 7 Wydłużenie okresu użytkowania
7,5 5 10 Pomoc w lutowaniu miękkim
10 7 13 Pomoc w lutowaniu miękkim

 

Wygląd zależy od rodzaju schłodzenia powłoki płynnej, rodzaju powłoki oraz techniki zastosowanej do usunięcia nadmiaru roztopionego metalu. Wygląd powierzchni może być błyszczący, matowy lub mieszany. Wygląd powłoki nie wpływa na jej właściwości. Specjalne wymagania co do wyglądu powłoki powinny zostać uzgodnione na etapie oferty i/lub zamówienia.
 

TOLERANCJE GRUBOŚCI  EN 13599/  EN 1652

Grubość nominalna Tolerancja grubości dla szerokości nominalnych s/ EN 13599/  EN 1652
> 10 < Y ≤ 200 200 < Y ≤ 350 350 < Y ≤ 700 700 < Y ≤ 1000 1000 < Y ≤ 1250
normalna (klasa A) specjalna(klasa B)
0,05 1) 0,1 ± 10% 2) - - - - -
0,1 0,2 ± 0,010 ± 0,007 ± 0,015 - - -
0,2 0,3 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,020 ± 0,03 ± 0,04 -
0,3 0,4 ± 0,018 ± 0,012 ± 0,022 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,07
0,4 0,5 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,025 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,08
0,5 0,8 ± 0,025 ± 0,018 ± 0,030 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,09
0,8 1,2 ± 0,030 ± 0,022 ± 0,040 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,10
1,2 1,8 ± 0,035 ± 0,028 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,11
1,8 2,5 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,13
2,5 3,2 ± 0,055 ± 0,040 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,13 ± 0,17
3,2 4,0 - - ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,20
4,0 5,0 - - ± 0,12 ± 0,14 ± 0,17 ± 0,23
5,0 6,0 - - ± 0,14 ± 0,16 ± 0,20 ± 0,26

Wymiary w mm.
1) Uwzględniając wartość 0,05.
2) ± 10% grubości nominalnej

 

TOLERANCJE GRUBOŚCI

EN 13148. Grubość ocynowanego pasa musi spełniać odpowiednią kombinację tolerancji grubości pasa (poprzednia tabelka) oraz zakresu w zamówionych grubościach powłok dla obydwu stron.
EN 14436. Grubość pasa przed ocynowaniem powinna być zgodna z szacunkowymi tolerancjami, które podane zostały w poprzedniej tabelce. Tolerancja grubości ocynowanych pasów musi mieć na względzie minimalną i maksymalną grubość powłoki.

 

TOLERANCJE SZEROKOŚCI PASÓW

Grubość nominalna t Standardowe tolerancje cięcia dla VINCO 2) Tolerancja szerokości dla szerokości nominalnych EN 13599/ EN 1654
< 3-15 15-50 50-150 >150 aż do 50 włącznie większe niż 50 aż do 100 włącznie większe niż 100 aż do 200 włącznie większe niż 200 do 350 włącznie większe niż 350 aż do 500 włącznie większe niż 500 aż do 700 włącznie większe niż 700 aż do 1250 włącznie
0,05 0,1 - - - - 0;+0,21) - - - - - -
0,1 0,2 0;+0,153) 0;+0,153) 0;+0,153) 0;+0,23) 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
0,2 0,4 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
0,4 1 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,2 0;+0,24 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
1 1,5 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+1,0 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0
1,5 2 na prośbę 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+1,0 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0
2 2,5 na prośbę 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,7 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0 0;+2,5
2,5 3 na prośbę na prośbę 0;+0,32 0;+0,35 0;+1,0 0;+1,1 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0 0;+2,5 0;+3,0
3 5 na prośbę na prośbę 0;+0,32 0;+0,35 0;+2,0 0;+2,3 0;+2,5 0;+3,0 0;+4,0 0;+5,0 0;+6,0

Wymiary w mm.
1) Uwzględniając wartość t=0,05
2) Węższe tolerancje wymiarowe są możliwe zgodnie z konkretnym porozumieniem handlowym.
3) Uwzględniając wartość t=0,1

 

 

TOLERANCJE DŁUGOŚCI 13599

Tolerancje długości blach grubych, cienkich i pasów w odcinkach długości do 5000 mm.
Długość Grubość nominalna Tolerancja długości
Brutto walcowania (M) aż do 25 włącznie ±50
Stała długość (F) większa niż 5 włącznie 0; +10
większa niż 5 do 10 włącznie 0; +15

Wymiary w mm.

 

TOLERANCJE KSZTAŁTU

Szerokość nominalna (W) Tolerancje zakrzywienia do określenia w porozumieniu handlowym Tolerancje według Normy EN 13599 w zakresie zakrzywienia krawędzi
Odchyłka maks.
1000 mm
Grubość (t)
Odchyłka maks.
1000 mm
Grubość (t)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm t ≤ 0,5 mm 0,5 < t ≤ 1,20 mm 1,20 < t ≤ 2,50 mm 2,50 < t ≤ 3,20 mm 3,20 < t ≤ 5,00 mm
3 ≤ W < 6 2,50 4,00 - - - - -
6 < W ≤  10 2,00 3,00 - - - - -
10 < W ≤  15 1,00 1,50 7,00 1) 10,00 - - -
15 < W ≤  20 1,00 1,50 4,00 6,00 8,00 - -
20 < W ≤  30 0,50 1,00 4,00 6,00 8,00 - -
30 < W ≤  50 0,50 1,00 3,00 4,00 6,00 7,00 *zgodnie z porozumieniem handlowym
50 < W ≤  350 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
350 < W ≤  1250 - - 2,00 3,00 4,00 5,00

Wymiary w mm.
1) Uwzględniając szerokość nominalną 10 mm
.

* Dane zawarte na tej stronie internetowej mają charakter czysto informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią warunków handlowych dostawy. Z wyjątkiem błędu lub niedopatrzenia.
Wyszukiwarka produktuTaśma, drut i siatka.